onsdag 18. april 2012

Burde vært tv-sendt

«Han virker veldig patetisk. Han er helt annerledes enn det bildet jeg fikk av ham på Utøya» sier Therese Tysland Holt, som var på Utøya, til Stavanger Aftenblad. Hun fulgte rettssaken fra Jæren Tingrett, sammen med andre overlevende fra Utøya.

Det var en dobbel-selsom opplevelse å se Dagsrevyen i går kveld. For det første tiltaltes patetiske og tankeforvirrende utsagn, men også filtreringen ved at det som ble sagt ble fortalt gjennom merkelapps-utsagn på skjermen, omtrent som når jeg har mye å gjøre og fester gule lapper rundt pc’en.

Fra dem som var tilstede kommer beretninger om at man får en helt annen innsikt når han avkles, ynkeliggjøres gjennom kroppsspråk og fremtoning, «for meg fremstår han som ynkelig, men du får ikke det samme inntrykket når du kun leser teksten».

Det er problematisk at hans forklaring ikke blir kringkastet dersom sakens øvrige deler blir det. Strafferettsprofessor Alf Petter Høgberg peker på tiltaltes rettssikkerhet: "Her skal man blant annet kringkaste anklagene, men man får ikke høre tiltalte selv. Det er ikke en rettsstat verdig, det er sånn man gjør i diktaturer. Og avgjørelsen av dette skjer på et tidspunkt retten ikke en gang skal ha en oppfatning av skyld. Det skapes en ubalanse i forhold til tiltalte" sier Høgberg.

Oslo tingrett har besluttet at mediene vil kunne fjernsynsoverføre de sakkyndiges forklaringer direkte. Dette gjelder både de rettsoppnevnte sakkyndige og vitnene fra den rettsmedisinske kommisjon. Det er viktig at de sakkyndiges forklaringer blir sendt på TV, og tingretten har derfor fornuftig nok åpnet for at profesjonelle vitner, slik som sakkyndige og polititjenestemenn, kan filmes og sendes direkte.

Det er ingen tvil om de forferdelige realitetene om det som skjedde i Regjeringskvartalet og på Utøya. Vi har lest hans forvirrede manifest. Spenningsmomentet er enkelt: Tilregnelig eller ikke? Om dette finnes det to svært motstridende rapporter – som i seg selv må utløse en alvorlig debatt om rettspsykiatri og dens betydning i rettsvesenet.

TV-overføring av tiltaltes forklaring ville økt mulighetene for folk selv kunne gjort seg opp en mening om tiltaltes psykiske tilstand, og kanskje få et litt bedre grunnlag for å vurdere den endelig dom. Jeg skjønner ønsket om skåne noen av dem som er ofre, men det er etter min mening ikke sterkt nok til å skru av kameraene. Selvfølgelig vil det kunne være enkelte forhold som ikke burde vises, men det er lett å redigere med litt forskyvning i tid.

Og av-knappene er aldri vanskelig å finne - heller ikke for dem som klager over at det blir for mye.Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar