onsdag 7. september 2011

Valgdagbok (XXII): SV i death'n'roll

Skolevalget
Ap 29.7 (+6.3), H 24.3 (+8.1), Frp 16.5 (-7.5), V 6.8 (+0.8), SV 4.9 (-5.4) , Sp 4.9 (-0.9)KrF 3.1 (-0.1), Rødt 3.5 (-1.3), De Grønne 1.4 (+0.1), Andre 2.2 (-1.3)
Dette er et resultat som i sin tendens et langt stykke på vei i avspeiler meningsmålingenes tall for hele velgermassen. Elevene i dette valget var ikke de samme som for fire år siden, likevel viser det seg i valg etter valg at skolevalgene fanger opp stemninger i den totale velgermassen.

Mens fløypartiene SV og Frp vanligvis har gjort det klart bedre i skolevalgene enn i selve valget, er tallene dette året mye mer «normalisert» i så måte. En forklaring kan være at det tidligere har vært debatter, i år var det bare opplysende valgtorg. Retorikken har vært sterkest nettopp hos Frp og SV, når talene forsvinner blir utslagene. mindre.

Ap-tallene ligger langt over tidligere skolevalg, aldri har ett enkelt part hadde et så godt resultat. Faktisk hadde jeg ventet enda noen prosentpoeng høyere for Ap. Også Høyre gjør det langt bedre enn tidligere, slik at de to tradisjonelt store partiene er klare vinnere og Frp og SV like klare tapere, SV er mer enn halvert i forhold til 2007. Enkelte skoletall forteller at enkelte stortalere forrige gang skapte store tall som korrigeres i år.

Mange har spekulert i hvilken effekt 22. juli vil ha for politisk engasjement og deltagelse, og særlig blant unge. Forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor finner i en undersøkelse ingen store endringer. De argumenterer for at en eventuell økt stemmevilje kan være et uttrykk for en markering av demokratiets betydning, heller enn varig økt politisk engasjement

Venstre er det tredje partiet med fremgang. Valgforsker Hanne Marte Narud maner fornuftig nok til ikke å legge for mye i fremgangen, og hun minner om at skolevalget i 2007 ga Venstre 6.0 mens det ble 3.9 i det endelige valget. På den annen side skjedde det mye med Venstre siste uke før valget i 2009, usikkerheten rundt regjeringssituasjonen ga en klar rekyl, denne gang gjelder det kommunene.

Ap og Høyre synes å kunne glede seg til valgnatten, SV og Frp sliter, KrF og Venstre håper, Sp stoler på innspurten.

Måling hver kveld
Det blir tett med målinger denne uken.
VG har i dag disse tallene (opp/ned fra 2007 i parentes ): Ap 29.6 (-), H 25.0 (+ 4.7), Frp 15.8 (-1.7), Sp 6.8 (-1.2), KrF 5.9 (-0.5), V 6.4 (+0.5), R 1.1 (-0.8), Andre 3.6 (-1.7)

TV 2 hadde disse tallene i går kveld): Ap 31.6 (+2.0) H 27.9 (+8.6), Frp 12.8 ( -4.7), SV 4.1 – 2.1), Sp 6.0 ( -2.0), KrF 6.5 (+0.1), V 6.7 (+0.8), SV 5.8 (.0.4), Sp 6.8 (-1.2), KrF 5.9 (-0.5), V 6.4 (-0.5), R 1.1 (-0.8), Andre 3.6 (-1,7). Det var nokså åpenbart at Venstres rekordmåling på 7.6, var for høy. I dag er tallene bytter om, noe som stemmer mer en den generelle galluptendens for partiet. TV2 skal måle hver dag denne uken («hvorfor ikke hver time?» spør Knut H. Johannessen, skarp analytiker på twitter, lett sarkastisk). Store utslag bør da tas med betydelige klyper salt, bare om det kan spores en jevn bevegelse de siste 6 dagene kan slike tall være veiledende. Men for oss tall- og valgelskere er det midlertid like spennende hver kveld.

Gjennomsnittstall fra seks målinger siste uke ,med fratrekk av høyeste og laveste, og 2007-tall i parentes: Ap 30.9 (+1.3) , H 26.2 (+6.9), Frp 13.6 (-3.9), SV 4.5 (-1.7), Sp 6.0 (-2.0), KrF 6.3 (-0.1), V 6.3 (+0.4), R 1.4 (-0.5), Andre 3.4 (- 1.9)

Kommunetall

Kristiansand (Respons) : Ap +4, H +2, SV + 1, Frp -1, Sp -1, KrF -3, R -1, Andre -1
Kristiansand (VG): H +2, Sp -1, KrF -1
Bergen (TNS): Ap +2, H +9, Frp -6, SV -2, Sp -1, KrF -2
Bergen (Infact): Ap +1, H +2, Frp -2, SV -2, Sp -1, +2, R -1, Andre +1
Tallene fra to byråers målinger i to byer viser hvordan to målinger kan gi klare ulike utslag. Det er hhv 500 og 514 som er spurt.
Drammen: Ap -1, H +7, Frp -4, SV -2, V +1, Andre -1
Sarpsborg: Ap -4, H +2, SV -1, Sp -1, Andre -2
Nordland fylke: Ap -2, H +4, Frp -1, SV -1
Østfold fylke: Ap -1, H +2, Frp -1, V +1, Andre -1
Rana: Ap +3, H +5, Frp – 1, SV -5, V +1, Andre -3
Moss: H +4, Frp -3, KrF -1
Fredrikstad: Ap +4, H +4, Frp -8, Sv +1, Sp -1
Råde: Ap -1, KrF -1, V+2
Notodden: H +2, KrF +1, V +2, Andre -5
Hitra/Frøya: Frp +1, SV -1,

Death’n’roll

Valgkampbussen til SV, Plan B, er ingen miljøvinner. Beregninger Norsk Institutt ofr luftforskning for VG viser at den slipper nærmere 170 ganger mer NOx per kilometer enn Volkswagen Golf gjør med bensinmotor. Bussene er innefor grensene i det norske regelverken, men i Londom måtte den ha betalt miljøavgift for å slippe inn i byen, og i flere byområder i Sverige og Tyskland ville det være forbudt å kjøre for SV-bussen.

Kristin Halvorsen «står hundre prosent bak avgjørelsen om å bruke bussen», og forteller at partiet kjøper klimakvoter. Frederic Hauge synes ikke stuntet er noe godt miljøeksempel, «det er pinlig for SV».

I dag forteller VG at partiet fikk tilbud om langt mindre miljøskadelige busser, men takket nei fordi prisen var for høy. "Å velge miljøvennlig koster mer. Det er dessverre mange osm ikke er villig til å betale den merkostnaden, sier salgssjefen i Unibuss.
Det spørs om dette opplegget gir den store SV-gevinsten.

Ifølge Dagsavisen skal bussen en gang tilhørt The Cumshots, et norsk death 'n' roll-band, startet i 1999 av blant annet Kristopher Schau. Bandet ble kjent for sine voldsomme liveopptredener, ikke minst et sexstunt under en Quart-festival.

Sitate
r
SV står i den ulykksalige posisjon å bli nederlagsdømt samtidig som partiet i virkeligheten har hatt eventyrlig suksess. I løpet av seks år i regjering har SV oppnådd langt flere politiske resultater enn hva partiet klarte i de 30 foregående årene. Miljøpartiet SV møter Aps oljesmurte kraftsosialisme på den ene siden, og Sps hardnakkete naturbrukssyn på den andre.
Kato Nykvist, pol.red. Nationen

Selvsagt skal folkevalgte politikere ta beslutningene om skolens utvikling. Men de politiske beslutningene bør ha et mer solid faglig ståsted enn det de så langt har hatt. Det bare bør være et statistisk representativt utvalg av elever som tar prøvene på de utvalgte trinnene. Ressursene kan isteden brukes til en så grundig kvalitetssikring som mulig av prøvene, og til forskningsmessig oppfølging av dem. Dessverre har interessen for rangeringer sørget for at det har blitt mye mindre oppmerksomhet rundt en helt annen – og faglig sett mye viktigere – bruk av de nasjonale prøvene.
Kjell Lars Berge, professor

Selv om Sp sitter ved makten og Norge aldri har brukt mer penger på distriktspolitikk, klarer ikke utkantkommuner å holde på ungdommen. Det er det mest forsømte temaet i den nasjonale, politiske debatten. Bent Høie, nestleder i Høyre

Høyre har større frihet enn Sp selv til å føre Senterparti-politikk. Erna Solberg og hennes folk kan bruke hardere skyts. Når Navarsete og lokale senterpartitopper skylder på sentralmakta, skyter de på regjeringen de selv representerer . Drude Beer, Nationen

Rødskjæret og grønnskjæret til regjeringen er tydelig målt mot den norske høyresida, men ikke målt mot de samfunnsutfordringene vi står overfor. Dessuten: både rød og grønn politikk har svak foranking i det største regjeringspartiet.
Dag Seierstad, SV

Notert
Venstre-politiker Anne Margrethe Larsen (stortingsrepr. 2005-2009) fra Flekkefjord, vil ha oppdatert trafikktelling på E39. I ett døgn skal hun sitte på en stol og telle biler og trailere. Hun mener det må et større engasjement knyttet til utbygging og sikring av E39 gjennom Flekkefjord. «Dette er på mange måter livsnerven gjennom Agder»

Kåre Brøste (85) møtte som kommunestyrerepresentant for første gang i 1952, i Rauma i Romsdal.. Nå stiller han til valg for Ap igjen, forteller politikk.no. «Det var viktig å skaffe arbeidsplasser til folk. Det er jo grunnlaget for at et samfunn skal vokse. Elektrisk energi produsert av rent vann har vært grunnleggende for min politiske holdning.»

Det er vanskelig for folk utenfra å se hvor sterke Ap er i Årdal, forteller journalist Jan Egil Fimreite. «For flere år siden husker jeg at en ung, nyvalgt jente i Ap ble fysisk dratt rett ned igjen på stolen av en gammel ringrev da hun skulle til å reise seg i kommunestyret og stemme imot sine egne.»
.
I koma som Høyre-velger, ble vekket av venstresiden. Overskrift i Sandefjords Blad
«Det er ikke mulig for Siv Jensen å bli statsminister i Norge etter denne sommeren», mener SV-leder Kristin Halvorsen og slår inn vidåpne dører. Har noen i andre partier vurdert muligheten i det hele tatt? Men har man en Plan B så følger man den.

Halvparten av de spurte i en ny meningsmåling er for kommunesammenslåing, mens 30 prosent er imot. Folk er mer i tvil når de blir spurt om de vil slås sammen med nabokommunen. Ikke overraskende, jo nærmere norske velgere kommer praksis, dess mer fjerner de seg fra teorien, jfr, miljøspørsmål.

Fra twitter
Anders Langes parti for billigere brus, chips og godteri i kantina. Og ingen lekser. Og klassetur til London + lengre sommerferie Sven Sundet

Hvordan er det sosialt av regjeringen å gjøre privatskoler så dyre at kun rike kan bruke dem? Erik Dale
Har hørt Carl I. Hagen tale foran ca 30 tilhørere. Stor kontrast til talene på 80-tallet Kjetil Løset

Ferdig med stand for FrP. Steikt vafler som ville fått enhver bedehusfrue til å sikle i sjalusi. Kyle Finnesand

Hvordan kan regjeringen ha målsettinger for eldreomsorgen når det er kommunene som styrer dette i sine egne budsjetter – bortsett fra tilskuddet til bygningene? Frank Aarebrot


Høyre og Frp har bygget en Berlinmur mellom ansatte og pasienter. Rødt, Oslo
Nå har du muligheten til å skrive hva du tror Jesus ville gjort på Stortinget. Dette er et viktig spørsmål å stille. Jarle Haugland, daglig leder i Familie & MedierBlogglisten

1 kommentar:

  1. Ad skolevalgresultatet og langsiktige trender, les også Liberalerens analyse:

    http://www.liberaleren.no/2011/09/06/skolevalgene-den-viktigste-pekepinn-om-valgresultatet/

    SvarSlett