fredag 29. oktober 2010

Renvasket? Tillit gjenopprettet?

De visste ikke noe. Tenkte ikke noe. Hørte ikke noe. Leste ikke noe. Og snakket de var det i alle fall ikke sammen.

Som en duett mellom Tone Damli Aaberge i Sogndal og Odd Nordstoga i Telemark. Samtidig, men uten forbindelse.

Norgesmestre i asynkronsvømming på dypt vann.

Det var Justisdepartementets lovavdeling som skulle redde dem inn på det tørre. ”Habile”, sa juristene i regjeringskvartalet. Etterpå. For sent.

Det var de samme juristene som tidligere hadde sagt til Regjeringen i to saker at det juridiske var i orden. Det gjaldt rederiskatten og Opplysningsvesenets fond (innløsning og regulering av festeavgift). Men i Høyesterett opplevde Regjeringen – trolig til sin store forbauselse - nederlag. To saker der det var åpenbart at Regjeringen ønsket helt konkrete løsninger. Det gjorde nok Navarsete og Riis-Johansen også.

Bergens Tidende offentliggjorde i går et brev ovavdelingen har skrevet etter et spørsmål fra Sivilombudsmannen. Det er interessant. Her heter det at det ikke lar seg forene med ”vår funksjon” å uttale seg om gjeldende rett i en sak som er avgjort av et departement. ”Som kjent gir Lovavdelingen veiledning om rettslige spørsmål til regjeringsapparatet”.

Med andre ord. Partsinnlegg. Greit å vite til neste gang

Jussen er viktig – så langt den rekker. Men den kan ikke unnskylde manglende politisk gangsyn. Tillit skapes ikke selv om Justisdepartementet sier at habilitetsregler ikke er brutt. Juss er ingen eksakt vitenskap, heller et hjelpemiddel til å tolke lover ut fra en rekke forutsetninger. Utifra det som de to statsrådene forela Lovavdelingen, kan det godt være at tekniske siden ved habilitetsbegrepet var i orden. Men tillit er ikke et begrep der jussen kan være overdommer.

Egenerklæringen lydernå på ”renvasket”. Men vannet er mudrete og såpa er dyppet i tvil Kanskje har han rett, han som sa tillit er sky som en hjort. Når man først har jaget den bort, varer det lenge før den kommer tilbake


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar