tirsdag 5. oktober 2010

Et stk. "skam" - resten kan vi leve med

1. Utgiftssiden på årets stats budsjett er 960 milliarder kroner. Det er nesten 200.000 pr.nordmann. 128 milliarder ( 7,4 milliarder mer enn det handlingsregelen legger opp til) er oljeinntekter. Det betyr 25.600 kr på hver enkelt av oss.

2. Norge er et krav- og rettighetssamfunn. Kravene følger eksponentialfunksjonen ( beskriver en stigning som ikke er jevn. men som blir stadig steilere). Historisk var pliktene overveldende i forhold tilrettighetene. Balansepunktet er nå passert med god margin.

3. Antall interessegrupper øker i samme takt som medisinske nyvinninger, og er blitt en sterk utgiftsdrivende faktorer på statsbudsjettet.

4. ”Stø kurs ” (Regjeringen) – men mot hva? ”Økende klimagassutslipp og fortsatt tap av naturmangfold” (Natur og Ungdom). ” Ingen penger til CO2-håndtering på Kårstø” (Bellona).

5. Milepæl: For første gang på 2000-tallet legges frem et statsbudsjett med innstramming (0,2%, men likevel).

6. Alle skal med. Få ordentlige prioriteringer, men masse klaging på at gode formål ikke har fått mer. ” Sosialdemokrati med nogo attåt, har ikke politikere som evner eller tør tenke langsiktig (Jan Arild Snoen i Minerva)

7. Hovedsatsing: ”Holde arbeidsledigheten og rentesatsen lav” (statsminister Stoltenberg). Gode muligheter for at dette lykkes.

8. a) Ingen overraskelser i LOs kommentar : ”Et budsjett for arbeid og sysselsetteing” (Roar Flåthen)

b )Ingen overraskelser i opposisjonens kommentarer: ”Vi må skape mer, ikke skatte mer” (Høyre). ” De eldre blir taperne” og ” Fører til mer harryhandel i Sverige” (Frp). ” altfor dårlige på miljø, på kunnskap” (Venstre). ”Skuffet over bistandskutt og mangel på et skikkelig løft for en verdig eldreomsorg” (KrF).”En milliard til krigen i Afghanistan, men bistands-kutt” (Rødt).

c)Ingen overraskelser i organisasjonenes kommentarer: ”Behov for en avgiftsrevolusjon” (NAF). ”Mange kommuner må foreta tøffe prioriteringer” (KS). ” ikke et budsjett for de sykeste gamle” (Norsk Sykepleierforbund). ” bidrar ikke til at flere funksjonshemmede kommer i arbeid” (FFO). ” Svikter asylsøkerbarna nok en gang” (Redd Barna).”For svak styrking av innsatsen motg fattigdom” (FO). ” Nå er vi lei av fine ord om motivasjon og praksisretting” (Norsk Elevorganiosasjon). ”Krever flere lærere” (Utdanningsforbundet) ”Skuffende” (Norsk Kulkturskoleråd). ” gjør lite for å fornye Norge og skape flere arbeidsplasser for fremtiden” (HSH). ”Avgiftsøkningen uansvarlig og en gavepakke til Systembolaget og smuglere” (Vin - og brennevinleverandørenes forening). ” Savner djerve grep for å styrke konkurranseutsatt sektor” (Norsk Industri). ” Jens fyller ikke bassengene i år heller” (vestlandskommuner”.” Urimelig at 30 prosent av pensjonistene skal betale mer i skatt for å dekke inn andres skattelette” (Seniorsaken). Osv, osv, osv, osv.

9. Og alle hjerter gleder seg: ” To uker ekstra permisjon til far, nå også når mor er uføretrygdet”. ”En milepæl for countrymusikken”. ”Flere får gratis barnehage”. ”Bibliotekene får 2 mill. til dataspill”. ”Styrket tannhelse i distriktene”. ”Norsk Rockforbund roser kulturministeren”.

10. Minst perspektivrikt:Miljø- og klimapolitikken.

11. ”Seier’n er vår”: Den kulturinteresserte, miljøbeviste far er budsjettets vinner. Taperen er den røykende, netthandlende pensjonisten med høy inntekt (Dagbladet).

12. Spenningsmomentet: Det mest spennende i finanstalen til Sigbjørn Johnsen var om han skulle si tjue ølløv eller elleve (Svein Th. Marthinsen).

13. Ord for dagen:
"Sorgen og gleden de vandrer til hope,
Lykke og ulykke ganger på rad.
Medgang og motgang hverandre tilrope,
Solskinn og skyer de følges og ad"

(Thomas Kingo, 1674)

14. a) Budsjettet er solid, men mangler perspektiver. Det er godt tilpasset dagens Norge. Det kommer til å vedtas med lite hyl og skrik og få endringer.

b) Til de ansvarlige opposisjonspartiene: Alle påplusningsforslag må finne en reduksjons-motpost eller sannsynlig inntektsøkning.

PS: ”Vår ære og vår finansielle makt har oljefunn oss skapt” (fritt etter Nordahl Grieg). I stedet for å dele gevinsten i naturens Lotto med flere, bruker vi den til stadige forbedringer av egen velstand. Heller enn å svekke bistandsstøtten burde målsettingen være å øke den.

På dette ene punktet er budsjettet for 2011 en skam


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar