torsdag 3. september 2015

10 dager igjen

Gjennomsnitt seks siste målinger: R 1,8 (+0,3) SV 4,2 (+0,1) Ap 32,8 (+1,1) MDG 5,3 (+4,4)  Sp 6,5 (-0,2), KrF 5,5 (-0,1)  V 5,6 (-0,7) H 24,2 (-3,8) Frp 10,5 (-0,9).
En av disse målingene er fra Vårt Land/Norstat i dag der får Rødt 0,0

pollofpolls.no
Trondheim: Ap -2, H -3, Frp +2, V -1, MDG +4
Sortland: Frp -1, Sp +1, Ap -2, R -2, MDG +1   
Askøy: Ap +1, H -3, Frp -2, WV +1, R +1, Andre +2
Snåsa: H +1, V -1
Bø, Telemark: SV -1, Sp +1, V -2, MDG +2
Hadsel: Ap +5, H -1, Sp +2, Frp -4, R +1 Andre -3
Andøy: Ap +2, H -2, MDG +1, Andre -1
Midtre Gauldal; Ap -1, H +1, Frp -1, Sp +1
Harstad: Ap -3, Frp -1,  H +1, V +1, MDG +1, R +1
Røros: Ap -4, H +1, Frp -1, SV +1, Sp +1, V +1, MDG +1
Osterøy: Ap -1, H -1, Fr p -1, Sv +1, Sp -1, MDG +3
Oppland, fylkesting: H -2, Frp +1, SV -1, Sp +1, V -1, MDG +2,
Grue: Tre lister, ingen endring I mandattall.

Dagens grønne
Å løfte samfunnet vårt fra fossile til fornybare energikilder blir som å løpe maraton. Langt og tøft, men fullt mulig. Men foreløpig står ikke Norge engang på startstreken. I fjor skapte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre håp da han tenkte høyt om grønnere politikk. Siden har han sittet stille i Gahrderoben.

Rasmus Hansson, MDG
Den store vinneren i dagens VG-måling for Trondheim er er Miljøpartiet de grønne, som får en oppslutning på 9,3 prosent. Mandatberegningen viser at partiet  ligger an til å øke sin bystyregruppe fra to til seks representanter, og dermed bli det nest største partiet i den rødgrønne koalisjonen. Blant de yngste velgerne har De grønne en oppslutning på hele 17 prosent, klart større enn både Høyre og Frp. (VG)

Både Venstre og SV kan miste velgere til MDG, fordi velgerne tror på De grønnes løfter om blokkuavhengighet. De har erfart at et parti som låser seg til Høyre eller Ap før valget ikke får gjennomslag for mer klima- og miljøpolitikk enn de to store partiene aksepterer. Og det er etter mange miljøbevisste velgeres syn alt for lite.
Aslak Bonde i Morgenbladet

Mange setter sin it til at MDG kan presse frem grønne endringer. Akkurat nå er utålmodigheten hos miljøvelgere stor, optimismen er stor og da blir også fallhøyden stor.
Anders Todal Jensen, professor

Ørnefritt Sør-Norge?
Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker i Høyre vil arbeide for at det etableres egne soner for kongeørnen.
- På lik linje med ulven vil jeg ha et regelverk som tillater at kongeørn utenfor sin egen definerte sone kan avlives, sier Halleraker til BT Han ønsker ingen kongeørn i Sør-Norge. bestandsregulerende tiltak for kongeørn.- Det er et helt sjokkerende forslag. Det er et ikke basert på noen virkelighetsnær forståelse av hva kongeørnen betyr, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i NOF (BT)

I valgkampen vil SV snakke mye og høyt om det grønne skiftet. Partiets velgere er allerede i ferd med å gjennomføre det. For SV gjør det vondt.
Kjetil B. Alstadheim i DN


«Skjønner ingen ting»
Jeg er like dum etter å ha hørt en politisk debatt som jeg var før jeg så den. Jeg skjønner ingenting jeg, sier Eilef Weholt. Sammen med kompisene sitter han rundt kafebordet i Skien. De er oppgitt over måten politikerne snakker på, de forstår ikke hva politikerne mener.
Weholt mener politikerne må ordlegge seg slik at folk flest skjønner hva de prøver å si. De snakker rundt grøten. Det som er i midten, som de ikke snakker om må komme bedre fram, mener Per Brodtkorb. Reidun Boyesen og Reidun Johansen får høre lydkutt av politikere som snakker. De rister på hodet, og ser oppgitt på hverandre.
-Hvilke virkemidler er det han snakker om? håpløse greier, sier Boyesen. – Jeg synes det er vanskelig å forstå. Det svever i det blå, (NRK)

Den ene politikeren står og snakker, snakker veldig fort. Den politiske rivalen står en meter unna, med pekefingeren­ hevet foran seg. Hver gang den første­ må sakke farten en anelse­ for å trekke pusten – noe hun prøver­ å unngå – åpner den andre­ munnen­ og prøver å slippe­ til. Det gjentar seg gang på gang. Disse politikerne ønsker formodentlig at vi som ser på skal lytte til det de sier. Men de lytter ikke til hverandre.
Arild Abrahamsen, blogger

 Skjønner ingen ting

At politikere ikke svarer på spørsmål i intervju eller i debatter er et demokratisk problem. «Det viktigste poenget er …», sier Siv Jensen. Hun sier det uansett hva de andre debattantene har sagt.
Og Siv er ikke alene. Jonas­ Gahr Støre og Erna Solberg gjør akkurat­ det samme. De har alle gjort den leksen kommunikasjonsrådgiverne ga dem. De vet hvordan de uansett oppspill skal få messet sitt eget budskap.
«Jeg vurderer det ikke slik», sier de, og dermed har de avfeid foregående taler eller et ledende spørsmål. Så kan de fortsette i sitt eget spor. Det er de drivende gode til.Som TV-seer blir jeg matt av å høre på slike valgdebatter.
Lars Gilberg, Vårt Land

Den nagende frykten


Du hører på en valgdebatt og du lurer på når de skal begynne å snakke om den nagende frykten du har for at livet ditt skal forandre seg. Kan disse folkene si at jeg får en ny jobb? Hva er egentig markedet for en litt overbetalt tobarnsfar med litt for stort boliglån? Du hører de sin at alt vi driver med i dag er gammelt og feil, de sier det det på jobben og de sier det på TV. Men hva skal jeg drive med da, tenker du. Du tenker at den som kan fortelle deg det, hun eller han skal du huske navnet på. Hun eller han skal du høre på.
Frithjof Jacobsen, VG

Har Venstre blitt et piratparti?

Venstre­le­der Trine Skei Grande var raskt ute med å kri­ti­sere kjennelsen i Oslo Tingrett hvor flere nett­le­ve­ran­dø­rer ble pålagt å vans­ke­lig­gjøre til­gan­gen til nær­mere angitte nettje­nes­ter som gjør opp­havs­retts­be­skyt­tede verk ulov­lig til­gjen­ge­lig i stort omfang Trine Skei Gran­des kri­tikk er omtrent som om man skulle nekte å stenge en butikk som sel­ger tjuv­gods, med den begrun­nelse at det vil være et inn­grep i næringsfriheten. Venstre har lenge hatt et ganske frynsete forhold til opphavsretten. Ytrings­fri­he­ten ver­ner folks rett til å ytre seg. Den ver­ner ikke at man skal kunne gjøre til­gjen­ge­lig and­res ytrin­ger i form av ånds­verk, uten opp­havs­man­nens sam­tykke. Det er ikke et inn­grep i min ytrings­fri­het at jeg ikke kan gi ut Jo Nes­bøs bøker uten hans samtykke. Om til­gang til disse nett­ste­dene vans­ke­lig­gjø­res, er det ikke noen som hind­res i å ytre seg. Jeg site­rer føl­gende fra ret­tens kjennelse:
“De egent­lige ytrin­gene, nem­lig ver­kene som ulov­lig er gjort til­gjen­ge­lige på The Pirate Bay, er dess­uten fort­satt til­gjen­ge­lige i lov­lige tjenester».
Jeg har stemt Venstre ved de siste stor­tings­val­gene. Men jeg kan ikke støtte et parti som ikke aner­kjen­ner opp­havs­menns ret­tig­he­ter til sine verk, og deres selv­føl­ge­lige rett til å kunne hånd­heve sine ret­tig­he­ter. Jeg stil­ler meg ikke på pira­te­nes side, og støt­ter ikke noen som gjør det.
Olav Torvund, professor, opphavsrettekspert

Lest
Vi er nok ikke det partiet som finner på en haug med flotte utviklingsprosjekter.
Nina Danielsen, Sp, til Vårt Land

Skal jeg gi deg et råd, Siv Jensen, så ville jeg lagt denne litt eplekjekke tonen litt ned. Torgeir Micaelsen, Ap

Det største dramaet står pressa for, som ønskjer å framstille alt som drama.
Tor A. Woldseth, Frp, Bergen

Hvis du skal komme noen vei på transportløsninger som er klimavennlige, så må du urbanisere de mindre byene i Norge.
Marit Arnstad, Sp

KrFs klare skille mellom kristendom og politikk en medvirkende grunn til at vi får små kristenkonservative partiet som tiltrekker seg ytterliggående tankegods.
Berit Aalborg, Vårt Land

NRK sine forsøk på å ungdommeliggjøre valget er så ufattelig kleine at jeg føler meg ung igjen.
Anne Holt, forfatter

Trine Skei Grande, V, er Norges dyktigste politiker på sosiale medier, særlig hennes forståelse av sosiale medier som toveiskommunikasjon. Nøkkelen til suksess på sosiale medier er faktisk å snakke ,med velgerne, ikke bare å  rope ut sitt budskap.
Cecilie Staude, BI

ABC Nyheter

 


Blogglisten 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar