torsdag 1. september 2011

Valgdagbok (XVI): Ap litt ned

Målingene
To nye meningsmålinger i går kveld antyder at Ap er på retur etter de høye tallene den siste måneden. I begge målingene går FrP klart frem, V og KrF og Andre øker, mens SV og Rødt går tilbake tendensen er ulik for H og Sp. Ap ligger på NRK-målingen 0.6 under resultatet i 2007.

Gjennomsnittet for de fem målingene siste uke (forholdet til valget i 2007 i parentes) er dette: Ap 31.4 (+ 1.8) H 25.4 (+6.1), Frp 14.8 (-2.7), Sp 6.5 (-1.5), KrF 6.4 (-), V 5.8(-0.1), R 1.7 (-0.2), Andre 3.9 (-1,4).

I forhold til kommunevalget i 2007 ligger altså H svært godt an, Ap ligger også godt over, KrF og V ligger omtrent på valgresultatet, mens de to regjeringspartiene Sp og SV begge har klar tilbakegang . Forskjellen mellom høyeste og laveste måling for partiene er slik: Ap 4.7, H 0.9, Frp 2.9, SV 2.1, Sp 2.7, KrF 0.8, V 1.0, Rødt 2.4, Andre 2.6.

Den eldste målingen er fra 26.august. Noen stiller spørsmålstegn ved målinger foran et valg med bakgrunn i 22.07, uvanlig stor forhåndsstemmegivning i en periode der sympatien for Ap var meget stor, 16-åringer har noen steder, og innvandrere er et usikkerhetsmoment. Oddbjørn Vatne, Sp, Møre og Romsdal sier til NRK at «metodane som blir brukte i valprognosar øydelegg for små parti. Både bruk av fasttelefon og for få spurde, gjer at det er vanskeleg å få fram rette tal».

For noen byer antyder målingene:
Skien: H +3, Sp +1, SV -1, V -1, Frp -2.
Hamar: AP + 5, H +2, V +1, SV -1, Sp -1, Andre -8 (By- og bygdelista, der den populære ordfører Einar Busterud har trukket seg)
Kongsberg: Ap -3, H +2, Frp -1, Sv -1, Sp +1, V +2
Tønsberg: Ap +1, H +6, Frp -6, SV -1, R +1, Andre -1
Bergen: Ap +2, H +8, Frp -7, Sp -1, KrF -1, V -1
Oslo: H +3, Frp -2, Sv -1, V -1, Andre +1
Sandnes: Ap +1, H +4, Frp -2, SV -1, KrF -1, V -1
Stavanger: Ap +5, Frp -1, SV -1, KrF -2, Andre -1
Trondheim: Ap -11, H +5, Frp -4, SV -3, KrF -1, V +1, R -2, A -3 (mindre bystyre)
Elverum: H +5, SV -1, Sp -1, KrF -1, V -2
Steinkjer Ap +3, H +3, Frp -1, Sp -4, V +1

Sp-grønnfargen styrkes ikke
Olje og energiminister Ola Borten Moes harde kritikk av miljøbevegelsen er rikspolitikk, men jeg tviler på om den får noen særlig innvirkning på valgresultatet. Det kan være de som synes uttalelelsene er betimelige, mens både miljøbevisste og særlig ungdom kan reagere negativt.

Sp-leder Liv Signe Navarsete peker på Borten Moes evne til å spissformulere seg, men «kjernen i budskapet hans er at vi vil få mange konflikter mellom miljøhensyn og behovet for mer fornybar energi i fremtiden». Hun er uenig i deler av kritikken mt Bellona.

Leder Johannes Rindal i Senterungdommen er «overrasket og skuffet», og mener at gå til kamp mot miljøbevegelsen er det motsatte av hva partiet bør gjøre. Frittalende Per Olaf Lundteigen vil gjøre det helt klart at Senterpartiet «er et grønt parti, som prioriterer foredling av fornybare naturressurser», han synes det i det siste er blitt vel mye snakk om økt olje og gassaktivitet.

SV-leder Kristin Halvorsen understreker at Borten Moe er «fersk som statsråd» og mener at han «må få lov til å prøve seg». mens partiets miljøpolitiske talsmann Snorre Valen kaller ham «tøvete».
Mon tro hvilke ord SV hadde brukt hvis ikke Sp og SV satt i samme regjering.

Sterk er imidlertid – som vanlig – Frederic Hauge i Bellona: «Han er en inkompetent løgner»..

Notert
Høyre er best til å løse utfordringene når det gjelder skole og utdanning, men ellers skårer Ap høyest på eldreomsorg, helse og sosialpolitikk og innvandring, mens de to partiene ligger omtrent likt på samferdsel og skatter og avgifter. Det er Dagbladet som har spurt og svarene er ikke overraskende, partiene med mange velgere får flest pluss-svar. I alle temaene er det mellom en fjerdedel og en tredjedel som svarer «vet ikke».

Arbeiderpartiet har fått 6.200 nye medlemmer etter terroren 22. juli. Det tilsvarer en medlemsvekst på over 10 prosent.

Bare 173 av de 430 kommunene i landet legger til rette for funksjonshemmede med nytt valgmateriale. «Slik det er i dag er ikke valget for alle», sier ass. gen.sekr. Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO.

Bør kommunene ha vetorett om de vil opprette et asylmottak eller ikke? Det synes Siv Jensen, som synes dette egner seg meget godt for folkeavstemning. «Dette bør folk ha sin mening om».

"Hva er det som betyr mest når du skal avgjøre hvilket parti du skal stemme på ved kommunevalget nå i høst?"
spør Stavanger Aftenblad. 47 pst svarer "partienes standpunkt i bestemte saker", 30 pst oppgir "alminnelig tillit til partiene", mens 17 prosent foretrekker er "tillit til partienes kandidater og ledere".. Sakene er viktigst for folk i alle aldersgrupper.

Ordfører Kjell Harald Sæther i Karasjok har hatt vervet i 24 år, men nå er det nok. På spørsmål om hva han skal gjøre når han nå gir seg med politikk, svarer Sæther: "Jeg har store planer. Jeg skal mest av alt bruke mye tid på å ta bilder av elg."Sitatene

SV synes å ha det til felles med Dagbladet at de later som om alt er vel samtidig som verden raser rundt dem. Mimir Kristjansson, Klassekampen

Ola Borten Moe ble i morges kalt søt av Erik Solheim, og Kristin Halvorsen kaller ham nå for fersk. Lurer på hva Berit Ås mener om slike hersketeknikker? Trine Skei Grande

Venstre står nokså ensomme igjen med en human innvandringspolitikk der andre har beveget seg mot høyre. Stein Kåre Kristiansen, TV2

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er ministeren som først bør skiftes ut, mener en av fem norske statsråder, ifølge VG. Men avgangen blir nok forsinket. DN

De lokalpolitikerne som får tillit fra folk må også få mer tillit fra de sentrale myndighetene. Sigrun Vågeng, NHO

Det er litt morsomt når VG nå har foretatt en av sine ringerunder og dundrer til med overskriften «Åpner forå vrake Siv». I realiteten sier de vel bare at også partilederens innsats skal vurderes etter valget, men for at VGs journalister ikke skal få ferten av konflikt må man åpenbart forplikte seg til å bygge en gullstatue av sin partileder i hagen og ofre ferske grønnsaker og kjøtt til den minst én gang om dagen. Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepr. H

I går hevdet Per Sandberg at minst 50 kommuner har opplevd mindre vold etter at de utvidet skjenketida. I dag kan ikke Frp-politikeren vise til en eneste en. Siv Sandvik, NRK


Fra twitter

Når valgkampen er som døllest tenker jeg at det tross alt er bedre at folk blir lokalpolitikere enn kriminelle. Halvor Dahl

Man skjønner at det er valgår når man ser hvor dårlig skolene er på TV. Synd media og politikerne glemmer det resten av årene Tom Knudsen

Hva heter ungdomspartiet til Pensjonistpartiet? Førtidspensjonistene? Eva Kvelland

Siv Jensen og Kristin Halvorsen svikes av egne. Ingen med partiets beste i sinnet starter en lederdebatt 2 uker før et valg. Ketil Steigen

Jens Stoltenberg gjør sine prioriteringer: Dagen i dag bruker han til å hylle IKEA-etablering i Tromsø Egil Cosmo

Det er visst valg. Min stemme går til Tom Nordlie. Å redde klubber fra nedrykk er bra kommunepolitikk. Eddie B
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar