søndag 13. november 2011

Studentene, erkebiskopen og Robin Hood

Stort politioppbud da studentene protesterte (alle fotos Marie Rein Bore)

«Dagens samfunnssystem er ikke bærekraftig. Det er udemokratisk. Det er urettferdig. Vi vil ikke betale for bankenes krise».
Hun sitter i en rullestol. Noen holder en mikrofon for henne. Det er protest, det er driv. Rundt henne om lag 70 telt. Foran henne noen hundre på en trapp. Kirketrapp. Ærverdige St.Paul’s katedral i London. Og det er allmøte for protestantene som har bebodd teltene siden 15.oktober.

Hovedtema i dag er forholdet til Downing Street 10. Skal man invitere statsministeren til leiren, eller er det i utgangspunktet bortkastet å satse på en dialog? Tilhørere kommer frem, avlegger korte statements og har ulike forslag til hva som bør gjøres. Velartikulert, Møtelederen stiller spørsmål til de på trappa: Enig? Uenig? De vifter med hendene som svar. Det ender med at man setter ned en arbeidsgruppe som skal komme med et forslag til allmøte i morgen.

Inspirasjonen kom fra aksjonen Occupy Wall Street i New York. De hadde satset på å slå leir utenfor London Stock Exchange, men ble drevet bort fra privat eiendom og dro derfor til katedralen. Det skapte problemer for den anglikanske kirken. Først ble protestantene ønsket velkommen, men så ble det truet med rettslige tiltak or å få teltbyen fjernet. Det endte med at de fikk bli, og to prester ved katedralen har søkt avskjed på grunn av behandlingen.

Erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, har støttet forslaget om en skatt på finanstransaksjoner som et kledd i kampen mot global kriseden såkalte Tobin-skatten. Og erkebiskopen har engasjert seg for at samfunnet skal finne adekvate svar til protestantene. «Mange ser denne demonstrasjonen som et uttrykk for bred og dyp fortvilelse fordi det økonomiske establishment ikke viser noen tegn til kursendring. Det er en sterk følelse blant folk at hele samfunnet nå betaler for bankenes feil og uansvarlighet, over at deres budskap ikke trenger igjennom, over bonuser og «business as usual» uten lærdom av fortidens feil.»


Erkebiskopen sier at en skatt på 0.05 prosent på hver enkelt transaksjon, ville gi mer enn 400 milliarder kroner på verdensbasis hvert år. EU støtter Tobin-skatt, men David Cameron og hans ministre er sterkt uenige.


Folkene i teltleiren er standhaftige. Nå har de fått et forslag om at de kan være til nyttår, hvis de lover å trekke seg bort når kalenderen viser 2012. Dette vurderes nå. Møtelederen referer en uttalelse fra jurister som sier at dersom protestantene jages bort, kan det være et brudd på paragrafene 10 og 11 i Den Europeiske Menneskerettserklæringen.

Det er full enighet om å støtte en stor demonstrasjon 30.november. «Vi vil forsvare helsetjenesten, velferd, utdannelse og sysselsetting». Og slagordene er velkjente:«Strukturelle endringer for å skape global rettferdighet». «Verdens ressurser må brukes til gode for mennesker og klima, ikke for militærvesen og mer profitt for de rike».
Viktig å ha noe å gjøre når telttilværelsen varer i uker

Men det er også de mer enkle sakene som behandles som behandles på allmøtet. En i matkomiteen kommer frem og forteller at noen har stjålet mat om natten. Man vet hvem de er, skal navnene bli offentliggjort i leiren? Selvfølgelig, sier noen, man stjeler ikke fra fellesskapet. Skal en handling skapt av sult følge et menneske negativt fremover? spør andre. Frem og tilbake, det ender med en ny arbeidsgruppe og et forslag derfra i morgen. Men det er allmøtet på trappa som skal avgjøre.
«Direkte demokrati, demokrat i praksis»
, sier en til oss idet vi går.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar