fredag 2. september 2011

Energi, kronprins (?) og keiser

Energiminister Ola Borten Moe og miljøkjemperne i kraftig konfrontasjon.
Mye tyder på at Borten Moe taper sympati hos miljøfolket og regjeringspartner SV, men skårer desto sterkere blant partiets høyreside og trolig også i den – i denne saken tause – tradisjonelt «kraftsosialistiske» fløyen i Ap.

Noen synes nok også at det er forfriskende med en statsråd som mener det han sier og sier det han mener uten kryss og b. Andre håper at han skal bli rundere i kantene etter hvert, og som Anne Marte Blindheim skriver i Dagbladet: Begynne å svare som alle andre: "Nå skal vi ha en grundig prosess der alle parter skal få komme med sine innspill, så skal vi konkludere".

Altfor få velgere er opptatt av miljø- og klimapolitikk. Frank Aarebrot - professor, valgforsker eller rikssynser alt ettersom - har en oppfatning også om dette: «Mange organisasjoner i Oslo som skriker opp om miljø. Folk er opptatt av klima, men ikke det sammensuriet som heter miljøpolitikk og som visker over motsetningene som finnes mellom klimapolitikk og naturvern.»

Bergen Sp uttaler seg direkte i forbindelse med at energiministeren tirsdag kommer til Bergen: «For oss kunne han bare holdt seg borte».

Særlig i Nord-Trøndelag er det uttrykt støtte til Ola Borten Moe. Partiets ordfører i Stjørdal, Johan Arnt Elverum, sier at uttalelsen kan bli en vinner for partiet.«Jeg tror nok Borten Moe han har en ganske bred appell. Han vil beholde de fleste vi har i dag, og hente inn noen fra høyresiden igjen», sier den suksessrike ordførerveteranen (73). Han uttrykker et klart håp om at Borten Moes uttalelser er et positivt tegn på at den som Elverum håper skal bli partiets neste leder, dreier det tilbake i borgerlig lei.

Men ikke langt unna Stjørdal ligger Skatval, og der holder Marit Arnstad til, mange i partiets store håp. Hun kan bli en kraftig konkurrent for Borten Moe. Men også denne gang: Om hun vil.

Stjørdal er for øvrig landets største kommune i innbyggertall med ordfører fra Sp. Elverum ble valgt i 1999 med støtte fra Høyre, Frp, Venstre og KrF. Samarbeidsforholdet, hele veien med varaordfører fra Høyre, ble videreført i 2003 og 2007.

Pragmatisk er også partiets toppkandidat i Trondheim., Marte Løvoll.I dag er Sp en del av den rødgrønne konstellasjonen. Nå gjør hun det klart at hun åpner for å hoppe over til borgerlig side, dersom det blir borgerlig flertall, «det er ikke kjekt å være i opposisjon».

Det ville være trist om en mer miljønegativ holdning skulle være en av begrunnelsene for at Sp skiftet side. Trist er det også at Bellonas Frederic Hauge, som jeg har stor sans for, bruker et par nummer for store ord når han imøtegår Borten Moe. Forlig Jer, I Skabhalse.

I miljøsammenheng er det verd å merke seg at den store oljemessen i Stavanger, ONS (Offshore Northern Seas) et par dager etter Borten Moes utspil offentliggjør at hovedtema for 2012 er «paradoksene i oljenæringen» som hovedtema, «Confronting energy paradoxes». Informasjonssjefen sier at «vi er forbi det stadiet der ingen ser konsekvensene av det vi driver med, dette kanskje er en debatt vi har vegret oss for å ta». Og det spørres:«Kan vi elektrifisere sokkelen uten å bygge Hardanger-master? Vi ønsker forandring, men akseptere vi konsekvensene?».

Det er Stavangers avtroppende «keiser», ordfører Leif Johan Sevland (H) som nå overtar lederrollen for ONS. Han har et meget stort kontaktnett og hans ord har makt.Det er han som skal målbære paradoksene etter at messen i fjor hadde temaet «Energy for more people».
Denne tilnæringen fra oljeindustrien er konstruktiv.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar