onsdag 8. juni 2011

Flåthens "moralske ansvar"

“Sosialistisk politikk er den politikk som regjeringen fører til enhver tid” sa den engelske utenriksministeren Herbert Morrison. Nå ser det ut til at klimaforliket devalueres til den tolkning Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen til enhver tid legger i det. Akkompagnert av jubel fra Frp sier Flåthen at “det koster for mye å gjennomføre store kutt i norske utslipp av klimagasser”.

LO-sjefene har, med et verbalt unntak for Gerd Liv Valla: "Vi trenger politikere som har mot til å stille velgerne overfor et klart verdivalg mellom stadig økt privat forbruk og kamp mot klimaødeleggelsene", tradisjonelt ikke vært spesielt engasjerte i miljøspørsmål. Tor Halvorsen satt i LOs toppledelse som sekretær da han 1973-76 ble miljøvernminister i Bratteli-regjeringen, før han gikk tilbake til LO og ble leder i 1977, frem til han døde bare 57 år gammel 10 år senere. Han markerte seg ikke på feltet han var statsråd for. Hans etterfølger Leif Haraldset var den første LO-leder som ikke ble valgt (Flåthen overtok etter Gerd-Liv Valla før han ble valgt), og han gjorde ikke noe fra eller til ang. miljøvern. Yngve Hågensen var leder 1989-2001. Han ble i miljøsammenheng mest kjent for sin uttalelse i starten av 90-tallet, da han postulerte: "Det er greit med miljøvern, men det må ikke gå på bekostning av arbeidsplassene"

Egentlig er det vel det Roar Flåthen også sier. Men han bør minnes om sin uttalelse for et par år siden: "Fordi vi høster en enorm rikdom fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, mener jeg at vi også har et moralsk ansvar for å bidra til å løse klimakrisen”.

Klimaforliket melloim alle partier unntatt Frp, er fra 2008. .Det fastslår bl.a. at
- Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030
- 2/3 av utslippskuttene skal tas nasjonalt, resten kan dekkes gjennom kjøp av klimakvoter i EU eller ved å finansiere utslippskutt i u-land
- forskningen på fornybar energi trappes kraftig opp
- bidraget til å stoppe avskoging i u-land økes med 3 mrd kroner hvert år
- jernbanen skal få økte bevilgninger.

• I Norge økte klimagassutslippene med 4,8 pst i fjor. Vi går baklengst mot 2020.
• Av alle folkeferd i verden er nordmenn minst sårbare for klimaendringer. Det er fattige mennesker i sør som vil merke konsekvensene av klimagassene som rike land har sluppet ut i hundrevis av år.

• Nesten annenhver nordmann mener at klimatrusselen er overdrevet. 25 prosent oppgir å ha endret mening i løpet av det siste året. Det er altså mindre riksikabelt for politikere å dempe miljøengasje,entet

I dag er perspektivene for Jorden vår klode i tiårene fremover, at land som bidrar lite til global oppvarming kan oppleve dramatiske endringer, mens vestlige land som forurenser mye, slipper mye lettere i de scenarioer som trekkes opp for selv små økninger i Jordens gjennomsnittstemperatur.

"Moralsk ansvar" - hva mener egentlig Roar Flåthen?


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar