onsdag 19. september 2012

Ingen bruremarsj og hvit kjole?

Slutt på Mendelssohn  og  Bruremarsj frå Seljord? Ingen spektakulære hvite kjoler, ingen far som følger datter oppover kirkegulvet, ingen tale for bruden?

Jo da. Selv om livssynsnøytral borgerlig vigsel skulle bli obligatorisk, vil det nok fremdeles være fullt mulig med markering og fest både i religiøs og annen livssynsmessig sammenheng. 

For vel to uker siden kom Venstres førsteutkast til stortingsvalgprogram. Der lød  forslaget:  «Innføre borgerlig ekteskapsinngåelse som en generell ordning».

Høyres utkast  en uke senere fulgte opp: «De juridiske sidene av ekteskapet gjøres til en statlig administrert ordning, slik som prøvingen av ekteskapsvilkårene allerede er». Partiets livssynsutvalget, leder av teologen Inge Lønning, foreslo i vinter innføring av obligatorisk borgerlig vigsel. Men Vårt Lands kommentator mener at «det vil neppe samle bredt i Høyre», og kaller formuleringen en mellomvei.

Venstre satte forslaget på programmet i 2005.  I 2008 vedtok Stortinget en ny ekteskapslov som likestiller homofile og heterofile, et viktig prinsipp som Venstre lenge har kjempet for. Partiet  ba da om at Regjeringen burde utrede konsekvensene av obligatorisk borgerlig vigsel. Forslaget  fikk  bred oppslutning fra høringsinstansene, men det fikk ikke gjennomslag.

Hvorfor obligatorisk borgerlig vigsel? Det vil tydeliggjøre at det er sivil lovgivning og ikke en teologisk forståelse som regulerer ekteskap.  Det vil være ryddigere juridisk, og samtidig gi trossamfunnene større makt over egne ekteskapsseremonier.

 Etter den juridiske handlingen kan tros- og livssynssamfunn velge om, hvordan og hvor de måtte ønske ulike former for velsignelse eller markering. Med andre ord: Bryllup som nå - nesten.

En borgerlig vigsel er en livssynsnøytral seremoni og en rettslig handling. Det er notarius publicus som  utfører borgerlige vigsler.  Med dagens ordning  kan vigsler kan være en prest i Den norske kirke, eller en prest eller forstander i et registrert trossamfunn,  evt. seremonileder i et livssynssamfunn  som har vigselsrett.

Venstre-argument for omlegging er at når vigselsretten utøves av tros- og livssynssamfunnene, kan det reises  tvil om staten dermed legitimerer diskriminering av for eksempel homofile eller   kvinner.

Forslaget har fått en gjennomgående positiv mottagelse:

Siden ekteskapet er en borgerlig institusjon, er jeg grunnleggende enig i at det er det offentlige som skal ha det formelle arbeidet knyttet til ekteskapsinngåelse.
(Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg)

Jeg tror det er stor glede over et forslag som utelukker offenlig innblanding i det enkelte trossamfunns holdning til for eksempel ekteskap mellom to av samme kjønn.
(Knut Refsdal, gen.sekr. i Norges Kristne Råd)

Borgerlig vigsel for alle er en rettferdig og likebehandlende ordning som vi ønsker velkommen.
(Kristin Mile, gen,sekr. I  Human-Etisk Forbund

I fjor ble det unngått 23135 ekteskap i Norge. I statskirken 9067, i frikirker og andre kirkesamfunn  1528, borgerlig 7461 og i utlandet (sjømannskirker og ambassaader) 5059.

For Den norske kirke er spørsmålet om vielse av homofile par vanskelig. Med obligatorisk borgerlig ekteskapsinngåelse ryddes en anstøtsstein av veien,  det blir en endring  tilpasset situasjonen i  formulerigen «For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk». En velsignelse kan gjøres mindre liturgibundet.

KrFs parlamentariske leder synes det er  et paradoks at Høyre foreslår en byråkratiserende ordning, at brudepar må forholde seg til to instanser. «Jeg tror det er en fordel for de fleste å forholde seg til én instans. If it works, don't fix it. Og den ordningen vi har fungerer, så hvorfor endre det», sier Hans Olav Syversen til TV2.  Han fremholder at hvis dette blir en del av Høyres program, «viser det at her trengs et sterkt KrF».  Dette er trolig mest av hensyn til  den mer konservative del av partiets velgermasse

Venstres Trine Skei Grande håper at «når KrF får tenkt seg om så tror jeg at de ser at det er en god ordning».

Frp  stiller vanligvis sine representanter fritt i saker som dette.

Skal jeg tippe, må det være at ved en eventuell borgerlig regjering vil  Høyre temmelig lett gi en innrømmelse  til   KrF.  
Som en politisk Lina Sandell ville sagt det:  Høyre tar og Høyre giver, samme Høyre det dog bliver.

2 kommentarer:

  1. Men har lurt på en ting: Hvorfor må vi egentlig ha en borgerlig vigsels-seremoni? Er det ikke tilstrekkelig å inngå avtalen på samme måte som man inngår f.eks. et testament; Skriftlig og i vitners nærvær signerer man på ekteskapskontrakt, og så kan man få en frivillig seremoni, det være seg i kirken, moskeen, på rådhuset eller et annet sted.

    SvarSlett
  2. Det spørs hva man legger i begrepet seremoni, borgerlig ekteskapsinngåelse er ikke storslått, men noe fast må det. Deler din "tilstrekkelighet"

    SvarSlett