tirsdag 3. september 2013

Velferdsstatens krigssone. Handler om Stoltenberg. H-reform gir mer byråkrati. Utdatert forbruksvekst. Utarmede bygder.

Målinger
VG: Ap 28.9 (-6,5) SV 4,1 (-2,1) Sp 5,4 (-0,8) R 0,8 (-0,5)            MDG 3,9  H 27,9 (+10,2) Frp 14,8 (-8,1) KrF 5,8 (+0,3) V 7,1 (+3,2)   Mandater: Rødgrønt 68 MDG 3 Opposisjon 98
TV2: Ap 30,7 (-4,7) Sv 4,8 (-1,4) Sp 4,1 (-2,1) R 1,2 (-0,1) H 27,0 (+9,8) Frp 16,6 (-6,3) Andre 4,1 KrF 6,6 (+1,1) V 4,9 (+1,0) Mandater: Rødgrønt 71 MDG 1 Opposisjon 97
Sammenligner vi situasjonen en uke før valget i 2009 med situasjonen i TV2s siste måling for de rødgrønne, ligger de 4,9 prosentpoeng dårligere an. Fortsatt er det en svært høy andel av velgerne som oppgir partipreferanse. Hele 83,3 prosent. Spørsmålet er hvem som klarer å mobilisere og hvilke velgergrupper som blir sittende hjemme.
Kjetil Løset, TV2
OSLO: Ap 25,5 (-9,5)  SV 9,6 (-0,8) Sp 1,1 (+0,1) R 3,7 (-0,3) MDG 7,6 H 31,7 (+10,0) Frp 10,4 (-7,2) KrF 2,8 (+0,1) V 6,1 (-0,3) Mandater: Ap 5 (-1) SV 2 (-) H 6 (+2) Frp 2 (-1) KrF 0 (-1) V 1 (-) MDG 1

Min kommentar: MDG kan bli hovedstadens tredjestørste parti. Venstre gjør det dårligere i Oslo enn rikstrenden, Ved siden av MDG-oppslutningen  tror jeg at Ola Elvestuens og Olaf Thommessens sterke engasjement for vinter-OL i Oslo, kan ha slått negativt ut. Som Dagens Næringsliv kommenterer i dag: «Det finnes argumenter for å svi av milliarder av kroner fest og moro. Men at det er gratis er ikke blant dem.»

BUSKERUD: Ap 32,2 (-4,9) SV 4,3 (-0,3) Sp 5,3 (-0,9) R 1,3 (+0,7) MDG 0,9 H 30,3 (+10,9) Frp 15,7 (-9,4) KrF 3,9 (+0,7) V 5,0 (+ 2,0) Mandater: Ap 3 (-1) Sp 0 (-1) 

SKOLEVALGET (prognose fra TV2): Ap 23,7 (-6,1) SV 5,0 (+0,3) Sp 3,9 (-1,1) R 4,4 (+0,7) Andre 6,1 (+1,9) H 26,9 (+2,8) Frp 15,3 (-1,2) KrF 3,6 (+0,1) V 7,0 (+0,2)

Skolevalgene er regnet som en viktig stemningsmåler for det ordinære valget om en uke, og følges derfor tett av politiske eksperter.
pollofpolls.no

De rødgrønne mobiliserer. Men opphentingen går for sakte.For øyeblikket ser det ut til å bli tre reelle valgvinnere: Høyre, Venstre og MDG. Og tre valgtapere: Ap, SV og Frp. Én av fire velgere bestemmer seg for parti like før valget. Én av ti på selve valgdagen. De rødgrønne må vinne et stort flertall av de som bestemmer seg mot slutten, skal valget bli jevnt. Det skal mye til. Valgforskning har vist at det som regel ikke er så store forskjeller i partipreferanser mellom de som bestemmer seg tidlig og sent.   
Svein Tore Marthinsen, valganalytiker
Valgkampen: Terningkast 3
Hvis jeg må gi poeng til valgkampen så langt; En sterk treer, selv om vi ikke akkurat har nådd gullstandarden i år. Det positive er at mange medier har prioritert valgkampen og at relativt mange saker har blitt tatt opp. Det vi litt tabloid kan kalle dødskampen til småpartiene har også bidratt til å gi en viss nerve. Det blir veldig mange gjentakelser, mye ferdigtygd, gammelt nytt, i hvert fall for alle som kan en del om politikk. De nye, spenstige sakene som kunne gitt et løft har manglet. Jeg tror mange går lei meningsmålinger når det blir så ekstremt. Særlig når bruken er temmelig ukritisk og vinklingen blir tøyd lenger enn det er dekning for. Vi aner at mediehusene må få noe ut av en meningsmåling de har betalt for i dyre dommer. Samtidig skaper jo målingene nerve og spenning for noen.
Toril Aalberg, professor i statsvitenskap 
Vi beklager at NRK insisterer på å sette oss miljøpartier mot hverandre. Vi skulle helst vært med i første del, mot fossilpartiene.
MDG

Småpartiene tok debatten; For Jesus, mot Krekar, nei til oljeboring og ja til pensjonister. http://www.tv2.no/nyheter/politisk/for-jesus-mot-krekar-nei-til-oljeboring-og-ja-til-pensjonister-4114245.html


Asylpolitikken: Marginale forskjeller Frp. Ap og H
I Sverige handler samtalen om asylsøkere om humanitet, ikke om Sverige. I år vil sannsynlig  54.000 mennesker søke asyl. I Norge er tallet rundt 10.000. Sverige tør å stå i stormen. De er villig til å ta fighten med å ta i mot alle disse flyktningene. I Norge ville man vært fullstendig fortvilet og det ville ha utlyst tiltakslyst blant politikerne. I Norge er det hele tiden fokus på den nasjonale egeninteressen. I Sverige er det humanitære dominerende, også dypt inne på høyresiden i svensk politikk.
Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
Retorikken i Norge blant de store partiene har endret seg drastisk fra å handle om å beskytte og vise solidaritet til «å demonisere» asylsøkeren. Der asylsøkere i utgangspunktet ble sett på som mennesker som trenger vår hjelp og solidaritet, blir de som gruppe i dag sett på som en trusel og en byrde. Asylpolitikken er blitt strammet så hardt inn de siste årene at den nå balanserer helt på kanten av hva som er akseptabelt ifølge internasjonal lovgivning. Det er i prinsippet helt marginale forskjeller mellom Fremskrittspartiets, Høyres og Arbeiderpartiets retorikk.
Trygve Nordby, styreleder Amnesty, tidl.direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vi har veldig tydelig på at de som har beskyttelsesbehov, skal få beskyttelse og integreres godt. Vi er konsekvente på retur av dem som ikke har det behov. I det ligger det ikke en demonisering, men et krav om at de må forholde seg til vedtaket. Vi har strammet inn mye», men det har ikke gått på bekostning av internasjonale konvensjoner. Det var en villet politikk fordi vi så at mange av dem som søkte asyl, ikke hadde beskyttelsesbehov. Det er ikke til forkleinelse for dem som søker opphold. Det er helt forståelig at folk søker en bedre økonomisk hverdag. Men det er ikke alle som har beskyttelsesbehov, og det vet Nordby godt.
Pål Løseth, Ap, statssekr.
Det siste tiåret er flyktninge- og asylpolitikken dramatisk forandret. På 90-tallet var både Arbeiderpartiet og Høyre opptatt av å vise seg frem med et liberalt ansikt. I dag er det ikke slik. Ord som liberal og solidarisk er på dette politikkområdet erstattet med uttrykket "konsekvent". Et ord som i denne virkeligheten betyr restriktiv.
dag konkurrerer de snarere om å markedsføre seg som konsekvente og restriktive. Frp kan med stolthet konstatere at partiet har vunnet frem på dette viktige området. det aksepteres uten debatt at flyktninger sendes tilbake til en høyst risikabel tilværelse.
Tidens grunntone er jo strenghet. Ikke raushet.
Harald Stanghelle, Aftenposten

Innstramningene startet under den forrige borgerlige regjeringen, da Erna Solberg var kommunalminister. Arbeiderpartiet har bare gjort asylpolitikken enda strammere. HÅrsaken til at partiene fører tilnærmet lik politikk, selv om de tilhører to ulike politiske fløyer, er at de begge er redde for å miste stemmer fra innvandringsskeptikere til Frp. Hvis den rødgrønne regjeringen fortsetter vil politikken fortsette som i dag, med mindre SV gjør et brakvalg. Da vil SV ha sterkere forhandlingskort på hånden, og kan da kreve mer liberal asylpolitikk. Venstre og KrF ønsker en mer liberal asylpolitikk. Dersom Høyre og Frp blir avhengige av å ha med disse to partiene i regjering, kan de måtte myke opp politikken.
Ann-Magrit Austenå, gen.sekr. i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

I spørsmålene om asylbarna går på tvers av blokkene er vi mer enige med Venstre enn med Ap.
Audun Lysbakken, SV

Frp-leder Siv Jensen erkjenner at partiet vil møte motstand fra de øvrige borgerlige partiene, og dermed neppe får innført lukkede asylmottak. 
NTB

Formuesskatten og Stoltenberg
Jens Stoltenberg har et hus verdt rundt 15 millioner kroner, en hytte til en 10 millioner kroner og en lukrativ statspensjon til en verdi av 15 millioner kroner.  Han har en skjult formue på opp mot 45 millioner kroner. Hadde skattesystemet vært rettferdig, skulle han betalt 400.000 til 500.000 kroner i formuesskatt, men det gjør han ikke. Det vil bety at 80 til 90 prosent av hans statsministerlønn vil gå i formuesskatt. Soltenberg har en formue på 45 millioner plasssert i ”død” kapital som ikke beskattes. Personen som får verdsatt sin bedrift til 45 millioner og som kanskje sysselsetter 100 personer må tjene 1 million bare for å betale formueskatten . Det er det store paradokset.
Øystein Stray Spetalen, investor,  til Nettavisen

Ligger fast, eller..?
Handlingsregelen ligger fast. Frp og de to andre partiene på borgerlig side vet hvor Høyre står, både når det gjelder hvor mye penger som kan brukes og hvordan pengene skal brukes.
Jan Tore Sanner, nestleder og finanspolitisk talsmann, H
Det skal forhandles om alle politikkområder etter valget, også om den økonomiske politikken. Det er rett og slett ikke smart å låse seg til en regel som sier at en regjering ikke kan bruke mer enn fire prosent av oljefondet.
Siv Jensen, Frps leder

Det må bli et problem for en Høyre-minister å måtte gå til krig om handlingsregelen hver dag.
Sigbjørn Johnsen, finansminister

Kulturbyråkrati
Jeg blir matt av alle målformuleringene som følger en bevilgning. Det er krav om stort og smått. Det vitner om mistillit til at institusjoner og grupper kan i vareta ansvar sjøl. Vi trenger større frihet i det norske kulturarbeidet.  Vi mener det er lite kulturbygging som skjer gjennom lover og regler. Skal en sikre alle former for kulturytringer gjennom lovgiving, får du et voldsomt sentralbyråkrati.
Kjell Veivåg., tidl. kulturbyråd, V
Velferdsstatens krigssone
Det er bare i få enkelttilfeller at Nav-klienter får mindre ved å gå over i en jobb. Det ønsker selvsagt alle å gjøre noe med, men det er ikke lett. Hvis han for alvor mener at en lærlinglønn skal være nivået norske stønadsordninger skal ligge på, river han med ett slag ned prinsippet som det norske velferdssystemet er bygget på - nemlig at det skal sikre folk muligheten til å leve anstendige liv. Nav er blitt velferdsstatens krigssone. De trenger ikke symbolpolitikk og gamle kjepphester, men nye ideer og bedre løsninger for å gjøre livet enklere for brukerne - og for å sørge for at flest mulig kommer ut i jobb. Skikkelig jobb.
Geir Ramnefjell, Dagbladet

Utdatert forbruksvekst
Miljøpartiet De Grønne skal ha ros fordi de våger å snakke om vekst og forbruk. Partiets politikk er uferdig på mange måter. Men på dette området er det andre partier som er sinker og uten kontakt med virkeligheten.
Forbruksveksten som er utdatert. Assosiasjoner til 1980-tallet er ikke nødvendigvis så inspirerende. Tiåret forbindes med teite moter og jappetid, frislipp og fortsatt blomstrende fordommer. Men vi trenger ikke kjøpe 80-tallet som hel pakke. Materielt led de færreste nød, selv om vi betalte dobbelt så mye for maten.
Det finnes ingen fasit for det gode liv. Mennesker er forskjellige. Likevel har vi det felles at økt privatforbruk ut over et visst nivå ikke gir livet mer mening. Alle kan ikke stoppe strømper. Ethvert samfunn trenger en indre dynamikk. Men den kan knyttes til noe annet enn vekstspiralen.
Kari Gåsvatn, kommentator i Nationen

Aps største svakhet
Folket kaster Stoltenberg vel så mye som de setter inn Erna Solberg. De kaster ham fordi de i dette valget har fått et borgerlig alternativ som de tør å ta sjansen på. Å ødelegge den borgerlige enigheten, og å fremstille en ny regjering som et størst mulig brudd med dagens Norge, har vært Stoltenbergs eneste strategi i denne valgkampen. Alt har handlet om det.

Jeg skriver med vilje Stoltenberg, fordi det er ham det handler om i Ap. Hans posisjon er så suveren at man til tider kan lure på om det en gang så mektige Arbeiderpartiet er redusert til et sekretariat for Statsministerens Kontor. Stoltenberg har ingen reell opposisjon i eget parti, og han er stort sett omgitt av menn på sin egen alder, som i stor grad deler hans vurderinger. De tre ledende skikkelsene i Ap for tiden, Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og partisekretær Raymond Johansen er alle fra Oslo. Motstemmene fra distriktene eller andre samfunnslag finnes knapt i Ap lenger. De siste fire årene har Ap også bygget opp noe som ligner en personkultus rundt statsministeren.

Dette er Aps største svakhet. Fordi partiet er underprioritert i forhold til styringsapparatet og regjeringen, så har Ap tapt kampen om mange viktige grupper og regioner. Stoltenberg har aldri giddet å skape bred folkelig forankring for sitt rødgrønne prosjekt,
Frithjof Jacobsen, VG

Thon og ytringsfriheten
Ytringsfrihet og rett til en politisk oppfatning er selvsagte menneskerettigheter i Norge.Men det skal altså ikke gjelde hotellgründer Olav Thon, som i forrige uke gikk ut med en offentlig støtte til Fremskrittspartiet. Etter det Nettavisen erfarer har Fagforbundet i LO nå kansellert en konferanse til 560.000 kroner ved Hotel Opera i Oslo.Konferansen skulle vært holdt i november, og Fagforbundets kuvending vil koste medlemmene 56.000 kroner i avbestillingsgebyr. Fagforbundets tillitsvalgte kan bo hvor de vil på egenhånd, men det er prinsippløst å velge hoteller som er dyrere eller dårligere for å straffe en offentlig politisk ytring. Tidligere har både Småbrukarlaget og direktør Turid Birkeland i Rikskonsertene tatt til orde for en boikott av Olav Thons hoteller etter at hovedeieren uttalte støtte til Fremskrittspartiet.
Nettavisen

«Vi lar bankene ta skylda»
Huseiernes landsforbund angriper regjeringens boligpolitikk og oppfordrer velgerne til å stemme borgerlig. Sentralt i kampanjen er et bilde av finansminister Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg, med en innfelt «snakkeboble» med teksten: «Vi lar bankene ta  skylda...», fulgt av påstanden: «Finansministeren presset bankene til å sette opp boligrenta».
E24

Dette er en svært useriøs og skamløs kampanje som er basert på noe som er uten rot i virkeligheten. Det er utenfor min fatteevne at de kan få seg til å sette opp slike plakater. Dette er altså en organisasjon som gjennom hele sommeren har drevet og forberedt et søksmål mot bankene som satte opp renten. At de nå med en syltynn begrunnelse og henvisning til at finansministeren ikke har svart tidsnok på et brev, kaster seg inn i valgkampen med en slik kampanje mot Sigbjørn Johnsen, er skamløst.
Torgeir Micaelsen, leder av Finanskomitéen
Mandag lovet Krf, Frp, Høyre og Venstre at de, forutsatt at det blir et borgerlig flertall, umiddelbart etter valget skal senke kravet til egenkapital for lånekunder til 10 prosent.
NTB
De går altså til valg på å skulle overstyre et uavhengig organ, Finanstilsynet, som har bestemt at det er nødvendig å stille krav om 15 prosent egenkapital. Hvis de gjør dette, vil de gjøre seg medansvarlig for konsekvensene. Finanstilsynet har begrunnet behovet for at låntakere skal ha mer egenkapital fordi «vi ikke vil at vanlige folk skal få problemer med økonomien sin, dersom det skulle komme et boligprisfall. Det har skjedd før».
Torgeir Micaelsen
 «Sykehuspolitikk skaper økt byråkrati»
Høyre vil øke stykkprisfinansieringen av norske sykehus fra 40 til 50 prosent, ifølge partiets nye plan for organiseringen av de offentlige sykehusene. Det vil føre til økt byråkrati og at det legges vekt på produksjon framfor pasienter.
Den innsatsstyrte finansieringen skaper mange av de problemene Helsetjenesteaksjonen og andre helsearbeidere er mest kritiske til i dagens system. Det settes prislapper på alt, og alle må sende regninger til hverandre. En økning av andelen stykkprisfinansiering vil føre til behov for enda sterkere byråkrati og strammere kontroll, for å sikre at diagnosene registreres riktig, og det vil åpne dørene enda mer for private aktører, som tjener godt på å skumme fløten, gjennom å ta de enkleste operasjonene.
Jo, mer vi behandler helsetjenestene som varer i et marked, dess mer byråkrati og kontroll trengs for å sikre at det ikke jukses med diagnoser og prislapper. Og når helsetjenester skal ut på anbud trengs det enda flere jurister og økonomer for å håndtere forretningskontrakter og konfliktene i kjølvannet av dem. Det er ingen tvil om at Høyres sykehuspolitikk kommer til å drive byråkratiet opp.
Steinar Westin, professor i samfunnsmedisin ved NTNU

Høyres planer for private sykehus ikke vil fungere. Høyres svakhet: De ønsker et nytt system, men vil beholde Arbeiderpartiets finansiering, og det kommer ikke til å gå bra
Siv Jensen, Frp
Det viktigste er at vi og Frp er enige om at pasienter kan få et raskere tilbud hos private, men betalt av det offentlige.
Bent Høie, nestleder, H
Uenigheten rundt finansiering er nok et symptom av «borgerlig kaos». Det er dyptgående forskjeller mellom partiene på ytterste høyre fløy, og ikke har man regnet på hva dette vil koste.
Jonas Gahr Støre, helseminister

Utarmede bygder og lite fjærkre
Frp vil halvere overføringane til landbruket, og i kulturpolitikken vil dei berre stø opp om det «folk» vil ha. I skule-, helse- og sosialpolitikken vil dei lata marknadskreftene rå og gje «folk» høve til å handle tenester der «folk» meiner tenestene er best. Alt her luggar det for bygdene - for kor mange sjukeheimar, skular og helsesenter skal me ha som skal konkurrere om oss? I byane kan det hende publikum er stort nok - men i «utkantane» må me nok greie oss med ein einaste tilbydar - og gjerne ein av «eit ringare slag». Skal staten støtte berre det ein forstår og det ein likar?Korleis vert landet vårt når styringskriteriet er at alt skal vera lønsamt? At berre det som er populært skal ha livets rett og styresmaktas velsigning? Dersom Frp får gjennomslag for sin politikk med den sterkaste og største sin rett i landbruket, og den mestselgjande i kulturlivet, får me truleg ei avstumping av tanke- og åndsliv, ei einsretting i landbruket og ei utmagring av bygdene som me aldri har sett i etterkrigstidas Noreg.
Aasmund Nordstoga, bonde og artist, Vinje

Jeg frykter for mine relativt frittgående fjærkre, dersom dyrevernere og SV lykkes i å få lagt ned pelsdyrnæringen. Fenomenet med motstand mot pelsdyr vil ikke slutte der. Min spådom er at gris, kylling, egg og kalkun er neste ut. Noen har gått løs på kylling og mener at det er en fæl og uforsvarlig måte å produsere mat på. Gir du dyrevernere lillefingeren, så tar de hele hånden
Ola Borten Moe, statsråd


 Boligen
De fire borgerlige partiene er enige om å innføre skattefradrag for personer som investerer i energisparende tiltak i egen bolig. Høyre anslår, som Ap, at spesialisthelsetjenesten vil trenge 12 milliarder ekstra i neste stortingsperiode og lover det samme som Ap
NTB

De borgerlig partienes boligutspill er lettvint og ikke i boligkjøpernes interesse. Vi lurer oss selv hvis vi legger alle kvalitetsnormer til side og bygger smått, dårlige og lite tilgjengelige boliger fordi vi har et akutt behov nå. Vi må tenke både kvalitet og kvantitet samtidig.
Håkon Haugli, stortingsrepr. Ap

Valgsagt
Om jeg vil støtte en Ap-mindretallsregjering? Vi garanterer ikke for noen annen regjering enn en vi selv er en del av.
Audun Lysbakken, SV-leder

Milliardæren Petter Olsen har gitt 250.000 kroner til Miljøpartiet De Grønnes valgkamp.
Aftenposten

En måling for Unio viser at bare 12% av Høyre-velgerne er enig i partiets klare nei til profittorienterte skoler.
NTB

KrF løfter ikke fram noen egen statsministerkandidat denne gang, men i partiet snakkes det nå om at posten som finansminister bør være et mål i eventuelle regjeringsforhandlinger. Det er både en fristende og en skummel tanke. Denne statsrådsstolen gir mye makt, men sannelig har den sin pris.  Er finansministerposten en oppskrift for makt eller for selvutslettelse? Det er det samme spørsmålet som gjelder for regjeringsdeltakelse overhodet.
Helge Simonnes, sjefred. Vårt Land

Jeg har ingen tro på at karakterer stimulerer lærelyst. Tvert imot. Det skal ikke stor fantasi til for å forestille seg at teorisvake elever som gang etter gang får dårlige karakterer, etter hvert mister all motivasjon. Og hva verre er: vi risikerer at deres selvoppfatning og selvfølelse får en knekk. Men også for de teoretisk sterke elevene vil karakterer bidra til å dreie oppmerksomheten vekk fra fagets innhold til karakterene. Dette er også norske læreres erfaringer. 80 prosent er derfor imot karakterer på barnetrinnet.
Inge Eidsvåg, forfatter og lektor


Tvitret
De grønne sier dette er et veivalg. Enten til venstre, til høyre, eller fremover. Vel å merke med en ørliten omvei om 80-tallet.
Henrik  Glette,

Ap har ikke særlig ambisiøs plan om å få fagpersonell i kommunal sektor, når 25% kan jobbe der uten helsefaglig utdanning.
Nina Horpestad

Vet Frp at flest etnisk norske, vil rammes ved innstramming ved gjenforening?
Berit Finskud Granmo

Kvifor vi ingen Ap-toppar snakke om det mest sannsynlege regj.alternativet:ei Ap-mindretalsregjering? På grunnplanet er vi opptekne av dette.
Georg Arnestad
Erna Solberg er nå blitt flyvertinne på et bombefly på vei til Syria. Når skal politikerne skjønne at handlekraft iklke alltid er klokskap?
John Olav Egeland
Kvantitativt orientert forsker om kommunesammenslåinger: "Jeg er imot. Det kan gi for få enheter i statistiske anslyser i fremtiden.
Frøy Gudbrandsen
FrP leder ihvertfall bollevalget så langt. Høyres var nesten livsfarlig tørre.
Magnus Hoem Slørdal
.
 Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar