onsdag 15. juni 2011

Forsvarets "åpenhet"

"Jeg ønsker en åpenhetskultur i Forsvaret internt, så vel som eksternt. Det skal være gode muligheter for våre ansatte til å fremføre synspunkter på saker eller arbeidsmiljøet.(Forsvarssjef Harald Sunde i Dagbladet).

Det er så riktig at det burde rammes inn med eikeløv og henge rett under bildet av Kong Harald i alle forsvarets messer.

Det er så vakkert at det kunne vært lest av Liv Ullmann med Griegs “Morgenstemning" som kontentum.

Og det er i praksis så falskt at Henrik Ibsen ville reist seg fra cafébordet på Grand, løftet opp avisen og ropt høyt:"I Forsvaret gjelder maktspråk, er rettferdighet, den edle står av velden overskygget".

Den edle er i dette tilfelle generalmajor Leif Sverre Rosén som ofret sin egen karriere for å redde liv i Afghanistan

Han hadde gjort alt riktig: Som forsvarets sanitetssjef gikk han tjenestevei og advarte i årevis sine overordnede om at den dårlige sanitetsdekningen i Afghanistan var livsfarlig og under enhver kritikk.

Ingen reaksjon.

Så gikk han ut offentlig med sitt alvorlige varsko. Det skapte et press som gjorde at regjeringen ble presset til lå bygge feltsykehus og å sende kirurger og sanitetshelikoptre.

I Afghanistan ble norske, allierte og afghanske liv reddet.
I Norge kostet åpenheten Rosén jobben og en god helse.

"Forsvaret skal beskytte demokratiet. I ytterste kon sekvens skal vi påtvinghe våre demokratiske verdier overfor andre stater. Hvordan kan det da ha seg at vi ikke klarer å etterleve de samme prinsippene i egne korridorer?" spør Thomas Norman Hansen, offiser, og tillitstvalgt verneombud i en kronikk i Dagbladet.

Både i Forsvaret og på andre offentlige arbeidsplasser er ofte ikke noe i veien med regelverkene, men med kulturen.Paternalistiske bekymringer og kontrollbehov trives, Ønsket om et godt image i offentligheten skaper kontroll med form og vinkling på de informasjoner som kommer ut, det legges lokk på visse saker, holde tilbake informasjon.
Kritikk mot ledelse er sjelden velsett. Mon ikke mange føler at vel kan du aller nådigst få lov til å ytre deg, men egentlig man helst at du holder kjeft. I slike tilfeller etableres det gjerne en selvsensur.

"I saker der ledelsen har tatt sin beslutning, gjelder lojalitetsplikten som beskrevet i våre etiske grunnregler. Innenfor disse rammene oppfordres Forsvarets ansatte til å uttale seg om sitt fag- og ansvarsområde" , skriver Forsvarssjefen.

Lojalitet er et begrep som brukes ofte, der avsender egentlig mener lydighet, men lydighet og lojalitet er to forskjellige begrep. "Lydigheten er blind mens lojaliteten er kritisk, seende og verdiladet", sier professor Paul Leer-Salvesen.

Forsvarsminister Grete Faremo vet noe om hva dårlig behandling fra en ledelse innebærer. For 15 år siden ble hun syndebukk og mistet stillingen som justisminister da statsminister Thorbjørn Jagland håndterte skandalen rundt overvåkingen av Berge Furre mens han satt i Lund-kommisjonen og gransket POTs overgrep.

Hun av alle burde sørge for skikkelig kompensasjon og ros til Rosén. Hun bør minne forsvarsledelsen om at ytringsfrihet betyr retten til å si det andre ikke vil høre.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar