søndag 13. september 2015

Valget i gang

Første valgtall
TV2 har gjort en måling blant de som har forhåndsstemt.
Noen partier som SV, MDG og Rødt har normalt en høyere andel forhåndsstemmer enn valgresultatet, mens Senterpartiet alltid har en lavere andel enn valgresultatet.
For de store partiene ligger andelen forhåndsstemmer vanligvis ganske nær valgresultatet.
Noen partier som SV, MDG og Rødt har normalt en høyere andel forhåndsstemmer enn valgresultatet, mens Senterpartiet alltid har en lavere andel enn valgresultatet.
For de store partiene ligger andelen forhåndsstemmer vanligvis ganske nær valgresultatet. Tallene er sammenlignet med forhåndsstemmene i 2011. Høyre ned 3,5 pst  til 23,3  Ap går tilbake nesten like mye, 3,3 pst, og ender på 30,2, Frp 10.1 (1,8). M;DG 6,8 (+1,0) SV 5,1 (+1,3) R 3,7 (+1,9) V 6,0 (+0,2) KrF (5,2 (-0,2)  Sp ,0 (-)


KrF valgkampens vinner
Kampanjes valgkampjury mener Knut Arild Hareide og KrF er valgkampens vinner. Årets valgkamp har vært preget av den største humanitære katastrofen I Europa siden 2. verdenskrig. Flyktningekatastrofen har grepet rett inn i fylkes- og kommunevalgkampen, men KrF har klart å håndtere krisen på en kommunikasjonsfaglig meget sterk måte og tatt eierskapet i valgkampens viktigste sak. De har fremstått som det mest tydelige og konsekvente partiet i dette spørsmålet og truffet tidsånden med det som etter hvert ble en verdiorientert valgkamp, heter det i juryens begrunnelse.
Partileder Knut Arild Hareide har klart å balansere kommunikasjonen og spilt på et stort retorisk register i partiets to viktigste saker: Motstanden mot søndagsåpne butikker og flyktningesaken. Her har Hareide brukt både harme og humor i diskusjonene sammen med gode kampanjevideoer. Partilederen har klart å begeistre med sine one-liners i de store partilederdebattene og har i løpet av valgkampen bydd på sjarm og humør og hatt glimt i øyet.

Hederlig omtale 
MDG er valgkampens desidert største overraskelse Partiet har fått et gjennombrudd på den nasjonale arenaen. De engasjerer unge velgere og gjør det best i sosiale medier, men klarer de å eie det grønne skifte i tiden som kommer når dette skal omsettes i praktisk politikk? 
Sp har tross av en partileder som ikke har klart å ta ballen, gjennomført en god valgkamp, og har gjort det bra på tross av sin partileder. Sp har klart møtet med velgerne best på det lokale planet  og også funnet formen på sosiale medier etter en svært dårlig start.
Ros og ris
Venstre har gjennomført en hel grei valgkamp og har vært veldig konsekvente på en del saker, men blir utydelige fordi de ikke tar sakseierskapet. Partiet har klart det kunststykke ikke å eie en eneste sak denne valgkampen,

Kritisk til fire partier
Arbeiderpartiet burde ha tatt initiativet og fulgt opp sitt eget forslag om 10.000 flyktninger fra i vår. Men partiet sviktet da det gjaldt som mest.  Partiet klarte heller ikke å ta eierskap til diskusjonen om den økende ledigheten. Ekstremt høye forventninger til Jonas Gahr Støre ble ikke innfridd. Det var solid, men ikke suverent og det er fortsatt noe uforløst over Super-Jonas.
Erna Solberg har gjennomført en god valgkamp og fremstår mer og mer som den store statskvinnen. Men tar du Erna ut av Høyre, virker det ganske så dødt. Regjeringspartner Frp har ligget som en klamp om Høyre-foten og har hemmet partiet
Frp var lenge veldig tydelige i sin kommunikasjon i blant annet flyktningesaken, men kollapset totalt mot slutten. Jobben med både være visestatsminister og partileder blir stadig vanskeligere for Siv Jensen. Hun virker å mangle den nødvendige autoriteten.
I en valgkamp som har handlet om fellesskap og miljø og rødt og grønt klarer ikke SV å utnytte det som har stått på agendaen. Partileder Audun Lysbakken kom seg mot slutten.
Rødt blir for små, men har en god frontfigur.

Bergen: «Styrke sentrum viktigst»

Politikken i Bergen er noe for seg selv, og på lederplass er Bergens Tidende hverken fornøyd med Høyre eller AP. Konklusjonen: "Uansett bør sentrumspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre få en viktig rolle. De er relativt økonomisk ansvarlige og prioriterer miljøpolitikken høyt. De har også bidratt til å gi Bergen en bedre ruspolitikk. Venstre er pådriver for en fornuftig byutvikling, med vekt på fortetting. Både KrFs Dag Inge Ulstein og Venstres Erlend Horn er dessuten talentfulle politikere som kan gjøre en god jobb som byråder.Hvis verken Høyre eller Ap kan mønstre flertall sammen med sentrum, er det bedre med et mindretallsbyråd enn å slippe fløypartier til.
Å styrke sentrum er det viktigste bidraget velgerne kan gi for å sikre god styring av Bergen de neste fire årene"

Oslo: Samme byråd, men grønnere

Aftenposten skriver valgleder for første gang på 26 år: «Når vi skal vurdere hvilken kurs Oslo skal ta fremover, kan vi ikke bare se på hva Arbeiderpartiet og Høyre vil gjøre. Vi må vurdere hvilke konstellasjoner de kan bli en del av, og hvordan det påvirker skole, integrering, eldreomsorg og en klimavennlig byutvikling. Spørsmålet er hvilke partier Ap må samarbeide med for å danne flertall. Venstre og KrF har avvist tanken. Hverken SV, Rødt eller Miljøpartiet De Grønne går til valg på en politikk som er økonomisk bærekraftig. Det neste byrådet må være enda grønnere enn i dag, og mer radikal i løsningene. Et byråd som består av Høyre, Venstre og KrF har sammen svar på mange av utfordringene, men må bli enda grønnere».
Asylpolitikken tilbake til samforstand mellom Ap og Høyre.

Knut Arild Hareide mener Ap-leder Jonas Gahr Støre legger seg for nær statsministeren i debatten om Norges ansvar for flyktningene i Europa
- Jeg er ikke store karen alene. Og selv om jeg har med Rasmus (Hansson), (Audun) Lysbakken og Trine (Skei Grande), blir vi for små når Jonas og Erna slår seg sammen og vegrer seg for å dele noe av presset som nå er på land som Ungarn og Hellas. Dette er i ferd med å bli et tapt slag, og det beklager jeg, sier Hareide til VG..
Hareide viser til partilederdebatten på NRK fredag kveld, der han henvendte seg til Støre i håp om å få støtte etter å ha blitt «avvist» av statsminister Erna Solberg (H). ---Da opplevde jeg at han la seg inntil Erna. Dermed er asylpolitikken tilbake der den har vært i lang, lang tid: I samforstand mellom Ap og Høyre.
Fredag ettermiddag gikk Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande ut i VG og krevde en avklaring fra statsminister Erna Solberg (H) om mandatet til justisminister Anders Anundsen (Frp), som reiser til EUs justisministermøte i Brussel mandag

Støre under angrep fra begge sider

-Jeg skjønner ikke hvordan man kan være glødende engasjert for flyktningene, som Knut Arild Hareide er, og samtidig støtte at Fremskrittspartiet sitter i regjering. SV og Arbeiderpartiet har hatt forskjellig flyktningpolitikk i mange år. Men jeg må si jeg er skuffet over Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet som ikke flytter seg i vår retning, når det er en sånn enestående solidaritetsmobilisering blant folk. Nå har venstresidens velgere muligheten til å gi Arbeiderpartiet klar beskjed, ved å flytte seg til SV, sier Lysbakken

Store utslag

I Aftenpostens meningsmåling lagt ut lørdag kveld var det et par store utslag. Ap er for første gang på svært lenge målt til under 30 pst, og går tilbake 2,6 pst siden målingen i forrige uke. Sp går frem 2,0 til rekordhøye 8,1 pst, og KrF øker fra 4,2 til 5,8. 4,2 var åpenbart et for lavt tall. og jeg tror 29,4 for Ap (31,8 i TVs lørdagsmåling) ikke er dekkende. Sp har derimot vært i jevnt sig (7,4 i TV2)  og vil gjøre det klart bedre (enn i 2011 (6,6), Venstre får hele 6,6 hos TV 2, det er også et altfor stort utslag. Tror jeg. Partiet går ned 0,8 til 5,3 hos TV2. SV får 5,9 hos TV2.
Spesielt når det gjelder store utslag, burde politikerne være varsomme – helst droppe – med kommentarer. Gjennom hele valøgkampen har maneg hevet seg på utslag som de burde vite ville bli korrigert i neste omgang.

Gjennomsnitt for gårsdagens tre målinger 

(VG, Aftenposten, TV2): R 2,8 (+ 1,3), SV 5,1 (+1,0)  MDG 4,8  (+ 3,7) Ap 30,9 (-0,8 ), Sp 7,6 (+0,9), V 5,7 (-0,6), KrF 5,6 (-), H 24,0 (-4,0), Frp 10,6 (-0,8).
Pollofpolls hadde søndag denne  beregningen; R 2,0  SV 4,3  MDG 4,3 Ap 31,6 Sp 7,5 V 5,5 KrF 5,6   H 23,3  Frp 11,4.
Pollofpolls sier at Arbeiderpartiets nedkjøling – sammenlignet med primo august – er bekreftet i lokale målinger. Spørsmålet er hvor sterk nedkjølingen er. Det er der nyanser mellom byråene. Høyre har i hovedsak hatt en sunnere matrise i landsmålingene fra Respons, sammenlignet med bl.a. de mange målingene fra InFact. Så blir spørsmålet om de siste landsmålingene fra Respons (25,8) eller VG/InFact (22,8) kommer nærmest Høyres nasjonale resultat.  Bakgrunnstallene for MDG antyder en viss usikkerhet om partiets nivå: Lojaliteten er ikke imponerende, også tatt i betraktning at dette er et kommunevalg. Lokale målinger antyder heller ingen imponerende lojalitet for MDG

SV tar fra Ap

I Aftenposten spør Harald Stanghelle om vi ser en ny trend: «SV styrkes på Aps bekostning er siste budskap fra velgerne før valgdagen. Ser vi utviklingen gjennom de seks landsomfattende målingene Respons har utført i denne valgkampen, så ser vi også at Ap er sterkt svekket. Partiet har gått tilbake hele 6 prosentpoeng på en måned. Høyre, KrF, Venstre og MDG ligger på samme nivå som i den første augustmålingen, mens Senterpartiet og SV har styrket sin stilling.
Rundt 15 prosent av dem som svarer meningsmålerne, kommer likevel ikke til å stemme. Titusenkronersspørsmålet er om alle disse velgerne fordeler seg mellom partiene med samme styrkeforhold som på målingene.»
Valgforsker Bernt Aardal konstaterer at bare 78 pst av de spurte i Aftenpostens målimg bahar oppgitt et partivalg, og nå en god del velger ikke å bruke stemmeretten «kan de siste dagene være ganske utslagsgivende»

Flere kvinner, menn mindre aktive for likestilling

Mannlige politikere er mindre villig til å jobbe for kvinners interesser når antallet kvinnelige politikere er høyt, viser forskning på svenske kommunestyrer.
Menn i kommunestyrer der det er mange kvinnelige politikere, er mindre opptatt av å jobbe aktivt for likestilling enn mannlige politikere som jobber i kommunestyrer der det er få kvinner. Kanskje det handler om konkurranse, at når det blir mange kvinner så blir mennene mer opptatt av å verne om sitt, spekulerer forskeren. Eller kanskje det er et uttrykk for arbeidsfordeling at nå er det så mange kvinner her, så nå tar de seg av den biten.

I Minerva spår Jan Arild Snoen valgresultatet slik:

AP: 32,3. Partiet gjør det nesten alltid bedre enn de siste meningsmålingene, og selv om trenden har vært klart nedadgående de siste ukene, satser jeg på det også i år.
H: 23,8. Det er ingen klar trend for Høyre, men jeg tror partiet legger seg moderat høyere enn de siste målingene.
Frp: 10,5. Det er mulig at vi i meningsmålingene kan ha sett en tendens til ”shy FrP’er”, altså at noen ikke har villet være ved sin partitilhørighet.
Venstre: 5,1. Har gjort det litt dårligere enn målingene ved de siste valgene. Tror det gjentar seg
SP: 8,1. Partiet gjør det gjerne litt bedre enn målingene. Siden partiet har hatt en tydelig en positiv trend de senere ukene, kanskje basert på motstand mot kommunesammenslåinger,
SV: 4,5. Har vært motpolen til AP, med et fall sammenlignet med de siste målingene. Denne gangen er trenden på slutten bedre, og tror partiet unngår fallet
Rødt: 1,8. Har en tendens til å bli litt overvurdert i målingene, og det tror jeg gjelder i år også, særlig for de nasjonale.
MDG: 4,3. Stor usikkerhet her, særlig fordi partiet har mange velgere blant grupper som oftere sier de skal stemme, men lar være likevel – ungdom og tidligere hjemmesittere

SP i reality

Ein «Farmen»-vinnar, ein «Anno»-vinnar og fleire bønder på jakt etter kjærleiken. Kvifor er det så mange senterpartistar i norsk reality? Emilie Enger Mehl er særs travel i desse dagar. I tillegg til jusstudier i Oslo og husdyrstudier på NMBU er ho organisatorisk nestleiar i Senterungdommen og driv valkamp for Hedmark Senterpati, der ho er tredjekandidat.
Blant årets Farmen-deltakarar ser det ikkje ut til å vere nokon frå Senterpartiet, men i fjor var dei sterkt representerte. «Farmen»-vinnar Magnhild Vik er ordførarkandidat i Rauma, medan Finn Olav Odde stiller som Senterpartiets førstekandidat i Ørland. Årets «Jakten på kjærligheten» møter håpefulle friarar bonden Else Marie Rødby (33), som òg er førstekandidat for Hurum Senterparti. (ABC Nyheter)
Ikke glem kulturen
Visst har vi penger nok til å bygge verdens beste helsevesen eller motorveier, om vi valgte å prioritere det foran alt annet. Men vi vil jo ikke det. Vi vil at politikken skal romme mer enn som så. Kultur på sitt beste skaper fellesskap, som blir til byggesteiner i samfunnet vårt. Den er nødvendig gjødsel til den offentlige samtalen, og den er et frirom og en arena for tanker og tro som ikke kan formuleres eller fremføres andre steder Det er derfor den er umistelig, og må vernes. Ikke nødvendigvis med en stri strøm av penger slik de rødgrønne forsøkte, eller gjennom et desperat forsøk på å gjøre den attraktiv for private investorer. Men gjennom at vi får til en offentlig samtale der kulturen forsvares på sine egne premisser. Her ligger det en forpliktelse for kulturfeltet selv, om å holde seg relevant, om å vende seg ut mot sitt publikum. Det krever også et engasjement fra oss som forbrukere av kultur. Og så krever det kulturpolitikere som evner å snakke om og forsvare en offentlig kulturpolitikk. Det starter med å forsøke å si noe om hva som står på spill. Og å forby ordet «viktig». Skal vi prøve det om to år?
Sarah Sørheim, kulturredaktør, i Aftenposten
Over streken

En video med Aalesund-trener Trond Fredriksen der han gir sin støtte til Arbeiderpartiet, gikk over streken for hva styret i fotballklubben ville finne seg i. AaFK ba derfor om at videoen ble fjernet fra nettet. Det rundt 15 sekunder lange opptaket, ble gjort inne på Color Line Stadion . -Hadde videoen blitt tatt opp i byen, ville det ikke vært noe problem. Som klubb er vi veldig klar på at vi er partipolitisk uavhengig, sier klubbdirektør Henrik Hoff (Dagbladet)

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar