lørdag 6. april 2013

Aktuell saksing


PÅ VEI TIL SLAKTERIET
Ikke min oppgave som journalist å framstille politikere i et bedre lys, men å prøve å fortelle hva som foregår. Den sier noe om Borten Moes dømmekraft, hans personlighet og om ham som maktperson.                                                                         
Elisabeth Skarsbø Moen, VG   
                                                                                                         
Sentrale politikere i Sp er ikke bare beryktet for å være helter både om natta og om dagen, de er stolte av det.                                                                                                                                      Martine Aurdal, Dagbladet  
                                                                                             
 Boka er en 140 sider lang drittpakke.                                                                                       Harald Stanghelle, Aftenposten     

Det er forstemmende å se hvordan mediene rydder spalter og sendeflater for å gi dekning til lanseringen av en slik bok - høyst sannsynlig fordi det har versert mange rykter (hvor kom de forresten fra?)                                                                                                                                   Kristin Clemet, Civita  

Jeg syns jeg hører dem, der oppe i kommunen der jeg har halvparten av genene mine fra:
«Hainn e’ no litt karravolinn, hainn Ola, ja.»
«Akkerat som bæssfar’n sin, hainn Ola, ja. Gogut, e’n!»
«Farsken dainnse, dæm skjøinne itj nå’ ta trøndersk kulltur, der ne’i Oschlo!»
Sånn går nok praten, på Melhus i Sør-Trøndelag                                                                        Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende 
                                                                                                                                                 
Politiske journalister roper høyt om sin uavhengighet, men stiller villig opp når toppolitikere inviterer til fest.                                                                                                                                  Helge Simonnes, Vårt Land  
       
Samlet sett er boken blitt mottatt  som en halvgammel ku på vei til slakteriet.                       Harry B.A. Strand, Adresseavisen

 Et av de store problemene i norsk politisk debatt er ikke journalisters partipolitiske preferanse, men troen på at økte bevilgninger alltid er løsningen på problemet.              Erik Løkke, Minerva 

POLITISK MIX                                                                     
Det har vært et konfliktnivå på grensen til såpeopera i Senterpartiet det siste halvåret.       Stein Kåre Kristiansen, TV2
Når de kommer stimende i flokk ligner «Team Borten Moe» en gjeng opprømte unggutter som til sin store glede nettopp har oppdaget at de har fått utdelt roller i en episode av «West Wing». Som om de har lyst til å si: «Hey, vi er i regjering! Hva gir du meg?!                                                                                                                                                  Dagsavisen
Når de kommer stimende i flokk ligner «Team Borten Moe» en gjeng opprømte unggutter som til sin store glede nettopp har oppdaget at de har fått utdelt roller i en episode av «West Wing». Som om de har lyst til å si: «Hey, vi er i regjering! Hva gir du meg?!            
Dagsavisen

Det gamle, frittalende aktivistpartiet forsvant. Den lojalitets- og applauskultur som vi finner i Ap og i andre partier, slo rot også i SV. I dag trenger partiet ideologisk og organisatorisk fornyelse. I tillegg sterkere bånd til fagbevegelsen. Uten dette vil SV være maktesløst i et regjeringssamarbeid. SV bør føre en valgkamp uten å forplikte seg til et eventuelt nytt rødgrønt samarbeid.                                                                                                                           Arne Overrein, SV-medlem siden 1975, i Dagsavisen

De som tror fint lite står på spill ved høstens stortingsvalg, har ikke fulgt med i timen.             Magnus Marsdal, Manifest Analyse 

Mye tyder på at vi har brukt for mye av pengene på å bevilge oss selv en velferdsstat som ikke kan fortsette å utvikle seg slik den har gjort til nå, mens vi har brukt for lite penger på formål som styrker vekstevnen i fastlandsøkonomien i fremtiden. Vi har brukt for mye penger på kostbare velferdsordninger fremfor på forskning, utdanning og infrastruktur – og på skattelettelser som kan fremme veksten. På dette punktet har særlig den nåværende regjeringen brutt handlingsregelen.                                                                                                       Kristin Clemet, Civita       

Folk som ytrar seg – og særleg damer – får alt for mykje dritt slengt etter seg når dei opnar nebbet. Eg vil ikkje lenger bidra til at det er sånn. Frå no av lovar eg å tolke meiningsmotstandarar i beste meining, halde meg til saka, aldri late som dei seier noko anna enn kva dei har sagt, og å lese heile utspelet før eg gjer meg artig på deira kostnad. Og eg synst fleire, både journalistar, politikarar, synsarar og medlemer av twitteratet bør avleggje det same løftet. Det verste vi kunne risikere var ein valkamp som plutseleg handla om politikk. Det trengst meir Kardemomme-lov i norsk politikk,                                           Jens Kihl, valkampmedarbeidar i SV og arbeidsutvalsmedlem i Nei til EU              
                                                                                                                                     
Den offentlige politiske debatten i Norge mangler humor.                                                             Janne Haaland Matlary, professor                                                                                                              
 Etter partiprogrammene å dømme er det venstresiden som har eierskap til begreper som ”frihet”, ”likhet” og ”rettferdighet” i norsk politikk. Høyresidens retorikk fremstår som ideologisk fattig.                                                                                                                                       Torkel Brekke, Minerva

Jeg vil ha en venstreside som diskuterer klasse, arbeid og bolig. Ikke en venstreside som roter seg bort i høyreretorikk og bruker opp tiden på verdispørsmål.                                       Seher Aydar, leder, Rød Ungdom

 De høyreekstremes våte drøm er å få monopol på verdidebattene.                                       
Andreas Halse, leder Sosialistisk Ungdom

 SVs stemmegivning i saker som gjaldt Afghanistan, Libya og kjøp av nye kampfly har vært og er et hovedproblem for «fredspartiet» SVs medlemmer og velgere. Og det har utvilsomt, kanskje mer enn andre enkeltssaker, bidratt til velgerflukt.Et SV i opposisjon etter valget vil sikkert enda sterkere markere motstand mot kjøp av kampflyene og mot NATOs «out of area»-politikk.                                                     
Theo Koritzinsky, leder av SV 1983-87

 Grunnloven må sikre at makten oppnås og utøves gjennom demokratiske politiske prosesser. Jeg har mer tro på demokratiet enn jusen, i den forstand at demokratiet må være overordnet jusen, for å sikre rettferdighet og rimelighet i vårt samfunn. Jo mer rettighetslogikk gjøres gjeldende i styringen av samfunnet, jo mer kan det føre til rettsliggjøring – og overføring av makt fra folkevalgte forsamlinger til domstolene.
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepr. Sp

Løfter om intercity-satsing og fergefri E39. Eurokrise i Europa. Super-Jonas i helsekrangel med Høyre. Ingenting hjelper for Arbeiderpartiet. Ap har også lansert utkast til nytt partiprogram og slagordet «Vi tar Norge videre». Men det ser ikke ut til at velgerne vil være med.                                                                                                      
Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv

Det gjenstår å  se om SV og Frp kan dra gjensidig nytte av skittkastingen – eller om de ender med å bli like møkkete.                                                                                              
Åshild Mathisen,  Vårt Land 

LØFTETID                                                                                                                                                 Marit Arnstad (Sp) varslet i går at regjeringen går inn for å bruke 3,9 milliarder kroner på å elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen i Arnstads hjemfylke Nord-Trøndelag. Trønderbanen har stoppested i Skatval, som er hjembygda til Arnstad.                                     Dagbladet

 Regjeringen har lagt inn valgkampgiret. Nå flyr milliardløftene gjennom luften. Det kan lett bli noe krampaktig når en regjering etter nesten åtte år med rent flertall plutselig får det travelt helt på tampen av en periode. Det koster lite å love gull og grønne skoger når man innerst inne vet at det er en stor mulighet for at det er Erna Solberg og en borgerlig regjering som må ta regningen.                                                                                                                      Adresseavisen

 Disse statsrådene reiser rundt i landet og vifter med gullkortet, men det er ingen som vet om det er gull eller gråstein som står igjen når perioden er over. Med våre begrensede midler er det litt rart at senterpartistatsrådene får lov til å reise landet rundt for å drysse penger over sine hjemfylker for å sikre seg gjenvalg                           
 Bård Hoksrød. stortingsrepr. Frp


TRO OG VITENSKAP                                                                                                                        Det er en myte at at kristendom ikke lar seg forene med moderne naturvitenskap. Kanskje har den aldri vært mer åpen for Guds eksistens enn nå  Vi undres om materialister og ateister eier undring; om de forstår Per Lagerkvists agnostiske, men ærlige tilnærming til eksistensen til en mulig skaper, en ”igangsetter”: ”Vem har slungat sin andes spjutspets genom mørket, hvem er spjutkastaren? Det er jag, den av sprutet genomborrade som frågar.”                                                                                                                                                      Johan E. Moan professor i fysikk og Ola Didrik Saugstad professor i medisin, Universitetet i Oslo
 
 Løse utsagn som "Det finnes en Skaper", kan ikke testes og faller utenfor vitenskapens domene. braham-fortellingene er diktverk fra en langt senere tid. Abraham er en litterær person, en slags ibsensk Peer Gynt, og det samme er dermed Abrahams gud. Og det er altså hva vitenskapen sier om dette.                                                                                                                                                 Helge Redvald Skullerud i Aftenposten
STERK NOK TIL Å RYDDE OPP                                                                                            Vi ser nå konturene av hemmelige tjenester på nye villspor. Der er det nok av opptråkkede stier. Det et åpent spørsmål om forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har kraft og autoritet nok til å rydde opp. Det finnes mye god kultur i det norske Forsvaret. Dessverre finnes det også en del subkulturer. Og det er ikke alltid like lett å skille mellom de to. Det er også for å dyrke frem den gode kulturen at det må slås beinhardt ned på den dårlige. Men er forsvarsministeren sterk nok til det?                                
Harald Stanghelle, Aftenposten

HELSEFOKUS                                                                                                                                      Vi kunne trengt en hær av hoffnarrer for å herse med den nye religionen «New Public Management». Den må erstattes med verdier helsetjenesten kjenner igjen. Det som skjuler seg bak dette tåkeslør av latterlige nyord er en styringsidelogi tuftet på mistankens hermeneutikk (alt og alle må kontrolleres) i kombinasjon med en konvertering av alle verdier til økonomiske normtall.                                                                                                           Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk

Vil man som 20-åring vite at man kun skal leve 20 til 30 år som frisk, før sykdommen bryter ut? Folk som lar seg genteste må vite hva de sier ja eller nei til. Når alle genene kartlegges, har vi ikke lenger anonym helseforskning.       
Ellen Økland Blinkenberg, lege

Hvordan du enn rasjonerer helsetjenesten, så vil de ressurssterke og velstående alltid kjøpe seg mer. De kjøper ikke det beste, for det har de ikke alltid grunnlag for å vurdere, men alltid mer. Ezekiel J. Emanuel, en amerikansk etiker som har vært viktig i utarbeidelsen av Obamacare, har et interessant perspektiv. Han mener at samfunnet ikke må legge seg på løsningen om at alle skal ha det de rikeste har. De rikeste vil alltid ha maksimalt, hevder han, men ikke nødvendigvis optimalt. Derfor må man i fellesskap bli enige om hva slags nivå man skal legge seg på. Vi har ikke et så stort og tungt klasseskille i Norge som i USA. Samtidig vet vi at jo mer valgfrihet man har, jo mer favoriseres ressurssterke, altså de som er gode til å orientere seg i det.                                                                                                                 Pål Gulbrandsen, professor i helsetjenesteforskning 

 OL OG STILLHETEN ETTERPÅ                                                                                                      Hva gjør det med byen din å arrangere OL? Å vokse opp på Lillehammer før OL 94 var som å vokse opp i en dommedagssekt. Alt handlet om 12. februar 1994, som om det var den dagen de utenomjordiske kom til å lande på Stampesletta og ta lokalbefolkningen med seg opp til moderskipet. Nå snakkes det om å få til en fest der nede også, i 2022. Bare større denne gangen. Fräschere. Mer av alt.  Håpet lever.                                                                     Nitten mil nord for alt dette ligger fortsatt den lille byen jeg vokste opp i, med sine bakker og trehus, med sine småbutikker og lysløyper, med sine ubrukelige samlinger av filthatter stappfulle av pins og sine fasttelefoner med OL-emblem fra Televerket, og lurer litt på hva som skal skje nå.                                                                                                                                     Lillehammer er en nykter heroinist som vet så altfor vel hvor fantastisk godt det er, det han aldri mer skal få.                                                                                                                                  Olav Brostrup Müller, lillehamring 

 Da idrettsstyret sa nei til OL i Tromsø var begrunnelsen ren løgn. De samme som ikke ville sende OL nordover heier nå fram OL i Oslo. Nord-Norge og Tromsø ble holdt for narr. ålet er at et OL skal løfte hele Oslo-regionen og dessuten etablere byen som verdens vinterhovedstad. Dette skjer drøye tre år etter at den samme idrettspolitiske eliten som nå backer opp Oslo sa nei til et OL i Tromsø i 2018, fordi den økonomiske satsingen på et så stort mesterskap ville gå ut over all idrett landet rundt. Idrettsstyret valgte Tromsø som søkerby hele tre ganger, inntil styremedlemmene som stemte ja ble kastet. Det forundrer meg hvorfor ikke dette har fått større konsekvenser. Vi snakker om demokrati og rettferdige avgjørelser. Dette var korrupt av de store herrer i Oslo.                                                                     Sandra Borch, leder av Senterungdommen

 Å anklage Idrettsstyret for korrupsjon er en svært alvorlig sak. Vi avviser de udokumenterte påstandende på det sterkeste. At man ikke er enig i vedtak er en selvsagt demokratisk rett. Hvor retten til å fremme udokumenterte korrupsjonspåstander kommer fra, er betydelig mer tvilsomt.          
 Per Tøien, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund 

VERDIGHET                                                                                                                                             Sannsynligvis er «verdighet» et velegnet ord hvis man ønsker å fjerne fokus fra det som betyr noe og over til det som ikke betyr noe. De narkomane, romfolket, de prostituerte, tiggerne, alle med psykiske problemer, med anoreksi og fysiske plager – de får det ikke substansielt bedre av at det norske språket renner over av «verdighet». Det som hjelper de, er bedre husvære, rene klær, godt kosthold, tett oppfølging og meningsfulle aktiviteter.                                                                                                       
 Erling Dokk Holm i Dagbladet 

SKOLEN STÅR STILLE                                                                                                             Det store flertallet av norske elever er fortsatt  innelåst i den tradisjonelle enhetsskolen, med den kombinasjonen av rigide faglige rammer, lav egeninnflytelse og kvalitative tilfeldigheter (gode/dårlige lærere) som råder der. En hellig treenighet sørger for at norsk skole står nesten stille:
¤ De ansvarlige skolepolitikerne, for tiden rødgrønne, som er mest opptatt av å få frem at ting går bra (uansett hva fasit sier)
¤ Skolebyråkrater i departementet, direktoratet, kommuner og fylkeskommuner, som drukner lærernes skolehverdag i stadig mer byråkrati
¤ Lærerne og deres organisasjoner, som har vært skjermet for konkurranse og alternativ tenkning så lenge at de ikke med rimelighet kan forventes å omfavne endringer.                     Globaliseringen vil rulle videre: Ikke lenger bare over de mest konkurranseutsatte i privat sektor, men over offentlig ansatte som har trodd seg trygge bak nasjonalstatens høye murer; i skolen, på universitetene, i helsevesenet.                                                           
Sjur Holsen, Bergens Tidende
 
KULTUR I OSLO                                                                                                                           Det ville vært en så mye bedre investering å holde kulturbudsjettet i Oslo. Bare se på hvor vellykket kulturen er her. Her sitter ingen i stua og ser på House of Cards og spiser Santa Maria Tex Mex på fredager. Vi er for opptatt med å være aktive deltakere i hovedstadens rike kulturtilbud, og vi verner om kulturens diversitet, mangfold og mulighetsrom.                          Guri Idsø Viken, skribent


 
 


 

 Blogglisten
Blogglisten

4 kommentarer:

 1. Thіѕ is my first time go to seе at here and i am genuinelу
  pleassant to rеаd evеrthіng at one place.


  Herе is my wеbpage ... Chemietoilette

  SvarSlett
 2. This is my first time go to ѕee at herе and i am gеnuinely
  pleassant to read evеrthing at one ρlаcе.


  Here is my web-site ... Chemietoilette

  SvarSlett
 3. I truly love your website.. Great colors & theme.
  Did you develop this site yourself? Please reply back as I'm looking to create my very own blog and would like to know where you got this from or what the theme is called. Cheers!

  my web site; free cccam server

  SvarSlett
 4. Ӏ pаy а visit еach daу some sites and websites tο read аrtiсles, howеνer
  this ωeblog provіdes quality bаsеԁ cοntent.


  Review my blоg: payday loans

  SvarSlett