onsdag 30. november 2011

Garantier osv

En garanti? Et lovpålegg? Et ønske? En retningslinje? En målsetting? Et styringskrav? Veiledende tider? Alle begreper er nevnt av statsministeren og helseministeren når det gjelder behandling av kreftpasienter innen 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisning fra spesialist til utredning.

Naturligvis har såvel statsminister som helseminister – i likhet med alle oss andre – et inderlig ønske om at kreftpasienter skal få behanding så tidlig så overhode mulig. Men kreftpasienter lever bokstavelig talt ikke av ord, med mindre det kommer friske penger til sykehusene eller hvis det gis klare direktiver om nedprioritering av andre behandlinger. Og skuffelsen kan bli desto større hvis de som er rammet erfarer at også denne sammenheng er livet er en serie løfter som aldri blir innfridd.

Statsministeren har rett i at han ikke brukte ordet «garanti» på pressekonferansen i juni: «Vi ga aldri noen garanti. Det står i pressemeldingen at det er en målsetting at 80 prosent av kreftpasientene skal få behandling innen 20 virkedager». Og i dag sa han i spørretimen: «Vi formulerte dette ikke som en garanti eller et lovpålegg. Det er en målsetting».

Ordvalget var sikkert bevisst. Kanskje formulert av en av dem som omfattes av den millarden regjeringen i året bruker på PR-arbeid. Men svært mange, også i Ap-rekkene, oppfattet det nok slik at Regjeringen garanterte.

Jeg har sett litt på presentasjonen i mediene etter 24.06:
TV2 Nyhetskanalen: Regjeringen innfører en 20 dagers garanti for kreftbehandling etter at diagnosen er stilt. Regjeringen antar at rundt 80 prosent av kreftpasientene vil kunne få behandling innen garantifristen på 20 dager. –Vi skal følge opp sykehusene og offentliggjøre resultatene og se hvor gode de er til å nå det målet, sier Stoltenberg

NRK.no: Jens Stoltenberg lover mer bråk og omstillinger i helsevesenet. Samtidig sier han at han vil innføre en tidsgaranti for kreftpasienter…… Samtidig kom han med et løfte: «Det skal ikke gå mer enn 20 dager fra man oppdager kreft til man begynner behandling».

NTB: Regjeringen innfører en 20 dagers garanti for kreftbehandling etter at diagnosen er stilt……Regjeringen antar at rundt 80 prosent av kreftpasientene vil kunne få behandling innen garantifristen på 20 dager.

Dagsavisen: Siterer NTB, og utstyrer meldingen med en mellomtittel: «Fakta om kreftgarantien».

Kreftforeningen.no 30.06: Vi mottar allerede nå tilbakemeldinger fra pasienter som lurer på hvor de skal henvende seg dersom fristen på 20 dager overskrides, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

Arbeiderpartiet.no: Det settes nå krav til at det skal gå maksimalt 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisningen til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter.

Halsa Arbeiderparti: Regjeringen innfører en 20 dagers garanti for kreftbehandling etter at diagnosen er stilt.

Mobil.TV2.no 30.6.: I en kommentar til TV 2 sier helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen at utspillet kun var ment som en veiledende tidsfrist. -Dette er ikke en pasientgaranti, men veiledende tider som er gitt til sykehusene fordi dette er tider de skal holde seg til i forbindelse med behandling av kreft.
–Hvem skal pasientene henvende seg til hvis tidene ikke overholdes?
–Dette er noe sykehusene skal overholde.

Norsk hverdag:
VG Nett, 16.11:, På flere helseforetak kan psykisk syke unge måtte vente i flere måneder på hjelp, dersom situasjonen deres ikke vurderes som akutt.
VG 17.11: Unge med psykiske problemer kan måtte vente 245 dager for få hjelp
Seksjonsoverlege Ottar Rekkedal til tv2.no 09.11: «Vi som jobber konkret med pasientene vet at om det ikke følger penger eller ressurser med til en omstilling så skjer det ingenting. Så statsministerens løfte har blitt sabotert av sannsynligvis all ledelse i alle helseregioner i Norge. Helseministeren må våkne og ta situasjonen på alvor. Vi har en ekstremt usynlig helseminister».

Leder Andreas Stensvold i kreftlegenes forening 06.09: «Den såkalte kreftgarantien fra Jens Stoltenberg kun er valgflesk som har null effekt på behandlingstiden. Sykehusene jobber nemlig uansett så raskt man klarer» (TV2)

Ord er handlinger, sa Jens Bjørneboe. Et av hovedpunktene for så vel politikere som for alle oss andre bør være å få ordene til å bety noe igjen.Og ord kan slå tilbake, kan oppfattes forskjellig.

Var journalistene på pressekonferansen presise nok? Burde ikke regjeringen straks presisert da man så hvordan målsettingen ble oppfattet?

God vilje til tross, dette er ingen god sak for regjeringen.Den har skapt et inntrykk av at mer skulle gjøres enn det i praksis var mulig.
http://www.blogglisten.no/count?id=2621" alt="Blogglisten" />

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar