onsdag 9. november 2011

"Mer utdannelse - beskatt de rike"

LONDON: ”Less police – more education” sto det på et av bannerne under onsdagens store studentdemonstrasjon i London mot nedskjæringer i universitetssektoren.

Og politi var det sannelig ikke mangel på, det var litt av en opplevelse å se over 100 politimenn og 6 politihester i spissen for et femsifret antall studenter med politi på begge sider, nedover Charing Cross Road, forbi St:Martin’s in the Field og så østover – kanskje i retning av protestantene i telt utenfor St.Paul’s Cathedral. Over hodene på oss surret tre helikoptere i minst en time,og totalt var det rundt 4000 politikledde som årvåkent fulgte med portestantene, uten at fikk noen grunn til å gripe inn så langt jeg kunne se.

I fjor var det nye vold i forbindelse med en lignende demonstrasjon, og på forhånd hadde politiet skrevet til 4350p som har vært arrestert under tidligere markeringen og bedt dem avstå fra kriminell eller antisosiale oppførsel”.

”Free education – tax the rich” var et av gjennomgangsmotivene. Studentene reagerer sterkt på økning av studieavgifter, på sterkt reduserte tjenester på universitetene nedlegging av viktige kurs, og angrep på studentansattes rettigheter, for å nevne noe. Klare meldinger: ”Abandon the plans to turn education into a profit-driven marketplace”.”Robin Hood-taxes, cut cakes, not courses”, ” Education for the masses, not only for thwe rich classes. “Don’t transfer the debt into us”. “All we want is a future”.

Neste store markering blir 30.november, da millioner offentlig ansatte vil streike til forsvar for sine pensjonsrettigheter. Som en av studentene sa det: ”Vår kamp for å forsvare utdannelse finenr ikke sted i et vakuum. Den er en del av et bredere oppgjør m"ellom regjeringskoalisjonen – en regjering av de rike, for de rike – og den store arbeidende klassen. Regjeringen vil ødelegge offentlig sektor, reversere velferdsstaten og gi frie tømmer til private profitører. Regjeringen må stoppes, men vi studenter kan ikke vinne alene, vi må ha en bred koalisjon med fagforeninger og ansatte i offentlig sektor”.

I Storbritannia generelt har siste året arbeidsledigheten for de som er mellom 18 og 24 år økt med 7,9 pst til 121.490. Men i enkelte områder, særlig i nordøst, er tallene mer enn doblet. Studentene frykter at med de prisøkninger g nedskjærinegr regjeringen ønsker, vil arbeidsledighetene øke ytterligere.
"
Etter demonstrasjonen gikk jeg forbi National Galleri. Der åpnet i en stor Leonardo da Vinci- utstilling (den skal stå helt til 5.februar). Køen slynget seg flere hundre meter. Politiet var ikke så se.
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar