lørdag 14. juli 2012

Fra dass til kulturplass


Så du skuespillet «90 metersbakken»? Jo Nesbø skriver der om en voksen mann som reiser til sin barndoms og ungdoms hjemby. Han reiser tilbake for å finne frem til sitt egentlige jeg.
Og hjembyen er Molde, ingen tvil om det. Her er Trappekiosken, Torget, Mølleråsen, Gamle-Stadion, Storgata, fjorden, fjellene.
                                        
 Trappekiosken er nå et minne, Hansenpølsene, pissoiren og drosjesentralen er også borte. Ingrid Bjørnov sa under åpningen søndag at «Plassen inspirerer til lyrikk: Her står vi og ser på Plassen, og kan fortsatt lukte den gamle dassen».  Opp av asken stiger  et av Norges beste og bredeste kulturhus. Over 5000 kvm for 187 mill.kr.
 
Plassen er ikke et hus som må hente inn aktivitet, det er et hus som allerede har et innhold. Fem institusjoner skal samarbeide under ett tak – et tak som på samme måte som Operataket  i Oslo gir store muligheter for spennende arrangementer. Her er Teatret Vårt, Jazzfestivalen, Bjørnsonfestivalen, Kunstnersenteret og Molde bibliotek. Mange muligheter for crossover.

Opplegget ligner litt på Kilden i Kristiansand, men i motsetning til institusjonene der, er det ingen sammenslåing i Molde. Hver enkelt betaler husleie, med full organisatorisk og kunstnerisk frihet. Og der Kristiansand brukte over 12 år fra idé til åpning, klarte Molde seg  syv - gjennom sterkt samarbeid institusjonene imellom, perspektivrike politikere, godt samarbeid med næringslivet.   
 
  

 Kulturminister Anniken Huitfeldt holdt  en flott tale, preget av god research med lokale relasjoner til Ibsen, Bjørnson og Kielland, Jo Nesbø, Ane Brun, Edvard Hoem m.fl. Over:lederne av de fem samarbeidende kulturinstitusjonene og Arne Nøst (t.v)

Den store salen tar 200 teatergjester eller 800 konsertbesøkere. Her er jazzklubbens funky lokale, mingleområder, barne- og voksenbibliotek og en kjempebokhylle over tre etasjer, små serveringssteder inne og ute, teaterverksted, moderne lokaler til  formidling av kunst. Rød er en gjennomgangsfarge. Huset kveldstid  skal lyse innefra som en rød kjerne.

 
 Edvard Hoem (t.v) gikk på skole i Molde, skrev sitt første  dikt  der,  har vært sjef ved Teatret Vårt - hadde skrevet er bredtfavnende  og humoristisk prolog ved åpningen, som ble ledet av teatersjef Arne Nøst ved Rogaland teater. Han er innfødt moldenser. -Det er viktig ha fått plass et sted som kan romme alle av Nøsts kunstuttrykk, sa kulturministeren. Han er også maler, grafiker, illustratør, scenograf og musiker - og fyller 50 år 17. juli.

Det begynte som en visjon. Men den ble fulgt opp av en målrettet gjennomføring og konkretisering av ideene. Et viktig punkt var at kulturinstitusjonene  og politikere tenkte langsiktig. Og fra ulike kilder kom t såkornmidler som blir utgifter til inntekts ervervelse.
Midler til kulturarbeid og kulturutfoldelse ikke er noe som tas fra fellesskapet. Man har sett at slike midler tvertimot bidrar til å  skape fellesskapsverdier. 

Ingen norsk by bruker relativt så mye til kultur som Molde. Jeg tror hemmeligheten er at man se både børsen og katedralen. Kultur  er en som samfunnsverdi. Byen og regionen har vist at kultur er ikke en utgift, det er en verdi som skaper utvikling, utdannelse og til slutt arbeidsplasser.

Plassen gir grunnlag for et  kreativt crossover som ikke bare har tatt vare på det beste i fortidens kunstutøvelse, men også vil utforsker nye uttrykksformer fordi institusjonene lever så nær hverandre og må samarbeide i hverdagen.

Vi trenger  kunst  som henvender seg direkte til det samfunnet vi lever i, kunst som er aktuell i forhold til den samfunnsmessige utvikling . Det har også vist seg at skapende, utøvende, dokumenterende og formidlende kulturinnsats gir innblikk også i de sider ved tilværelsen som ikke kan måles i tall eller kroner. Og den kan utgjøre en verdifull og stundom nødvendig motvekt mot den ensrettende kraften ulike kommersielle krefter kan representere.

I bred sammenheng gjelder det vi sa under arbeidet med Kirkens kulturmelding: Kunsten skal  gi oss innblikk i eksistensielle forhold, ikke i form av klare svar, men gjennom antydninger og speilbilder. Den kan trøste, men også bringe oss i fritt fall. Den kan gi oss innblikk i ikke-målbare sider ved tilværelsen

Det som skjer i Molde og andre steder som satser på kultur,  innebærer at  vekst , nytenking og  nyskaping  kommer både byen, regionen, kunst- og kulturaktørene og publikum til gode. Enhver økning i ressursene vi bruker til kunst og kultur vil derfor ha et iboende potensial til å øke nyskapingsevne og verdiskaping  både innen kulturnæringene og i næringslivet for øvrig.Blogglisten

3 kommentarer:

  1. En liten detalj. Ikke 1987 millioner, men 187 millioner. Mvh Rolf-Inge/info/Teatret Vårt/Plassen

    SvarSlett