onsdag 19. september 2012

Hjerneflukt, lønn og erfaring


Hvorfor har Sp-nestleder Ola Borten Moe og Frps Ketil Solvik-Olsen varslet at de ikke går løs på en ny stortingsperiode fra 2013? 

«Stortingspolitikere tjener ikke spesielt godt sammenlignet med hva ledere i andre deler av samfunnet gjør, bedre lønn er en effektiv måte å stanse hjerneflukten fra nasjonalforsamlingen på», sier Sigurd Grytten ( i kommunikasjons- og rådgivningsbransjen siden 2003, tidl. stortingsrepr. for Ap).

Ola Borten Moe sier han vil hjem til gården sin: «Jeg mener andre erfaringer og perspektiver er verdifulle for fortsatt politisk engasjement. Jeg har i dag ingen konkrete planer utover driften av Skjefstad». Han har de siste årene jobbet for å utvide driften ved å kjøpe jord fra omkringliggende bruk. Når denne stortingsperioden er over vil han ha vært folkevalgt for Sp i 18 år, 10 av dem på heltid.

«Man kommer til noen veikryss i livet, der man ikke alltid kan kjøre den veien man har planlagt. Vi må som familie ha en fleksibilitet i hverdagen som ikke lar seg forene med et verv som stortingsrepresentant», sier Ketil Solvik-Olsen. Han har to små barn og en kone som er lege. Begge ønsker å holde alle yrkesmuligheter åpne når hun om to år er ferdig med spesialiseringen.

Ingen av de to profilerte politikerne ser bort fra et comeback. Solvik-Olsen er en sterk kandidat både til posten som finansminister og olje- og energiminister i eventuell regjering Solberg etter 2013. «Uansett ansett anser jeg dette bare som en pause. Jeg har veldig lyst til å komme tilbake til politikken senere», sier han.

Det vil alltid oppstå spekulasjoner rundt slike avgjørelser som de to politikerne har tatt. Ofte er det flere hensyn som kan dra i samme retning.  Jeg tror Borten Moe ser såpass mørkt på mulighetene for en fortsatt rødgrønn regjering, at han trekker seg, og avventer utviklingen. Det er ingenting i hans politiske virke som tilsier at han ikke kan tenke seg å forlate de rødgrønne og være med på å dreie Sp tilbake mot et samarbeid først og fremst med KrF.  I likhet med Senterungdommens leder Sandra Borch. 

Politikere kommer og går – og noen kommer igjen. Annen yrkeserfaring er uansett av det gode. Jeg tror ikke Sigurd Gryttens analyse holder. Det er neppe stortingslønnen på 777.630 kr som virker avskrekkende, bonden Borten Moe skal ha svært lange dager og lite ferie for å komme i nærheten av den summen.

Generelt: Hvis noen vraker politikken av hensyn til lønnen, vil jeg si la fare hen, la gå. Drivkraften til en politisk innsats må ikke være penger, selv om lønnsnivået for en del ledere i fylkes- og kommunepolitikk har passert syv siffer. 

«Det er et problem for politikken at dyktige folk, som har andre karrieremuligheter, velger den bort» sier Eivind Reiten, tidligere statsråd og Hydro-sjef. Han har nok rett i at hans virke i næringslivet har vær mange ganger mer innbringende enn om han skulle ha fortsatt i politikken, men jeg er ikke enig i at det er et problem.

Det jeg skulle ønske var at folk med arbeidserfaring utenom politikken, på et tidspunkt ble partipolitisk aktive og kunne bruke sine erfaringer. Politiker-problemet i dag er ikke minst den såkalte broiler-veien, at unge talenter sluses omtrent direkte fra utdannelse og inn i heltidsstillinger i politikk. Her deler jeg Inge Lønnings skepsisk til alle som blir heltidspolitikere uten noen annen yrkeserfaring. «Jeg tror det er positivt om en politikerkarriere er noe man både kan gå ut av, og komme inn i igjen, og at det ikke blir et valg på livstid». 

Ketil Solvik-Olsen kan komme til å gå rett fra Stortinget til en statsrådpost. Ola Borten Moe kommer tilbake i 2017. 

Ser man på norske partilederes erfaring i det generelle arbeidslivet, er det ikke mange som i det daglige arbeid har hatt bred velgerkontakt. Etter endt studium har statsministeren fire år før han ble statssekretær, Erna Solberg havnet på Stortinget nesten på direkten, og Siv Jensen ble hentet til politisk heltidsarbeid etter to år. Bredest yrkeserfaring har Liv Signe Navarsete – hun  har fått god hjelp av salgsvirksomheten senere - og Trine Skei Grande

Her er listen over de politiske toppenes utdannelse og yrkeserfaring før det ble politikk på heltid:   

Jens Stoltenberg
Eksamen videregående skole 1978
Cand.oecon. 1987                                                                                                                           
Journalist på deltid i Arbeiderbladet 1979-1981 
Foreleser sosialøkonomi Universitetet i Oslo 1989-1990 
Konsulent Forskningsavdelingen Statistisk Sentralbyrå 1989-1990

Erna Solberg
Eksamen videregående skole 1979    
Cand.mag. (sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk, sosialøkonomi), Universitetet i Bergen 1986 
Deleksamen sosialøkonomi hovedfag 1988                                                           

Sekretær Operasjon Dagsverk 1983-1985

 Siv Jensen                                                                                                                                              Oslo Handelsgymnas 1985-1988                                                                                            Diplomøkonom Norges Handelshøgskole 1992

Salgskonsulent Radio 1 1992-1994
Gruppesekretær i FrPs bystyregruppe 1994-1997

Liv Signe Navarsete
Sogndal gymnas 1974-1977
Høgskolen i Sogn og Fjordane 1995-1999
Universitetet i Bergen 1999 

Selvstendig næringsdrivende, landbruk, eiendom fra 1977 
 Salgsmedarbeider i Nidar Bergene 1985-1987                                                                                  Salgskonsulent i Sogn og Fjordane Meieri 1987-1996                                                            Sekretariatsleder i IT-forum Sogn og Fjordane 2000-2001

Audun Lysbakken
Bergens Handelsgymnasium, allmennfag 1993-1996                                                                    Grunnfag i fransk og sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen 1996-1998

Sivilarbeider ved Norsk Økologisk Landbrukslag 1999-2000
Journalist i Klassekampen A/S 2000-2001

Knut Arild Hareide 

Bømlo videregående skole 1989-1992                                                                                        Norges Handelshøyskole, siviløkonomstudiet 1992-1997                                                         Sosiologi grunnfag, UiB 1995  

Trainee i Schibsted ASA 1997-1998                                                                                            Forretningsutvikler i Schibsted ASA 2000-2001                                                                Prosjektleder i Schibsted ASA 2005-200                                                                                          Organisasjonsdirektør i Schibsted ASA 2006-2009

Trine Skei Grande
Samfunnsfaglig linje ved Namsos videregående skole 1986-1988 
Sosialøkonomi grunnfag ved Universitetet i Trondheim 1989 
Statsvitenskap mellomfag ved UiO 1990-1991                                                            
Historie grunnfag ved UiO 1991-1992

Freelance journalist i Namdal Arbeiderblad 1984-1988                                                         
Lærer ved Hunn barneskole 1989 
Politisk sekretær i Venstres Hovedorganisasjon 1990 
Adjunkt ved Levanger videregående skole 1992-1994
Foreleser i sosialfag ved Høyskolen i Levanger 1993
Informasjonssekretær i Norsk Studentunion 1994-1995
Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag 1995-1997
Generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1997-1999 

Og for å ta med Jens Stoltenbergs mulige etterfølger:
Jonas Gahr Støre
Marinens befalskole OMA III ved Sjøkrigsskolen i Bergen  1979-1981                                       Statsviter med historie og sosialøkonomi, Institut d’Etudes Politiques de Paris 1981-1985 
Teaching Fellow, Harvard negotiation project, Harvard Law School 1986                                  

Forsker, Bedriftsøkonomisk Institutt 1986-1989                                                                Spesialrådgiver, Statsministerens kontor 1989-1995                                                         Ekspedisjonssjef, internasjonal avdeling ved Statsministerens kontor 1995-1998               Ambassadør, Den norske FN-delegasjonen i Geneve  1998                                                            Stabssjef, Verdens helseorganisasjon 1998-2000                                                                   Arbeidende styreformann, Econ analyse 2002-2003  
Generalsekretær, Norges Røde Kors  2003-2005
Blogglisten
Blogglisten

2 kommentarer:

 1. flott blogg, liker denne bloggen

  du skulle hatt slik mal tilbudsvarer.blogspot.com
  skrolle med chrome nettleser

  SvarSlett
 2. flott blogg, liker denne bloggen

  du skulle hatt slik mal tilbudsvarer.blogspot.com
  skrolle med chrome nettleser

  SvarSlett