tirsdag 26. januar 2010

Høyre med hodet i oljesanden

Høyre stikker hodet i oljesanden og lurer velgerne. Vi hadde begynt å tro at partiet mente alvor med det klimaengasjementet som ble frontet før valget Men etter at Aftenposten kan melde at Høyre kommer til å stemme mot KrFs forslag om å trekke Statoil ut av det omstridte oljesand-prosjektet i Canada, viser det seg at alt er som før.

Før valget het det at "Høyre vil bruke alle tilgjengelige pressmidler for å få Statoil ut” .Nå: ”Hvis det er ett selskap som skal gjøre dette, er det ikke dumt det er Statoil”. Høyre kommer til å stemme mot Krfs forslag om å trekke Statoil ut av det omstridte prosjektet”.

Gen.sekr. Rasmus Hansson i World Wildlife Found sier til Aftenposten: ”Å stemme for dette forslaget er det minste de kan gjøre. Hvis dagens aksjelov er viktigere for Høyre enn jordens klima, vet vi hvor vi har Høyres klimapolitikk”.

Utvinning av olje fra oljesand krever 2-5 ganger så mye energi og CO2-utslipp som konvensjonell oljeutvinning.
• Statoil antar at oljereservene i lisensene som nå kjøpes opp, er på rundt 2,2 milliarder fat olje. Det tilsvarer omlag tre års oljeproduksjon på hele den norske sokkelen.
• Når oljeproduksjonen er på topp i feltet, vil CO2-utslippene på over 7 millioner tonn CO2 i året.
• ”Bare kull er verre enn slik utvinning av oljeutvinning” (Fatih Birol, sjeføkonomen i Det internasjonale energibyrået IEA).

Indianerne i Alberta opplever at oljesandutvinningen har ført til 30 prosent flere krefttilfeller og ødelegger naturen, og dermed livsgrunnlaget dere. Gigantiske maskiner graver dypt i grunnen, der det for ikke så lenge siden sto gammel skog. Fuglene holdes på avstand med luftkanoner. For å få opp flytende olje sprøytes enorme mengder vanndamp ned i brønnliknende konstruksjoner og underminerer alle kandiske klimamål.

Nikolai Astrups saltomortale ligner til forveksling en uttalelse fra rektor Torbjørn Digernes ved NTNU, som er engasjert i prosjektet: «Det er ikke sånn at verden hadde vært et bedre sted om NTNU hadde latt være å engasjere seg i dette prosjektet» .

Morgenbladet har kommentert sarkastisk og helt presist: Altså: Hvis ikke vi nordmenn går inn i diktaturet X, vil amerikanerne gjøre det (og de er verre enn oss). Amerikanerne vil hevde at hvis ikke de går inn, vil russerne/kineserne gjøre det (og de er enda verre). Russerne/kineserne vil hevde at hvis ikke de går inn, så ... et eller annet. Og hvis vi ikke utvinner oljesand, vil jo alternativet være kull. Og hvis ikke kull? Energimangel. Og dermed fattigdom! Og opprør! Og så har vi helvete løs.

Rektor Digernes’ logikk kan dessuten brukes til alt: Det er ikke sånn at verden hadde vært et bedre sted om (vi i firmaet X) hadde latt være å (levere denne gassen til gasskamrene). Noen andre hadde uansett solgt den. Det er ikke sånn at verden hadde vært et bedre sted om (vi, forskerne X) hadde latt være å (finne opp disse masseødeleggelsesvåpnene). Noen andre hadde uansett funnet dem opp”.

Statssekretær Hilde Singsås følger opp Digernes: ”Miljøet blir ikke bedre av at vi selger våre aksjer til noen som bryr seg mindre om miljøet”. Finnes det noe området der dette resonnementet ikke kan brukes?

Fra ord til handling er det nok lenger i Høyre enn fra september til januar. Og i fremtiden bør Høyres løfteutstedelser datostemples: Svært begrenset gyldighet.

Blogglisten

1 kommentar:

  1. Lars Ove Kvalbein27. januar 2010 kl. 09:52

    Oljesand er et av verdens beste eksempler på galskap satt i system. Flott at du synliggjør det absurde i argumentasjonen. Skulle vi tatt både utfordringen og argumentasjonen på alvor, burde vi bruke Statoil (som er eid av oss, det norske folk) til å kjøpe opp alle oljesandlisenser vi kunne komme over, ikke for å utvinne dem, men for å sitte på dem slik at ingen andre med skumlere hensikter enn oss kunne gjøre det. Det villle vært et klimatiltak som monner!

    SvarSlett