onsdag 24. juni 2009

Når Statoils etikk sviker

Opprettholder Statoil ”en høy etisk standard” ved å true Litauens regjering med masseoppsigelser dersom forbudet mot nattsalg av brennevin på selskapets 66 bensinstasjon opprettholdes?

Nei! Det er en ytterst pinlig reportasje for Statoil – der den norske regjering eier 67 prosent - Dagens Næringsliv kan fortelle i dag. Det er en beretning om hvordan Statoils ledelse i Litauen, etter at krona mistet hullet nå bare ser krona.

Litauen sliter med fyllekjøring og mange dødsfall på veiene. Etter at forbudet mot nattsalg av alkohol ble innført 1.januar i år, har antall trafikkulykker som følge av fyllekjøring blitt redusert med 45 prosent. Antall innleggelser som følge av alkoholmisbruk ble redusert med over 30 prosent i januar/februar.
Men dette vil ikke det norske statsoljeselskapet ha noe av.
Kjør profitt, kjør fyll.

Selskapets generaldirektør i Litauen, Morten Christensen, skriver til regjeringen at med forbud mot alkoholsalg om natten ”blir det vanskelig å få en fornuftig avkastning på investeringene i landet”. Han tror ikke at restriksjonene i salget ”løser noen problemer, det er snarere motsatt”. Han vil at alle krefter skal ”settes inn for å finne systematiske og effektive tiltak for å få ned antall fyllekjørere”.

Kanskje burde han begynne med å lese alkoholforskningens konklusjoner når det gjelder sammenhengen mellom tilgjengelighet av alkohol, og forekomst av vold og ulykker.
Direktør Christensen vil elskverdigst hjelpe Litauen ”til å implementere erfaringene fra Norge, der antall dødsulykker på veiene er lavest i Europa”. Og i Norge selger vi jo brennevin fra bensinstasjonene hele natten, Christensen?
Christensens sjef, med en tittel som er like imponerende som selskapets standpunkt ikke er det (Vice president Country Operations i Energy& Retail Europe) sier forsiktig at det er et overstatement å snakke om automatisering (som følge av dårligere salg og bedre trafikksikkerhet) og dermed utløsning av masseoppsigelser.

Men Christensens brev inneholder en sterk oppfordring til regjeringen om å revudere forbudet. Dette skjer i en sammenheng der Litauen topper listen over land med flest dødsfall i trafikken i Europa, 223 pr. million innbyggere, fem ganger så stort tall som i Norge.

I steder for et slikt press om tilbaketrekning, burde den ansvarlige Statoil-ledelsen i Norge (enten den nå befinner seg i Stavanger eller Oslo) sørge for å få selskapets Litauen-ledelse til å trekke sitt brev tilbake.

Etter Statoils ”Irangate” har selskapet forsikret at det er svært opptatt av å holde en høy etisk standard. Helge Ryggvik, en av landets ledende oljeforskere, mener imidlertid at oljeselskapers snakk om etikk og moral handler mer om språklig manipulasjon enn om ekte vilje til å endre atferd.Han bruker begrepet "spinn", og med det mener han at "de utvikler et vokabular som er tilpasset dagens krav, som er "laget for å gjøre virksomheten deres mer spiselig” (X-mag.no)

"Er det kanskje snarere slik at Statoil har utviklet et nettverk av alkoholsalg med litt bensinsalg?", spør lederen av Litauens kontrollkommisjon for alkohol. Og helsekomitèen i parlamentet foreslår at Statoil innfører lignende kriterier for sitt salg av alkohol i bensinstasjoner Litauen som i Norge. Det som har skjedd styrker neppe Statoils, og Norges, omdømme i Baltikum.

Konsernsjef Helge Lund skriver i selskapets etikkhefte at Statoil skal være kjent for høy etisk standard. Brudd på lover og etiske retningslinjer er en trussel for selskapets konkurransekraft og omdømme. ”Det er derfor like viktig å stille krav til etisk atferd som å sette seg forretningsmessige mål”.

Er oppførselen i Litauen preget av sosialt ansvar og en høy etisk standard, Helge Lund?
Og hvordan er det med regjeringens eierskapspolitikk, Sylvia Brustad?


Blogglisten

1 kommentar:

  1. Pinlig er ordet. Ytterst pinlig.

    Ja, og en smule absurd. Selge alkohol på bensen, midt på natt?

    SvarSlett