fredag 11. september 2015

To dager igjen

Gjennomsnitt siste seks målinger: R 2,4 (+0,9) SV 4,2 (+0,1) MDG 5,5 (+4,6) Ap 32.0 Sp 7,1 (+0,4) V 5,4 (-0,9) JrF 5,3 (-0,3) H 24,0(-4,0), Frp 10,3 (-1,1)
Pollofpolls
har denne beregningen, med flere målinger over tid og egen vurdering: : R 1,9 SV 4,2 MDG 4,3  Ap 31,9 MDG 4,3 Sp 7,5  V 5,6 KrF 5,6 H 23,3 Frp 11,2

Bergen: Ap + 6, Høyre – 8, Frp – 1- MDG + 4, SV + 2, V- 1), Rødt - 1 Andre -1
Nordland, fylkesting: Ap -5, H -4, Frp -2, MDG +2, Sp +1
Halden: Ap -4, H -5, SV -1, Sp -1, V -1, MDG +1, R +1
Oslo: Ap -1, H -3, SV -1, V -1, MGD +5, R +1
Kristiansund: Ap -8, H -5, Frp -1, Sp +8, V +1, KrF +1, MDG +3, R +1
Skedsmo: Ap -1, H -2, Frp +2, SV -1, KrF +1, MDG +, Andre -1
Ullensaker: Ap -1, H +1, Frp -3, V +1, MDG +1, Andre +1
Trondheim: Ap -1, H -5, SV +1, Sp +1, MDG +5, R -2
Kristiansand: Ap -1, H -1, Frp +1, SV +1, KrF -1, V +1,MDG +1,Andre -4
Nøtterøy: Ap -1, H -6, MDG +3, Andre -2
Stokke: Ap -4, H -3, SV -1, Sp +2, KrF -1, Andre +7
Ås: SV -1, V-1, MDG +1, R +1
Fredrikstad: Ap -3, H +1, Frp +2, SV -1, MDG +2, R +1, Andre -2
Bamble: Ap +1, Frp -2, MFG +1
Hå: Ap +1, H +1, SV +1, Sp +2, KrF +2, MDG +1, Andre -8
Time: Ap +1, H -3, SV +1. MDG +1,
Klepp: H -4, Frp -1, Sp+1, KrF +2, V +1. MDG +1
Tromsø: Ap +1, H -8, Fr  -1, SV +2, MDG +1, R +5
Sarpsborg: Ao -3, H -1, Frp +1, KrF -1,Rødt+1. Andre +1
Oppegård: H -3, Frp +1, SV -1, KrF +1, MDG +2

 Partilederdebatten (Dagbladet/VG/TV2): Erna Solberg og Knut Arild Hareide 15, Jonas Gahr Støre 14,o, Audun Lysbakken 13,  Siv Jensen 12, Trine Skei Grande og Rasmus Hansson 10, Trygve Slagsvold Vedum 5

Medfølelse

Raymond Johansen, Ap, er den mest populære byrådslederlandidat i Oslo (43 pst mot Stian Berger Røsland 34 pst) fremgår det av en måling i Aftenposten. Men Fabian Stanh, H, har en soleklar ledelse som ordfører, over dobbelt så høy oppslutning som Tone Tellevik Dahl, Ap.
– Skulle de røde få flertall, ønsker jeg Raymond Johansen lykke til. Da har han min medfølelse. For å få gjennom saker i bystyret skal han da ha støtte fra Rødt, SV og De Grønne. Alle må være enige med ham og Ap. Jeg tror det blir veldig krevende, sier Høyre-ordfører Fabian Stang

 Lokalpolitikkens fargerike mangfald

I løpet av dei fem vekene som har gått sidan opningsduellen mellom Erna og Jonas, har både Høgre og Ap tapt terreng. Med unntak av Venstre, som står stille, har alle dei andre partia gått fram i løpet av valkampen. Miljøpartiet Dei Grøne og Senterpartiet har auka mest.
Dei store riksmedia er ikkje så dominerande som før, og spring heller ikkje så mykje i flokk. Særleg NRK og VG har dessutan valt å reisa ut av hovudstaden og ta ein stor del av valdekninga frå regionane.Slik blir det lokalpolitiske Norge vist fram i alt sitt fargerike mangfald, og andre saker og personar enn dei rikspolitiske gjengangarane får sleppa til – heldigvis. .
Samtidig er det nokre saker og tendensar i valkampen som favoriserer parti med tydelegare standpunkt enn dei to store. Her er fire: Større trykk på det grøne skiftet. Protest mot sentralisering. Flyktningkatastrofen. Venstrevrien.
Det skjer tydelegvis også ei viss avskalling frå venstresida i Ap av folk som ønskjer ein meir radikal politikk. Ser me her konturane av «det nye venstre» i Europa hos oss òg, etter at det økonomiske krisa er blitt meir merkbar.
Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

«Da er det bedre å sitte hjemme»

Hvis du ikke gidder å sette deg inn i politikk, er det bedre at du sitter hjemme, enn at du stemmer og gjør et uinformert og tilfeldig valg, sa Minerva-skribent Jan Arild Snoen i Politisk kvarter på NRK P2 torsdag.
Synspunktene fra Snoen får Marte Gerhardsen i den venstreorienterte tenketanken Agenda til å se mer eller mindre rødt. – Dette er ikke nye tanker. Opp gjennom historien har vi mange eksempler på at politiske eliter har tenkt akkurat det samme, sier hun, og nevner blant annet Zimbabwes president Robert Mugabe og Lukasjenko i Hviterussland som eksempler.
-Hvis du ikke vet forskjellen på Ap og Høyre, hvis du ikke kan gi to forskjeller på de partiene, hvorfor skal du da stemme, spør Snoen. To tredeler stemmer, det er ikke noen trussel mot demokratiet at en tredel ikke stemmer i kommunevalget, sier han.

«Nei, Anundsen er ikke Kim Jong-un»

I politiske debatter hender det støtt og stadig at en politiker prøver å stemple meningsmotstandere som autoritære. Etter at justisminister Anders Anundsen den langtekkelige skrytevideoen «Trygghet i hverdagen», var det for eksempel mange som sammenlignet filmen med propagandaen til Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

«At Oskar Grimstad har et Putin-aktig syn på de frivillige organisasjonene han ikke liker, sier mye om mangel på rolleforståelse i Frp», uttalte Hansson til Dagsavisen.

Enda mer absurd var utspillet til Marte Gerhardsen, leder i tankesmien Agenda, mot Minerva-journalist Jan Arild Snoen. Snoen skriver i Minerva at folk som ikke gidder å sette seg det minste inn i politikk, heller ikke bør stemme.

«Folk som Mugabe, Lukasjenko, Jinping i Kina er også helt enige i at politikk er for vanskelig for folk flest og dette må eliten ta seg av», sa Gerhardsen i Politisk Kvarter på NRK.
Mikal Hem i BT

Flere stemmer i regn

Asylmottak og bosetting av asylsøkere på Svalbard kan bli en realitet. Nå undersøker Miljøpartiet De Grønnes lokallag på Svalbard mulighetene. BT

Jeg har sett på norske kommunevalg fra 1970-tallet og frem til i dag. Jeg finner at hvis det regner på valgdagen, går valgdeltagelsen opp. Det betyr at for flesteparten av velgerne skremmer ikke regn dem fra å stemme, men pent vær gir dem bedre ting å gjøre enn å stemme.
Mine funn er at de borgerlige partiene og særlig de kommunale listene man finner i enkelte kommuner vinner på regnvær på valgdagen. Hvis det derimot er oppholdsvær på valgdagen, vinner venstresidepartiene, og særlig Arbeiderpartiet, på det.
Jo Thore Lind, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Mer til idrett, mindre til kultur

Idrett får en stadig større andel når ­kulturkronene fordeles i landets kommunestyrer. Det øvrige kulturlivet sakker akterut.
Klassekampen har i valgkampen vist at kulturbudsjettene i kommunene varierer kraftig i størrelse. Én tendens er imidlertid klar over hele landet: En stadig større andel av de kommunale kulturmidlene går til idretten.
Mens 27 prosent av kulturkronene i de norske kommunene gikk til idrett for ti år siden, var andelen i fjor på 32 prosent
Klassekampen

Idrettens kolonisering
Det er på tide å problematisere idrettens kolonisering av de kommunale kulturbudsjettene. Mange bekymrer seg over kommunenes økte utgifter til drift av kulturhus. Men ingen er opptatt av den betydelig sterkere veksten i utgiftene til idrettsbygg og -anlegg,.
Den offentlige debatten om kultur mangler nyanser. Kulturutredningen som kom for to år siden, skilte på en prisverdig måte mellom ytringskultur og idrett. Ytringskulturen skulle omfatte kulturarven, den skapende og utøvende kulturen for å avgrense dette mot idretten. Dessverre har ikke dette festet seg i politikken eller den offentlige debatten. Kulturlivet vil være tjent med en slik presisering.
Vi trenger et klart og endelig skille mellom idretten og ytringskulturen. Idretten tilhører en annen livsverden enn kulturen.
Georg Arnestad kulturforsker

MDG og likestilling

Ser vi på programmet til MDG med feministbrillene på, så blir det mange blanke ark. Likestilling er ikke nevnt en eneste gang i det 42 sider lange Oslo-programmet. I arbeidsprogrammet dukker likestilling opp kun én eneste gang. ønsker en 6-timersdag uten lønnskompensasjon. En slik endring vil starte i offentlig sektor, med andre ord i kvinnedominerte yrker. Kvinnedominerte yrker, for eksempel i helse og omsorg, har lavere lønn enn typisk mannsdominerte yrker. Kvinner er overrepresentert på fattigdomssatstikken, og langt flere kvinner enn menn er enslige forsørgere. Ved å gi disse kvinnene 6-timersdag uten lønnskompensasjon, vil mange bli sendt rett ut i fattigdommen eller bli enda mer økonomisk avhengig av partnerens inntekt. Økonomisk avhengighet kan ha høye kostnader for kvinner i voldelige forhold. Derfor er økonomisk selvstendighet grunnlaget for all selvstendighet. Mener MDG at disse kvinne, som allerede har minst fra før, skal være de første som minsker forbruket sitt?
Cathrine Linn Kristiansen, Radikal Portal

Landet valgrundt
Under paneldebatten i Fjell rådhus var mottak og busetting av flyktningar eitt av fleire tema som vart diskutert av kandidatane. Karin Florence Bjærum i Kystpartiet hadde på førehand planlagt at ho skulle stemma i ein song for å visa kva ho føler om det som skjer i verda for tida. gjerne innslaget under sjølve paneldebatten. (BT)

Siden 1979 har KrFs oppslutning falt jevnt og trutt. Bortsett fra én markant unntaksperiode har KrFs velgermasse falt i omtrent samme takt som andelen av befolkningen som blir døpt og konfirmert.(BT)
Ho song «En himmel full av stjerner» av Lillebjørn Nilsen, og forsøkte å få heile panelet med seg i allsong på refrenget mot slutten.- - Så det skal vi tenkja på, det kunne vore vi som låg der ute på ein flåte, sa ho. (BT)

Dessverre oppdaget vi også at norske kommunalpolitikere ikke alltid var stort bedre enn den internasjonale gangstergjengen. Drit i folket – leve makten. Prinsipper og valgløfter ligger tynt an dersom det står mellom å beholde taburettene eller gi fra seg makten.
Einar Engelstad, pensjonist, i BT

I Kristiansund har Ap hatt absolutt flertall i bystyret. Dette forsvinner i dagens måling, der partiet mister 8 av 23. Dette henger sammen med sykehusstriden, og skuffelse over at partiets helsepolitiske talsmann har uttalt seg om fremdriften av saken på en måte som er svært mislikt. På den andre siden har Høyre i Molde beholdt samme mandattall som i 12011, mens partiet i de fleste andre byer går tilbake.
På utsiden av flyktningforliket kan  SV-leder Audun Lysbakken drive frispil. lFå dager før valget sliter dermed sentrumspartiene med å markere friskhet fra mellomposisjonen som støttepartier og forlikspartnere. Velgerne ser mest av Lysbakken.
Per Anders Hoel, Vårt Land

2015 er året man som borgerlig velger i Bergen skulle ønske det ikke var valg.
Frøy Gudbrandsen, BT
Støre må begynne å dyrke substansen over formen, og vi som publikum må godta at tenkende politikere kan være en dyd – selv i 2015.
Paul Joakim Sandøy, tidl. leder Unge Høyre

Blogglisten 

 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar