fredag 4. september 2015

Ni dager igjen


Norge: R 2,3 SV 4,4  MDG 4,5 Ap 31,3 Sp 7,2  V 4,3  KrF 6,5 H 23,9 Frp 13,2 (VG)
Norge: R 2,3 SV 5,2  MGD 5,3 Ap 32,2 Sp 7,0  V 4,2  KrF 5,7  H 24,3 Frp 10,3 (TV2)
Norge:  R 2,9 SV 3.8 MDG 5,4 Ap 32,2 Sp 6,1  V 6,1  KrF  4,2  H 25.1 Frp 11,4 (Aftenposten)
Norge, gj.snitt 5 siste målinger (2011): R 2,3 (+0,8) SV 4,3 (+0,2) MDG 52 (+4,3) Ap 32,4 /+0,7) Sp 6,5 (-0,2) KrF 5,2 (-0,4) V 5,3 (-1,0) H24,5 (-3,5) Frp 11,0 (-0,4)

 Pollofpolls

Lier: Ap -1, H -2,  SV -1, V +2, MDG +2
Mandal: Ap +3, H +1, Frp -3, KrF -1
Karmøy: Ap+2, H -3, Sp +1, V -1, MDG +1
Elverum: Ap +1, H -4. SV +1, Sp +1,
Øvre Eiker: Ap +1, H -4, Fr p +2, MDG +2, V -1
Kongsberg: Ap -5, H -2. V -3, KrF -1, Frp +1|, MDG +1Andre +9
Sørum: Ap -2, H -1, SV -1, Sp +1,  KrF +1, MDG +2
Ringerike: Ap -1, H +1, SV +1, Sp +1, V -1, MDG +1 , Andre -2
Jevnaker; Ap -2, H -1, Frp +1, Sp +1, MDG +1
Hole: Ap +2, H -3,  Frp +1, SV -1, MDG +1
Nes, Akershus: Ap +2, Frp -2, Sp -2, KrF +1, MDG +1
Ørland: Ap +2, Sp -2
Bergen: Ap +2, H -6, V +1, MDG +5, Rødt -1, Andre -1 (Bergens Tidende)

ergen: Ap n+4, H -8, SV +2, MDG +3, Andre -1 (Bergensavisen)

Kongsberg er et eksempel på hvordan en enkeltsak kan slå ut. I 2007 hadde Venstre i byen 3,5 pst. Så kom strid om flytting av høyskole og om kunnskaps- og kulturpark, og Venstre fikk 17,8 pst , mens Ap mistet 11,6 pst.  Nå går både V og Ap tilbake, og den store seierherren er  Kongsberglista som «vil gjøre byen attraktiv». Mange av dem som er med der, meldte seg ut av Høyre i 2011

Ungdom er mye mer seriøse nå enn før


Valgforsker Johannes Bergh er ekstra spent foran årets skolevalg. – Den ungdomsgenerasjonen som skal stemme ved skolevalget i år er mer interessert i politikk enn ungdom var for 10–20 år siden.
– Den ungdomsgenerasjonen som skal stemme ved skolevalget i år er mer interessert i politikk enn ungdom var for 10–20 år siden. Ungdom i dag er mye mer seriøse enn for noen år tilbake. De har et press på seg for å prestere på skolen, få gode karakterer og gjøre karriere. Det spiller inn i politisk deltakelse, aktivitet og interesse, sier forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Etter en periode med minkende interesse på 90-tallet ser det ut til at interessen er stigende. Bergh tror at terroren på Utøya for fire år siden har vært en medvirkende årsak til et økt engasjement blant de unge.
– Terrorangrepet bidro til å mobilisere unge. Mange fikk en følelse av at politikk er noe man bør ta del i.

Asfaltalliansen forsvinner
Bergen var en konse­kvent miljøpolitisk festbrems. Bergen ble styrt av en asfaltallianse med Høyre og Frp på gasspedalen, med Ap applauderende fra baksetet. Men både antall avsnitt, sider, spaltemeter og fancy illustrasjoner i programmene gjør det naturlig å konkludere: I Bergen konkurrerer partiene nå om å være grønnest.. Gående, syklende og kollektivreisende skal i all planlegging prioriteres foran privatbilen. Det er forbausende samstemmighet om retningen: Bergen skal bli mer tilgjengelig, og mer klima- og miljøvennlig. Privatbilen skal ikke lenger få styre utviklingen i bergensregionen, slik det var før.
Frode Bjerkestrand, BT

For første gang på 11 måneder er det borgerlig flertall på BTs målinger i Bergen. Velgerne flykter fra Ap. Ap-leder Jonas Gahr Støre må ta et stor ansvar for Aps dårlige formkurve i Norges nest største by. Støre har ikke fått til valgkampen sin nasjonalt Ap og Høyres toppkandidater ikke er sterke nok til å stå mot de nasjonale trendene.
Johan Giertsen og Gunnar Wiederstrøm i BT

Randers og økonomi

Jeg siterte forledes en uttalelse fra Jørgen Randers om at han gikk god for MDGs  På Facebook forteller Alfhild Hedsteinat at Randers er fysiker (cand real) og hans doktorgrad har hverken noe med klima eller økonomi å gjøre, han har  doktorgrad i ledelse/management. Venstres generalsekretær Kjartan Almenning kommenterer på Facebook: «Randers var leiar for Lavutslippsutvalget og gjorde ein viktig jobb der. Men ikkje alt han har kome med er klok eller god politikk. Han har mellom anna uttalt at demokratiet ikkje er eigna til å løyse klimautfordringane, teke til orde for ein annan.styrinsodell, og i den samanheng snakka fordelaktig om Kina, og foreslått t vi skalinnføra ein eittbarns-politiikk.  Det er med andre ord ganske totalitære løysingar han ser for seg, langt frå Venstre sine løysingar..  styringsmodell og i den samanheng snakka fordelaktig om Kina, og foreslått at vi skal innføre ein global eittbarns-politikk. Det er med andre ord ganske autoritære løysingar han ser for seg, langt frå Venstre sine løysingar. styringsmodell og i den samanheng snakka fordelaktig om Kina, og foreslått at vi skal innføre ein global eittbarns-politikk. Det er med andre ord ganske autoritære løysingar han ser for seg, langt frå Venstre sine løysingar.Det er vel ingen som tvilar på at nullvekst er mogeleg, spørsmålet er om det er klokt, og der hjelper det dessverre ikkje med støtte frå Randers»

Dyktigste intervjuer
I vår kåring av dyktigste intervjuer i etermediene så langt i valgkampen er Nora Thorp Bjørnstad i VG TV vinneren. Hun stiller relevante spørsmål, hun kombinerer kompetanse og entusiasme, og gir sine intervjuobjekter tid til å fullføre sine resonnementer. Den aggressivitet som av og til preger noen av hennes kolleger i andre medier, finner vi på ingen måte hos Bjørnstad. Hun utstråler ro og ekte interesse for hva samtalepartnerne sier., og er er en tung bidragsyter til at VG TV leverer poengterte, treffsikre og ikke minst informative daglige sendinger.

Johan Giertsen i pollofpolls

Pirater og ytringer
Jeg siterte i går professor Olav Torvunds kommentar til Venstre og opphavsretten. På facebook kommenterer John Christer Nyheim-Rusti: Torvund bommer grovt her. Han tror at referansen til ytringsfrihet her referer til delingen av opphavsrettsbeskyttet materiale. Det er det jo ikke. Piratebays servere inneholder ingenting av opphavsrettsbeskyttet materiale. Det er snakk om en nettside som i likhet med feks google bare peker folk til hvor det finnes om de velger å søke på det.
Han siterer fra rettens kjennelse at verkene som deles er tilgjengelig lovelig. Det gjelder overhodet ikke alt. Ren faktafeil og ignoranse fra dommeren».


Det er vel ingen som tvilar på at nullvekst er _mogeleg_, spørsmålet er om det er _klokt_, og der hjelper det dessverre ikkje med støtte frå Randers.Landet valgrundt

Kjartan Mogen (51), Partiet De Kristnes ordførerkandidat i Skien, får ikke lenger uttale seg til pressen. Årsaken er at han støtter boka «22. juli-profetien», som slår fast at Gud tillot Anders Behring Breiviks terroraksjoner.
Kommuneorganisasjonen KS mener Aps forslag til eiendomsskatt i Oslo rammer så få at den kan være lovstridig. Åtte av ti boligeiere i hovedstaden ligger an til å slippe unna skatten.

Ordførerkandidat Mette Kalve fra Arbeiderpartiet, vil gjenåpne Holmestrandtunnelen. Men ordfører Alf Johan Svele fra Høyre, vil satse på vei gjennom sentrum
Bortelid skisenter er redd for at viktige økonomiske tilskudd vil forsvinne dersom Åseral blir en del av en storkommune.

Flere velgere har forhåndsstemt i år sammenlignet med kommunevalget for fire år siden. Forskning tyder på at ingen bestemte partier tjener eller taper spesielt på det. DN

Cecillie Bjelland, leder i Stavanger Ap, har gjort det klart  at Arbeiderpartiet i Stavanger ikke vil samarbeide med Frp etter valget. Spørsmålet har vært luftet i forbindelse med at Ap og Frp  sammen regjerer  i naboboen Sandnes

Uryddig trippelsplittelse
I Gratangen har Sp  rent flertall med ni av 15 plasser i kommunestyret, og fire av fem plasser i formannskapet. Ordfører Ronny Grindstein, Sp er ekskludert fra eget parti., og har nå dannet et eget parti. - Partipisken brukes til å løpe fra valgløfter og tvinge gjennom beslutninger. Jeg mener hver folkevalgt må følge sin overbevisning, og holde de løftene de har gitt direkte til velgerne, sier Grindstein.
Roy Idar Sandberg, som var ordfører for Senterpartiet i tre perioder på nittitallet. Han står i spissen for Gratangen Fellespolitiske Liste (GFL)- – Det politiske lederskapet i kommunen har vært så dårlig at jeg gjør comeback etter å ha vært ute av politikken siden 1999, sier Sandberg.  -Det som skjer i Sp er veldig uryddig. Det er spesielt å ha tre motstandere som egentlig er fra samme parti, sier Eva Ottesen til VG. Hun var ordfører 2003-2011. (NRK)

Giro-annonse
Ei annonse med bilete av ein giro til innbyggjarane i Kvinnherad i Hordaland har sett sinna i kok hos Arbeidarpartiet. I annonsen til FrP er det bilde av ein giro stila til innbyggjarane i Kvinnherad, frå Arbeidarpartiet med samarbeidspartnarar. Rekninga er på nesten 13.000 kroner, og er basert på ein eigedomsskatt på sju promille.– Ap har aldri føreslått og vil aldri føreslå ein eigedomsskatt på sju promille. Vi garanterer at vi står fast på to promille, som i dag, noko det og er brei tverrpolitisk semje om, slår lokallaget fast, (framtida.no)

Internasjonal betydning
-Rikspolitisk favoritt — uansett partifarge? -Alfred Bjørlo, ordfører for Venstre i Eid kommune i Sogn og Fjordane. Alfred har jobbet systematisk for at Eid og KLP (Kommunal Landspensjonskasse) skulle trekke pengene sine ut av olje- og gassindustrien. Eid er kanskje ikke noe sentrum i rikspolitikken, men takket være denne Venstreordføreren har de satt i gang et uttrekk av offentlige penger fra fossilselskapene. Dette har internasjonal betydning. Alfred Bjørlo, ordfører for Venstre i Eid kommune i Sogn og Fjordane. 
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, MDG i Kristiansand, til Vårt Land

Travel i mobiltelefonen
Journalist Odd Roar Lange sier Ap-nestleder Trond Giske virket helt fortapt i mobiltelefonen sin da han besøkte Molde videregående skole.
Giske fikk i etterkant kjeft av rektor Oddgeir Overå ved skolen, som var irritert på at Giske virket helt uinteressert og satt fordypet i sin mobiltelefon under hans eget besøk til skolen. -Nå har Trond Giske beklaget sin atferd. Men Giske var overhodet ikke interessert i hva jeg hadde å si. Han fulgte ikke med, var ikke tilstedeværende. Det var som om han var i en annen verden. I stedet satt han hele tiden og så på sin mobiltelefon. Jeg synes det hadde vært greit om han i det minste lot som om han var interessert, sier Overå.
Molde Aps ordførerkandidat, Frank Sæther, forklarer: –Trond Giske hadde det fryktelig travelt. Dessuten reiste han uten sin sekretær. Han skulle på en utdanningskonferanse etterpå. Derfor ble det masse logistikk for ham. Det er grunnen til at han ble sittende veldig mye og taste på mobiltelefonen sin under besøket, (VG)

 


 Blogglisten

1 kommentar:

  1. BlueHost is ultimately the best hosting company for any hosting plans you might require.

    SvarSlett