mandag 11. juni 2012

Våpensalg og etisk spagat


Bør Norge selge våpen til De forente arabiske emirater? Landet som sendte en intervensjonshær for å hjelpe det autoritære regimet i nabolandet Bahrain med å slå ned et folkelig opprør i fjor, der den arabiske vårens demonstranter brutalt ble slått ned.
Norge mener det. Nok et eksempel på at avstanden mellom idealer og hverdagspolitikk øker. «Må være et helt klart brudd på de norske eksportreglene», sier direktør Jan Egeland i Human Rights Watch.

Jeg besøkte Bahrain i januar i fjor.  Og jeg husker godt studenten som guidet meg.  Da jeg spurte om situasjonen for mediene i landet, smilte han lett ironisk og svarte:  ”Du kritiserer ikke kongefamilien, media driver utstrakt selvsensur”.  Han  var forsiktig, ørene er mange i landet. Men etter hvert ble det ikke vanskelig å forstå at menneskerettighetene  ikke akkurat hadde de beste kår i det konstitusjonelle monarket, ledet av  kong Hamad fra den mektige al Khalifa-familien som har hatt makten siden midten av 1700-tallet.

Etter besøket skrev jeg i en blogg at «en litt mer demokratisk utvikling har begynt, nok til å dempe en del uro». Det var det ikke.

Kongen har både lovgivende, dømmende og utøvende makt. Han utnevner statsministeren, og statsministeren utnevner regjeringen. Kongetroskapen er sterk. Det er interessant at selv om mer enn tre av fire innbyggere er sjiamuslimer, er kongefamilien sunni (9 prosent er kristne, en høyt tall i denne del av verden).

Landet har valg, men høsten 2010 ble mange sjiamuslimer bedt om å stemme i andre valgkretser ”for ikke å forstyrre den politisk balanse”, som guiden bemerket.
Balansen ble likevel  forstyrret. En  måned etter at jeg hadde vært der,  slo protestantene til, inspirert av  det som skjedde i Tunisia like før jul i 2010. De ville  oppnå større politisk frihet og likhet for majoritetsbefolkningen av sjiitter, men etter hvert som det utviklet seg krevde også protestantene slutten på kong amad . Det sluttet med et blodig raid, men protestantene har nok ikke sagt sitt siste ord.

De siste 20 årene har det blitt et stadig sterkere militært samarbeid mellom Bahrain og USA. Amerikanske flybaser i landet var viktige under Gulfkrigen, og den 5.flåte har ankringsplass her. ”Og da skjønner du vel at et angrep på kongefamilien og det politiske systemet blir som et angrep på USA, og at en politisk endring mot kongens vilje ikke er så lett å få til", sa guiden.

Emiratene sendte våpenhjelp til  regimet i Bahrein. Vårt eksportregelverk sier at norske våpen ikke skal selges til land som er i krig og konflikt. Men vi har ikke kontroll på hvor norske våpen havner, stiller ikke krav om at det skal kreves en sluttbrukererklæring ved salg av våpen til NATO-allierte.

Emiratene og Qatar er nå akseptert som marked for norsk våpenhandel. «Etter en helhetlig og grundig vurdering», sier Utenriksdepartementet. Det er en frase som etter hvert betyr alt og ingenting og særlig tas i bruk når ideal og virkelighet – dvs. styrke norsk økonomi/norske interesser – kolliderer. Stundom er fasit gitt før det helhetlige begynner.

 UD avviser å opplyse hvilke politiske vurderinger som er gjort om demokrati- og menneskerettighetssituasjonen i de to landene: «Dette er taushetsbelagt og gradert informasjon.».

Ja ha. Vi registrerer hva menneskerettighetsorganisasjoner sier, vi leser aviser og tidsskrifter, ser fjernsyn. 

USA har store interesser i Bahrain. Men vi behøver ikke være flinkeste gutt i Nato-klassen av den grunn, selv om Oljefondet ikke skal investere i Lockheed Martin, verdens største våpenprodusent, fordi selskapet lager både klasebomber og atomvåpen. Samtidig skal vi kanskje bruke 100-200 milliarder kroner til å kjøpe kjøpe kampflyet Joint Fight Stiker F-35, fra det samme selskapet.

Musharraf kom til Norge for å takke for 300 millioner i norsk hjelp til katastrofeofre i Nord-Pakistan, samtidig som han kjøpte et nyutviklet norsk-tysk rakettvåpen for 300 millioner, til bruk mot misnøye i Nord-Pakistan.

Finansdepartementet fastslo at våpeneksport til udemokratiske regimer som Zimbabwe ikke er grunn til å utelukke av en kinesisk rederigruppe  fra  Oljefondets investeringer.

I våpenolympiske turnøvelser  er Norge en av gullkandidatene i frittstående med vår stadig bredere etiske spagat

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar