lørdag 23. mai 2009

Nei til aktiv dødshjelp

Skal Norge tillate aktiv dødshjelp (eutanasi)? Jeg mener nei, eutanasi er å overskride en absolutt grense i forhold til livets verdighet og hellighet. På sitt landsmøte har Fremskrittspartiet som det første politiske parti i Norge gått inn for å gjøre aktiv dødshjelp lovlig.

Stortingsrepr. Fritjof Frank Gundersen, FrP, fremsatte for 10 år siden et forslag om at Stortinget skulle be Regjeringen foreta en utredning av spørsmålet om straffelovens bestemmelser om aktiv dødshjelp bør endres. Justiskomiteen ønsket å avvise saken, og Stortinget var enig i det.
Men temaet har dukker opp med ujevne mellomrom, og etter dette vedtaket tror jeg det vil komme under et stadig større press. Jeg skjønner ønsket om å hjelpe den syke og spare vedkommende for lidelser og smerte. Men det kan ikke oppveie konsekvensene av å overstige grensen hvor livet selv ikke lenger er hellig og uangripelig.

FrpU ønsker "en verdig avslutning av livet". Men -
- det er ikke uverdig at noen må gjennom smertere og svekkelse før døden kommer
- det er ikke uverdig å bli hjelpetrengende og avhengig av andre
- det er ikke uverdig å kjenne at kroppsfunksjonene svikter, kroppen avmagres,
eller å ha behov for smertebehandling.
- det er ikke uverdig å leve videre også i de tilfellene der smertebehandlingen
virker dårlig eller ikke virker i det hele tatt.

Det uverdige er når mennesker ikke får den omsorg og behandling som de bør få.
Det er uverdig når vi i et velstandssamfunn foretar økonomiske prioriteringer som ikke tilgodeser mennesker i livets aller siste fare.

Både Kirkemøtet og bispemøtet har sagt klart nei til eutanasi: "Både kristen og humanistisk tradisjon understreker at vi mennesker er utlevert til hverandre på en måte som begrenser andre individers selvbestemmelse....Mennesket er skapt i samfunn med Gud og henter sin vesensbestemmelse og verdi fra dette forhold, og ikke fra egenskaper ved mennesket selv".

FrP vil ha et strengt lovverk rundt eutanasi. Men for eksempel kan det å tillate eutanasi på oppdrag fra en pasient, legge et press på sterkt hjelpetrengende. Aksepterer vi at noen kan be om å få sitt liv avkortet for ikke å bli en byrde for pårørende og seg selv, kan kan skje noen kjenne en forpliktelse til å be om dette. Hvis eutanasi overhode ikke er tillatt, vil ikke et slikt forventningspress få næring på samme måte. Og et lovverk som ikke fastholder at livet er hellig og ukrenkelig, kan legge utilbørlig press på helsepersonell.

Å si at mennesker i gitte situasjoner har en rett til å be om å få avslutte livet, er å overlate et menneske til ytterste ensomhet. Det er i livets mest sårbare faser at menneskelivet som fellesskapsprosjekt skal stå sin prøve.

29 kommentarer:

 1. Du er hjerteløs! Liker du å se på at folk lider?

  SvarSlett
 2. Synst du det er bedre å ligge i nesten over en månde med uhelbredig kreft, å ligge med smerter, smelte bort, ikke kunne spise på grunn av medisiner som gjør at du ikkje greier å holde maten nede i magen ikke kunne bevege deg, ligge festet til sengen, mens familien går gjennom en svært vanskelig tid, setter nesten livet i pause. Jeg er for på noen områder og mot på mange.

  SvarSlett
 3. Dette handler om mennesker med store smerter som kanskje må avlide i flere år. Utfallet er gitt og de må rett og slett vente på døden i store smerter. Her får du rett og slett legge fra deg Helligboka og finne frem fornuften. Hadde dette vært tillatt ville linja for å få det gjennomført vært ganske så høy, det skal da være snakk om en garantert død og store lidelser.

  Selvfølgelig skal mennesker i et verdipreget omsorgssamfunn slippe å lide. Dette skulle vært en selvfølge.

  SvarSlett
 4. Vil anbefale alle som er enige med Frp i denne saken om å lese Kronikken «Jeg får ikke lov til å dø når jeg vil» i Dagsavisen. Den er etter min menig enda tydeligere på hvorfor aktiv dødshjelp er svært problematisk. Se http://www.dagsavisen.no/meninger/article414573.ece?showLast=true&status=showall#responseLastComment

  SvarSlett
 5. Jeg så selv min bestemor svinne hen i store smerter over lang tid.Noe jeg ikke unner andre, å hverken se eller å være den som lider.. Man føler seg forferdelig maktesløs i en sånn situasjon.. Min bestemor lå å ventet på at døden skulle intreffe på det siste og håpet på at den skulle komme snart.
  Derfor, på grunnlag av det og det faktum at jeg har medenneskelighet, er jeg for aktiv dødshjelp i gitte tilfeller, når døden er eneste utvei uansett.Selvfølgelig under strenge regler. Ingen fortjener å lide på en grufull måte over lang tid og når vi kan være så humane at vi avliver kjæledyrene våre når alt håp er ute og store lidelser vil være svaret om ikke, så hvorfor ikke hjelpe våre egne, når de selv vil og vi vet hvor vondt de har det? Met er kanskje et moralsk dilemma, men jeg synes at det inhumant å ikke hjelpe de i nød.
  Det er nå min mening.
  Og at du Torbjørn Bjarne Bore kan sitte der på din høye hatt og nekte disse menneskene som er i en slik håpløs situasjon et valg over sin egen skjebne synes jeg er hjerteløst og lite gjennomtenkt.Du har rett til å ha din egen mening, men jeg kan ikke skjønne hva du baserer den på. Er det et religiøst aspekt ved det eller er det bare dumskap? Jeg bare lurer. Silje

  SvarSlett
 6. Lurer på kva dette vil ha å seie for Frp sine forsøk på å framstille seg som eit godt alternativ for (serleg den meir konservative delen av) kristenfolket?

  Eg skulle tru at KrF vil komme til å bruke dette vedtaket for alt det er verdt i valkampen.

  Det er forresten på ein måte dobbelt skummelt at dette kjem frå FrP. For iallfall teoretisk sett skal jo Frp vere eit liberalistisk parti. Det skulle då tyde at dei vil privatisere til dømes eldreomsorgen, slik at kor god omsorg du får vil vere avhengig av kor mykje pengar du har.

  No er sjølvsagt retorikken, og til dels politikken, deira ikkje alltid like liberalistisk. Men kombinasjonen av eit helsevesen og ein eldreomsorg som er avhengig av pengeboka din og aktiv dødshjelp, vil kunne føre til at eldre og sjuke med dårleg økonomi vil kunne sjå på dødshjelp som eit alternativ. Av typen: skal eg bruke sparepengane mine på å dekkje sjukehus/medisinar/pleie til leve litt lenger, eller heller ta livet av meg og late det bli litt meir att til arvingane mine?

  SvarSlett
 7. Livet er en anakronisme! Hva med verdigheten i å SLIPPE verdigheten i å ta imot hjelp hvis en blir pleietrengende?og å slippe å legge press på noen som helst. Okay det høres vel rart ut men for mange (meg inkludert) er ikke livet hellig og jeg vil ikke klore meg fast h e r for enhver pris, det er greit å prøve og jeg har funnet ut at man selv må mase og finne hjelpen i det offentlige "vesen" enten det er NAV Helse Politi etc men slettes ikke uverdig å kaste in håndkledet.Jeg håper du også kommer ut av dette trange skapet som er bygget opp av generasjoner med religiøse "synsere" og finner ut at vi bare er inteligente dyr!

  SvarSlett
 8. Hvorfor lyver du i blogg innlegget ditt?

  Det er ingen politiske partier i dag med unntak av DLF (så sant Demokratene ikke har endret mening siste året) som ønsker å helprivatisere eldreomsorgen!

  Derimot er det en del partier som ønsker å tillate private aktører å levere tjenester som eldreomsorg på bestilling fra det offentlige, regulert av det offentlige og kontrollert av det offentlige.

  Så slutt å lyve, det er ikke nødvendig hvis du har gode argumenter! Og det har du vel?

  SvarSlett
 9. Er så enig med deg mht aktiv dødshjelp! Spesielt det du sier om at det man har retten til er adekvat behandling og omsorg!

  Har gitt deg kreditt i mitt eget innlegg: http://rachelslekegrind.blogspot.com/2009/05/frp-samfunnet-del-2.html

  SvarSlett
 10. Dette med ulidelig smerte: Erfaringen fra de land hvor aktiv dødshjelp er tillatt tilsier at SMERTE ikke er hovedgrunnen til at mennesker ber om dødshjelp. Det som dominerer, f.eks. i Oregon, er tap av verdighet, tap av autonomi, manglende mulighet til å gjøre det man har lyst til (dette oppgis som motivasjon av over 90% av de som ber om hjelp til å dø).

  Så de som maler et scenario med "fryktelige smerter" - det er rett og slett ikke dét som er problemet for de døende. Dere argumenterer utfra en problemstilling som ikke er så aktuell.

  Neste skritt i tankerekken blir da: Skal vi møte et menneske som opplever tap av verdighet, tap av autonomi, følelse av å ligge andre til byrde - med en dødssprøyte? For meg blir det sprøyte gærn't. Vi burde heller møte dem med enda mer omsorg, enda mer oppmuntring, bestrebe oss enda mer på å vise at vi, de friske, har overskudd og rygg til å bære den byrden som de friske legger på oss.
  Både fordi vi er gode humanister (eller kristne, for de som er det) og i ren egeninteresse: En dag er det kanskje vi selv som ligger der.

  SvarSlett
 11. Poenget mitt var ikkje at Frp ønskjer å å heilprivatisere eldreomsorgen.

  Men Frp seier i programmet sitt under ideologisk grunnlag:

  "Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti.
  Det bygger på Norges grunnlov, norsk og
  vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det
  kristne livssyn.
  Fremskrittspartiets hovedmål er sterk nedsettelse
  av skatter, avgifter og offentlige
  inngrep."

  Dersom Frp hadde teke prinsippa sine alvorleg (og det er godt at dei ikkje gjer det) og vore eit liberalistisk parti (som DLF), så hadde dei mått gått inn for å gjere eldreomsorgen heilprivat.

  Sterk nedsetjing av skattar og avgifter skulle då ha ført til at folk betalte mindre skatt, men heller ikkje fekk noko serleg av tenester frå det offentlege. Så kunne ein ha handle helse- og omsorgstenester på marknaden for dei pengane ein sparte på skattelettene.

  Viktigare og med basis i Frps reelle politikk er det at eit system der det både er offentlege og private aktørar vil kunne føre til ei ordning der alle får ein minstestandard for pleie, mens dei som har råd til det kan kjøpe tillegstenester frå private. Og då vil den helse- og eldreomsorgen ein får vere avhengig av kor god økonomi ein har.

  "eldreomsorg på bestilling fra det offentlige, regulert av det offentlige og kontrollert av det offentlige"

  Offentleg regulering og kontroll høyrest ikkje ut som "sterk nedsettelse
  av (...) offentlige
  inngrep", som partiet prinsipielt går inn for, og som var så viktig at partistiftaren Anders Lange tok det med i det opphavelege partinamnet.

  Og hovudpoenget mitt var at liberalistar (høgreliberale) som dei du finn i til dømes Det Liberale Folkepartiet (DLF), liberaleren.no o.l. er for aktiv dødshjelp og mot at folk skal vere garanterte helsebehandling og eldreomsorg om dei ikkje sjølv kan betale for dette. At Frp heldigvis ikkje er høgreliberalistisk endrar ikkje på dette.

  Og eg lurer enno på kva ein med "basis i det kristne livsyn" meiner om aktiv dødshjelp.

  SvarSlett
 12. Jeg bare lurer.. Har noen du kjenner personlig dødd en smertfull død?

  Hvordan kan det ha seg at vi avliver våre kjæledyr for å sikre dem en human og smertefri død, men vi kan ikke gjøre dette med våre egne medmennesker?

  SvarSlett
 13. Som pårørende så blir jeg forbannet av å lese noe slikt. Jeg er helt klart for aktiv dødshjelp. Men selvfølgelig til alvorlig syke, som uansett vil dø innen kort tid, men skal få slippe smertene. Helt enig med kjeledyr eks. Hvis du finner katten din hardt skadet, og tar den med på sykehus, der sier de at katten din vil dø av skadene eller alder. Men at denne sprøyten gjør at den slipper unna smertene, så sier du vel ikke nei jeg vil at katten skal lide, kan jo hende at den holder ut i 2 dager ekstra.

  Er du virkelig så lite human at du mener det?

  Så over til min personlige opplevelse:
  Min farfar skulle ha en helt vanlig operasjon, men han ble bare dårligere og dårligere etter operasjonen. Det kjempe fine offentlige sykehuset, brukte nesten 2 uker, på å skjønne at det var kreft. Da var kreften allerede spredt seg til lungene alt håp var ute, men de ga han en cellegift, som gjorde at smertene bare værre og værre, på slutten så kjente han ikke igjen sin egen familie, lå med bleie og bare stirret tomt oppi taket.
  Jeg ville mye heller ha kunne tatt en verdig avskjed med min farfar, der han kan fortelle sine siste ord til oss, enn å ikke få noen siste ord. Men bare se at han blir mer og mer grønnsak og ikke skjønner selv hva som foregår rundt ham.

  Så hvis du forsatt er imot aktiv dødshjelp til alvorlige syke, så håper jeg virkelig at du havner i en slik situasjon som jeg har vært oppi. Og at jeg du kan kontakte meg, slik jeg kan håne deg, slik du håner meg og alle andre som har personlige erfaringer, som man gjerne vil være uten.

  SvarSlett
 14. Kjære Morten Horn,
  du som sier at "fryktelige smerter ikke er en del av problemstillingen. Jeg skjønner av kommentaren din at du ikke har noen personlig erfaring med dette. Ja jeg er enig i det faktum at det å ikke være til bry, det å miste kontrollen over egen kropp og helse samt psyken, tap av verdighet osv. spiller en del inn på det å ønske å dø før tiden, men du kan ikke utelukke smerter bare på grunn av en undersøkelse i Oregon, verden er større en en del av Usa.Dette er absolutt en del av problemstillingen og grunnen til at denne diskusjonen oppstår i det store og det hele.

  Vi skal ikke "ta" livet av folk som ligger på det siste med f.eks lammelser og diverse annet, men som ellers har det greit.Saken er den at dette dreier seg om ulidelige smerter, mennesker som ikke orker mer, hvor all verdens terapi og medisin og all verdens omsorg ikke hjelper.Der er derfor vi diskuterer dette, ikke av andre årsaker. Jeg vet selv at om jeg havner i en slik situasjon og alt håp er ut og jeg lider enormt noe som også går ut over psyken som sikkert igjen forsterker følelsen av å miste sin verdighet samt forstanden, ville jeg satt pris på om det lå en litt stor dose morfin og ventet på meg. Spesielt om jeg ikke var i stand til å ta den selv.Selvfølgelig når jeg selv ville det og etter ha fått tatt et verdig farvel med de nære og kjære.Så vær grei og ikke si at smerter ikke er en del av problemstillingen, for det er den så absolutt.. Silje

  SvarSlett
 15. Som mange års helsearbeider, hvor jeg har mange stunder ved siden av døende er jeg helt klart for dødshjelp. Jeg har mange graverende tilfeller og de fleste tåler ikke dagens lys.
  Dere skeptikere tror dagens medikamenter gjør uderverker for alle, men det er langt fra sannheten. Det er ikke alle som sovner rolig og stille inn, kan man si...
  Det er alt for mange triste skjebner der ute - og ikke alle hadde trengt å endt så ubehagelig og vondt.

  Når det er sagt..
  Jeg syns passiv dødshjelp er å foretrekke, men aktiv hjelp bør være et alternativ i de tilfeller der aktiv ikke er praktisk mulig.

  SvarSlett
 16. Sitat fra tekst;
  "- det er ikke uverdig at noen må gjennom smertere og svekkelse før døden kommer
  - det er ikke uverdig å bli hjelpetrengende og avhengig av andre
  - det er ikke uverdig å kjenne at kroppsfunksjonene svikter, kroppen avmagres,
  eller å ha behov for smertebehandling.
  - det er ikke uverdig å leve videre også i de tilfellene der smertebehandlingen
  virker dårlig eller ikke virker i det hele tatt."

  Hvem er du som våger å påstå hva som er verdig og uverdig for enkeltmennesket?


  "Å si at mennesker i gitte situasjoner har en rett til å be om å få avslutte livet, er å overlate et menneske til ytterste ensomhet."

  Det er de ting som er verre enn ytterste ensomhet...


  "Det er i livets mest sårbare faser at menneskelivet som fellesskapsprosjekt skal stå sin prøve."

  Høres fint ut - i teorien. Praksis er noe helt annet..

  SvarSlett
 17. Jeg synes at det er ganske arrogant å skulle bestemme på andres vegne hva som er en uverdig avslutning på livet. Du eier din egen kropp og ditt eget liv, og det gjør at du skal ha friheten til å, måtte det aldri skje, svinne hen under store smerter i en sykehusseng i påvente av en langsom død. Men denne friheten betinges av én eneste ting, nemlig at andre skal ha friheten til å velge å IKKE utsettes for denne smerten og lidelsen som du ser på som en selvfølge. Du eier ikke min kropp, og du eier ikke mitt liv. Det betyr at du ikke på noen måte skal ha rett til å bestemme over dem.

  SvarSlett
 18. Du gjør meg forbannet!!!!!!!

  Hvis din mor eller far får kreft.
  Hvordan vil du ta adjø med din mor eller far?

  Ved å kunne sitte å le/gråte, prate sammen om alle de fine stundene dere har hatt sammen osv.

  Eller at han/hun ikke kjenenr deg igjen, ligger å roper av smertene og bare ser tomt på deg. Som om du er en totalt ukjent?

  Tipper at du vil ta den første, men for å få den er du avhengig av at de får den siste sprøyten, for du har tydeligvis ikke sett noen bli rammet av kreft i lever og hjerte.

  Selv med celegift behandling, så forsvinner de mer og mer, får større og større smerter og kjenner ikke igjen sin egen familie.

  Jeg stemmer selv Høyre, men syns at det er utrolig tøft at vi har et parti i Norge, som tør å si det ingen andre tør å si.
  Nemlig at innvandringen er helt ute av kontroll og at aktiv dødshjelp for noen kan være en god løsning.

  SvarSlett
 19. Som vanlig et glitrende innlegg. Dette er ikke et enkelt spørsmål. Dog er det enklest å si nei. Ja åpner for så mange andre sider, man neppe har tenkt helt gjennom hvordan kan gjennomføres.

  SvarSlett
 20. Jeg ser du går litt i rette med begrepet "verdig død" og jeg kan være enig med deg i at begrepet kan være litt uheldig, fordi det kan framstå som man mener de som velger en "naturlig" død med mye lidelse ikke har verdighet.

  Dog er jeg helt klart tilhenger av dødshjelp i situasjoner der mennesker ønsker å slippe uutholdelige lidelser. Det er også fullt i samsvar med min kristne tro.

  SvarSlett
 21. Jeg en enig med mange over her. At ja til aktiv dødshjelp. Sett deg selv i samme situasjon. Du får en sykdom som påfører deg et helvete av smerter hver eneste dag...hver eneste time...hvert eneste minutt. Du vet du ikke vil bli bedre.Men værre. Og at utfallet vil bli dødlig. Hvorfor skal en da holdes i live bare fordi i norge er det det rette??
  Vi er jo så opptatte av at dyr som har det vondt skal få dø på en verdig måte. Burde ikke vi mennesker også få det valget og den muligheten??

  Bare tenk på en hverdag som er preget av så mye smerte at du ikke kan leve normalt.

  Nei takk sier nå jeg....

  SvarSlett
 22. Ikke noe av det du nevner er uverdig, så langt er vi enige. Derimot er det uverdig å ikke respektere en døendes person uttalte ønske om å få slippe. Jeg har akkurat sittet mange timer på min mors dødsleie. Hun er svært syk av kreft, og ber hele tiden om å få slippe. Hun er helt klar, har i mange år vært tilhenger av aktiv dødshjelp, og er sint over at hun ikke selv kan få bestemme når nok er nok. Heldigvis er passiv dødshjelp tillatt i Norge, og hun roet seg veldig da hun i kveld fikk aksept for at den intravenøse tilførselen av næring skulle kuttes. Jeg er absolutt ingen støttespiller til Frp (jeg deler faktisk dine politiske synspunkter), men jeg er veldig glad for at de som politisk parti har tatt et standpunkt som setter denne saken virkelig på dagsordenen. Selvsagt er jeg fullstendig klar over alle problemstillingene som følger med aktiv dødshjelp, men hensynet til menneskenes selvbestemmelsesrett må komme først. Noe annet er uverdig!

  SvarSlett
 23. Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

  Feel free to visit my blog appliance repair Lutz references

  SvarSlett
 24. Do you have any video of that? I'd care to find out some additional information.

  Here is my web page; work from home

  SvarSlett
 25. I tend not to create a leave a response, however after reading through a
  few of the responses here "Nei til aktiv d�dshjelp".

  I actually do have a couple of questions for you
  if it's allright. Is it just me or do a few of the responses appear like they are written by brain dead visitors? :-P And, if you are writing on other online sites, I would like to keep up with you. Could you list of every one of your public sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Take a look at my weblog free estimate for appliance repair Safety Harbor FL

  SvarSlett