onsdag 28. september 2011

Kan Fantomet hjelpe Heikki?

Da Heikki Holmås gikk på ungdomsskolen var han opptatt av Fantomet, som var klart for miljø og veldig rettferdighetsorientert. Han sloss for de undertrykte og mot diktatur. «Slik sett var han et ideal for meg i tenåra»

Heikki vil nå bli SV-leder og Stamus Contra Malo. Det er latin og betyr "Vi står mot det onde" evt. "Vi står mot ondskapen". Stamus Contra Malo er SV-patruljens slagord noe det har vært helt siden patruljen ble stiftet

Gjennom 50 spennende og dramatiske år har SV-patruljen arbeidet velmenende for alles vel i og utenfor Jungelen. Denne helt unike organisasjonen av veltrente elitesoldater, var lenge kjent som 68-erne, men i de senere år er de viktigste kjennetegn at man kommer fra Grünerløkka eller Vestlandet og heier på Brann.

Årstallet 1961 er inngravert ved porten til patruljens hovedkvarter i Jungelakerstien 35. Det var dette året det 6.Fantomet, Orientering, grunnla patruljen, bare 9 år gammel, med småfantomene Karl, Sigurd og Finn som støttespillere. De ga ham navnet Orientering i navneseremonien, fordi etymologisk er ordet orientering avledet av verbet orientere, som henger sammen med den religiøse forestillingen om å vende seg mot øst eller mot orienten. I forbindelsen med dommedag og endetiden (eschaton) mente Orienterings opphav at verdensfrelseren ville komme ridende inn fra øst.

Orientering stiftet patruljen i protest mot den dominerende Apandarstammens utavjungelenorienterte politikk. Under den kalde krigen mot Øst-Bengal og fraterniseringen med Vest-Bengal lanserte Orienterings fedre det tredje standpunkt: Et ønske om mest mulig uavhengighet fra både Øst og Vest. I 1961 ble gruppen ekskludert fra Apandarstammen, og i de første 25 årene stod nettopp utenrikspolitikken og opposisjon sentralt i patruljens virksomhet.

Under Erik og Kristins ledelse, siden 1987, har jungelpatruljen utviklet seg i en reformatorisk retning med større vekt på innenjungelpolitiske saker. Patruljen var nær ved å splittes i 1999, da fantområdet og grottegruppen støttet det internasjonale fantomfellesskapets krig mot tito-stammen.

Fra slagordene «Del godene», «Bærekraftig utvikling» og «Rettferdig verdensorden» på 70- og 80-tallet er jungelfokus nå mer lagt på «Barn og unge først». Patruljen har lykkes med å skaffe alle småfantomer plass i grottehagene så sant de er født i den riktige årstid. I skyggen av Apandarstammen har det ikke vært så lett å følge det gamle ordet om at «Når SV-patruljen slår til, står lynet stille».

Mens Apandarhøvdingene Einar og Håkon ekskluderte Orientering, er dagens Apandarhøvding Jens Fantomets samarbeidspartner. Jens er den store stammens leder i både hverdagslige og rituelle sammenhenger. Han har reist mye, og hans kunnskaper begrenser seg ikke bare til slikt som må til for å overleve i jungelen, han er tallkyndig,og kjenner alle stammenes språk. Han er kultivert og har kunnskaper om jakt i Gudsbrandsdalen og dykking i Mexico, og åtte av ti stammehjem han besøker har de samme Arne Jacobsen-stolene.
Jens instruerer trommeslagerne og koordinerer jungeltrommene, slik at de tilpasses ulike språk i jungelen.

Gamle Stein er jungelens historieforteller og oppslagsverk. Generasjoners visdom og erfaringer er lagret hos han. Ved hjelp av sin utømmelige viten om fantomet-myten, er han ofte i stand til å fylle huller i krønikene. Hans allsidige kunnskaper om alt mellom himmel og jord er av uvurderlig betydning for både Fantomet og alle Jungelens innbyggere.

SV-patruljen har ikke den samme spenst i bevegelsene i dag som for en del år siden. Samkvemet med Apandarstammen har vært slitsomt, og SV-patruljen har måttet begrense protestdansene på plenen foran De dype skogenes grotte. Noen av de gamle stammevokterne er meget misfornøyde og mener at patruljens opprinnelige basis er forlatt. Noen mumler også misnøye med letingen etter nye saker, og minner om politikeren som sa: "Vis meg hvor folket går, slik at jeg kan lede det".

Noen ser rødt og har trukket seg ut, patruljen er dårlige selgere av det som de vitterlig har oppnådd sammen med Apandarende og gode selgere av nederlagene. Det menige jungelfolket vet ikke helt hva de skal med patruljen.

Nå er det patruljekrig om hvem som blir Fantomets nye assistent, og det er her Heikki påberoper seg en spesiell bakgrunn ved at han for 26 år siden skrev et hyllingsdikt til Fantomet, der det bl.a. heter:

«Jeg håper jeg ikke Fantomet skjemmer
men jeg synes det ser ut som vi glemmer
at Jungelpatruljen også er blitt gammel
»

Det er også SV-patruljen blitt,

Heikki Holmås har fornavnet sitt fra finske Heikki Hasu, den første utlendingen som brøt nordmenns kombinert-dominans da han i St.Moeritz-OL i 1948 tok gullet med beste nordmann, Eilert Dahl, på en særdeles skuffende 6,plass. Heikki gjentok bragden i 1950, men i 1952, i Oslo, måtte han nøye seg med sølv bak Simon Slåttvik.

Kan Fantomet hjelpe vår Heikki til å unngå sølvet? Fantomet kommer som kjent stillere enn jungelkatten har tusen øyne og tusen ører, og har ti tigrers styrke. Når jungelen sover, våker Fantomet. Og Heikki er en mester i å mobilisere.

(Med takk for noe lån fra Kjell Steen, Fantomet Norge og Karl-Johan Lie)

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar