mandag 2. september 2013

02.09: Samme avstand mellom blokkene. Fårikål-slutt. Topp tre om tro. Evig handlingsregel-vern? Avmakten stemmer blankt. Etter de gode tider kommer.....

VG (lørdag) : AP 28,0 (-7,4) SV 4,8 (-1,4) Sp 5,4 (-0,8) R 1,9 (+0,6) MDG 3,3 H 27,2 (+10+,0) Frp 15,6 (-7,2) KrF 5,2 (-0,3) V 6,5 (+2,6). Mandater Rødgrønt 68 (R 1) MDG 1 Opposisjon 100

VG (søndag): Ap (-5,4) SV 4,5 (-1,7) Sp 4,4 (-0,7) R 1,3 (-) MDG 2,9 H 25,6 (+8,4) Frp 16,5 (-6,4) KrF 5.7 (+0,2) V 6,6 (+2,7) Mandater Rødgrønt 72 (R 1) MDG 1 Opposisjon 96

TV2 (søndag): Ap 32,2 (-3,2) SV 4,8 (-1,4) Sp 4,9 (-1,3) R 1,3 (-) Andre 4,1 H 25,5 (+8,3) FrP 16,6 (-6,3) KrF 5,7 (+0,2) V 5,3 (+1,4) Mandater Rødgrønt 73 MDG 1  Opposisjon 93

Med åtte dager igjen til valget er avstanden mellom blokkene igjen nesten like stor som ved inngangen  til valgkampen. Svært mange av velgerne som stemte ved forrige stortingsvalg nå er mobilisert. På denne målingene er det særlig tidligere Frp-velgere som hopper ned fra gjerdet, Av de som stemte i 2009 har 2 pst byttet parti, 9 pst sitter i sofaen. Sammenligner vi de rødgrønnes 41,9 pst med situasjonen på målingen fredag en drøy uke før valget for fire år siden hadde de tre partiene 46,8 prosent.
Kjetil Løset, TV2

Snitt fra åtte målinger siste 4 dager: Ap 29,0 (-6,4) SV 4,5 (-1,7) Sp 5, 1 (-1,1) R 1,5 (+0,2) MDG 3,3 H 27,6 (+10,4) Frp 16,6 (-6,3) KrF 5,4 (-0,1) V 5,6 (+1,7)

Bakgrunnstallene fra flere byråer illustrerer hvordan et parti som går fullmobilisert inn i en valgkamp (Høyre), møter utfordringer når partier som var svakt mobilisert i starten av valgkampen (Ap og Frp) jakter på egne velgere fra 2009 eller 2011(pollofpolls.no)

SOGN OG FJORDANE:; Ap 26,9 (-2,7) SV 4,7(-1,1) Sp 14,3 (-10.9) R 1,3 (-0,4) Andre 1,8 H 26,9 (+14,8) Frp 9,7 (-6,1) KrF 7,9 (+1,1) V 6,7 (+3,4) Mandater Ap 1 (-1) H 1 (-) Sp 1 (-) Frp 0 (-1)

 Handlingsregel, vær min venn
Det at Erna Solberg nå åpner for å forhandle bort ansvarligheten i norsk økonomisk politikk, er nytt og oppsiktsvekkende. Det er en usikkerhet norske bedrifter og alle med boliggjeld ikke fortjener. Høyres og Frp's finanspolitikk kan føre til økt boligrente. Dersom Høyre og Frp ikke følger handlingsregelen for pengebruk, vil det presse opp renta.
Jens Stoltenberg
Høyre vil følge handlingsregelen når det gjelder bruk av oljepenger i en eventuell borgerlig regjering. Hvis Jens Stoltenberg er redd for handlingsregelen - som ser ut til å være det viktigste for ham - må jeg bare si: Høyre kommer til å følge handlingsregelen i en regjering, på samme måte som vi alltid har ført en ansvarlig økonomisk politikk.
Erna Solberg
 Jens Stoltenberg jukser når han angriper Frp og Høyre. Stoltenberg bruker penger utenfor handlingsregelen. SSB har slått fast at det er større handlingsrom i økonomien enn Stoltenberg vil ha det til. Det utnytter han selv ved å bruke penger på utsiden av handlingsregelen. Derfor driver han falsk valgkamp.
Når han lover 20 milliarder til skolebygg, må kommunene låne penger i utlandet. Det samme gjør selskapene som skal bygge veier. Jens låner altså penger fra utlandet istedenfor å bruke egne penger. Han driver hvitvasking av oljepenger for å slippe unna handlingsregelen. Erna blir for pusekattaktig. Hun våger ikke å utfordre Jens på denne bokføringslogikken om handlingsregelen
Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepr. Frp

Vi har en  kraftig økning i investeringer i veier og bane. Men dette skal skje innenfor ansvarlig styring av norsk økonomi. Når Frp i tillegg til 100 milliarder kroner i skattekutt skal bruke 455 milliarder kroner mer til samferdsel og betale med oljepenger, setter dette norsk økonomi i fare.  Frps økonomiske politikk koker derfor ned til det den alltid har handlet om: En kraftig økning av oljepengebruken. Den største trusselen mot folks boligrenter, konkurranseutsatt industri og trygge norske arbeidsplasser er ustyrt oljepengebruk. 
Torgeir Micaelsen, Ap, leder i finanskomitéen
KrF definerer familiepolitikk altfor snevert. Norge kåres igjen og igjen til verdens beste land for barn, fedre, mødre og amming. Likevel klarer KrF å hevde at regjeringen ofrer familiepolitikken på likestillingens alter. Forskning viser en nær sammenheng mellom likestilling og robuste familier. KrF definerer familiepolitikk altfor snevert. Økonomisk situasjon, boligsituasjon, barnehageplass – alle disse tingene henger sammen. KrF går imot felles ekteskapslov og mot assistert befruktning. SV har et rausere syn på hva som utgjør en god familie
Inga Marte Thorkildsen, SV, barne-, familie- og likestillingsminister

I spørsmål som barnehagedekning, kontantstøtte og pappapermisjon har gått på bekostning av forebyggende familievern og samlivskurs. Thorkildsens kjærlighetserklæring til familievern duger ikke. Hun er den ansvarlige statsråden på feltet, og har kuttet i familievernets virksomhet, lyner. Samarbeidsproblemer mellom foreldre er «en av de største utfordringene for barn i dag. Samtidig står foreldre i lange køer for å få plass på familievernet, noen steder har det til og med vært inntaksstopp. Da synes jeg det er et ynkelig forsvar av Thorkildsen å si at hun er glad i familievernet når hun er den ansvarlige statsråden på feltet og har kuttet i det forebyggende familievernarbeidet.

Øyvind Håbrekke. KrFs familiepolitiske talsmann.


«Slutt med norsk fårikål!»
Med Erna Solberg (H) som statsminister vil det ikke bli noen tradisjonell, norsk fårikål. Da blir det bare kål og cola.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp), matminister.
Dette er som når Fanden leser bibelen. Han har ingenting å bygge på i vår politikk som tilsier at fårikålen blir borte. Vi har gjort en studie på hvordan landbruket kan se ut etter åtte år med vår politikk. Den viser at brukene blir noe større og at det dermed blir noen færre, men at produksjonen opprettholdes. Dette er bare enda en runde med skremsler fra de rødgrønne. Vi garanterer både for å ikke rasere landbruket og for å beholde den norske fårikålen. Jeg håper også at det blir nok norsk smør når vi overtar,
Svein Flåtten, H, nestleder i Næringskomiteen,

Avmakten stemmer blankt
For noen tiår år siden var stortingsrepresentantene formet gjennom en lang yrkeskarriere. Praktisk erfaring var deres politiske kapital. Sammen med utdanning fra folkehøyskoler, landbruksskoler, landsgymnas og lærerskoler, sikret dette at Stortinget hadde en sterk gruppe som representerte motkultur og folkedannelse i opposisjon til sentrumskulturen. Nå kommer både forvaltningens, næringslivets og medienes aktører, samt stortingsrepresentantene og deres rådgivere fra et enhetlig skolesystem som formidler de samme verdier og det samme samfunnssyn. Per Olaf Lundteigen er blitt verneverdig.
Stortinget har bygd opp et apparat for motekspertise til regjeringens apparat. Ethvert standpunkt trenger et motstandpunkt, var tankegangen med tilslutning til '68-ernes husfilosof Jürgen Habermas. Men i den avideologiserte administrasjonspolitikk som nå føres av alle partier, er også de blitt en del av kulturen. Da oppstår en mild variant av den politikkforståelse som preget arbeiderpartistaten i etterkrigstida: «Det fins én rett løsning på alt, og den forvaltes av oss».
For storparten av velgerne gir dette politiske løsninger som samsvarer med deres grunnleggende ønsker. Men de som faller utenfor, opplever politikken som urettferdig. De føler seg urepresentert, skjeller ut politikere og myndigheter og roper høyt i protest. Avmakten stemmer blankt.
Gudleiv Forr i Dagbladet

Nyte de gode tidene
Både de rødgrønne og de borgerlige vil heller nyte de gode tidene enn å forberede seg på de dårlige som kommer. Bærekraft er politikkens uløste problem. Skylden er vår egen. Velgerne synes "bærekraft" er et vakkert ord, men smilet dør fort når kuttlisten legges på bordet.
Velgerne vet at vi kan stemme oss selv mer kake, og at ingen vil si stopp, før det en dag sier stopp. Den indre logikken i mediene gjør at all politikk handler om å bruke mer penger. For visste du at vi har det sånn? Og sånnkan vi jo ikke ha det, i Norge, verdens rikeste land, i 2013.
Neste generasjon politikere får det ikke lett. Velgerne deres vil fortsatt tilhøre generasjonen som aldri har blitt nektet noe. Vi får nyte de gode tidene mens vi har dem. Så kan vi forlate gullalderen med et smell, og gi dessertgenerasjonen noe å mimre om i tiårene som følger, mens de lurer på om hjemmehjelpen kommer i dag,
Bjørn Stærk i Aftenposten

Topptrioen om tro
Jeg er svært opptatt av religiøse spørsmål. Men jeg er både politiker- og samfunnsøkonom, og blir derfor lett gitt den rollen at jeg bare er opptatt av tall og arbeidsløshet og nasjonalprodukt, temaer som ikke akkurat har en sterk, religiøs forankring. Så de andre sidene av meg har vært lite fremtredende i det offentlige. Jeg tror på noe som er større enn mennesket. Jeg tror på at det er noe som er utenfor vår fatteevne. Og jeg vet det er mye i mitt liv som bestemmes av dette. Noe vi ikke kan begripe eller forklare. Evigheten, det gode i mennesket, universets opprinnelse. Det blir et spørsmål om hvilke ord man velger om det som er større enn mennesker. Noen kaller dette Gud. Det gjør ikke jeg.
Jens Stoltenberg til Vårt Land

Jeg oppfatter meg som kristen, siden jeg er opptatt av de verdiene som kristendommen står for. Og jeg tror det finnes noe som er større enn oss, en guddommelighet eller makt eller hva du vil kalle det. Kristendommen er vår kulturs svar på det. For meg handler det kanskje om håpet om at det er noe mer enn dette livet vi har på jorden. Men når man ber om personlig bekjennelse, da kan ikke jeg kalle meg kristen. Det er en orden som er større enn det vi skaper av kaos. Og at det er en mening som er større enn de årene du har på jorden. Men det er kanskje bare et behov for et håp. -Vil vi på noen måte merke troen din som statsminister? – Det norske folk kommer igjen til å få en statsminister som går til nattverd.
Erna Solberg

Jeg snakker gjerne om tro, og er åpen på at jeg er personlig kristen.  Noen bruker mye tid på bønn og bibel. Det gjør ikke jeg. Jeg har ingen slitt bibel. Jeg har ikke slitt ned mange kirkebenker. Jeg synes det er godt å tro på noe man ikke kan sette to -streker under. Det er godt å ha noe å gå til når ting er trist og -vanskelig. Og når ting er veldig bra. Da er det litt sånn… jeg har valgt å slutte meg til det helhetlige budskapet i kristendommen. Det er godt å ha noe å tro på, å gi seg hen. Jeg trenger ikke forstå dette her, jeg kan bare være i det.  Mye av livet er så ordentlig og systematisk og regulert. Da er det veldig godt å ha troen som er så annerledes.
Siv Jensen

Karakterer?

I elevundersøkelsen har elevene sagt at de ønsker seg mer presise og konkrete tilbakemeldinger. Karakterene vil gi informasjon som gjør det lettere å sette inn innsatsen der den trengs.
Torger Ødegaard, H, skolebyråd i Oslo

Det er fullt mulig å gi gode tilbakemeldinger uten å gi karakterer. Men jeg tror karakterer fra barn er ni år kan gi dem merkelapper de ikke trenger i så ung alder.
Liv Holm Heide, leder i Elevorganisasjonent

Elevene kan få gode og ærlige tilbakemeldinger uten at det skjer gjennom tall. Karakterer er ofte demotiverende for de med dårlige karakterer. For meg viser det en veldig klar forskjell på Høyre-skolen og Venstre-skolen.
Trine Skei Grande, Venstres leder
Sammenheng?
Det er blitt over 17.000 flere fattige ungdommer og unge voksne i løpet av årene med rødgrønn regjering. Nesten en tredel av alle fattige i Norge er nå i alderen 18 til 34 år. I løpet av de siste åtte årene har det skjedd en betydelig endring i bildet av fattig-Norge. Mens det tidligere var pensjonister som utgjorde den største gruppen med lavinntekt i Norge, har det snudd helt, og det er nå ungdommer og unge voksne som har størst risiko for å havne i vedvarende fattigdom.
Aftenposten
Mens 76 pst av velgerne over 30 år sier at de skal stemme og har bestemt seg for hvilket parti, sier 66 pst av velgerne stunder 30 år det samme. Flere unge som har bestemt seg for å stemme vet ikke hvilket parti det blir (23 pst).
Respons Analyse for Aftenposten.

«Norges beste på nye idéer»
-I min generasjon så drømte de unge om Mercedes, Jaguar-biler og sånt. Det gjør ikke de unge i dag. Det er derfor veldig viktig å arbeide på drømmeplanet også, og få folk til å ønske en enklere verden hvor du ikke har så mange ting eller ansvar for tre hus og fem biler, men har mer tid til kultur, følelser og personlig utvikling.
-Er Norge klare for MDGs politikk?
-Dette er ting man egentlig ikke kan argumentere mot. Klimaforandringen kommer, og da er det intelligent å gjøre det nå på en intelligent måte, og med en myk overgang, som jeg mener De grønne kan bidra til. Vi må holde masse møter, forklare og få folk til så skjønne at det er en bedre verden med bedre helse blant annet vi jobber for.
Eva Joly,  til NRK
Her i Norge er vi en nyhet som folk hopper litt i stolen av, og lurer på om vi er sekterister og ekstremister. Kikk bare over grensa til Sverige, der er De grønne det tredje største partiet og en viktig påvirkning på politikken. Vi trenger selvfølgelig å lære alt: Å bygge organisasjon, drive praktisk politikk, men framfor alt, så trenger vi å lære å bli Norges beste parti til å introdusere nye ideer som kan dra norsk politikk framover i bærekraftig retning, og der har vi altså et tilfang å hente ideer fra som er eksepsjonelt stort,

Rasmus Hansson,  MDG

Valgnotert
Sterke krefter i KrF er livredd for å gå i regjering med et stort Høyre. Finansministerposten er blinket ut som redningsplanken. KrF-kilder mener partiet har to sterke kandidater til finansministerjobben: Hans Olav Syversen (46), parlamentarisk leder, og partileder Knut Arild Hareide. Venstre vil legge sin tyngde inn på å få Trine Skei Grande som kunnskapsminister i en blågrønn regjering.
Aftenposten
Helt siden jeg ble stemmeberettiget har det liberale partiet Venstre fått min stemme. Det var en prinsippstemme. I dag ser jeg på min tidligere holdning som lettvint og reaksjonær. En stemme til Venstre vil trolig havne i Erna Solbergs fang, og bli en stemme for privatisering, skattelette for de rike, private skoler og flere kvinner utenfor arbeidslivet. Det ønsker jeg ikke å bidra til, så jeg avgir en ansvarsstemme i år. Jeg er sosialliberal og stemmer på Arbeiderpartiet.
Sara Azmeh Rasmussen, skribent

Jeg  krever et amnesti for asylbarna i Norge. Min tålmodighet med Ap har tatt slutt. Dessverre er Ap på høyresida i denne saken her, og jeg kan kun være med i en regjering som setter barns beste først, og som følger FNs barnekonvensjon.
Torgeir Knag Fylkesnes,1.kandidat SV i Troms

De rød-grønne utvider fristen for barnehageplass til 1. november. I statsbudsjettet for 2014 vil vi øke bevilgningen med 222 millioner. Det vil gi 2870 nye barnehageplasser. Samtidig vil vi bruke 40 millioner mer på å øke kvaliteten på barnehagen.
Torstein Tvedt Solberg i Rogaland Arbeiderparti

Arrangørene bak Lister Fest i Sarons Dal gikk lørdag nye veier for å stoppe munnen på taletrengte politikere. Under politikerpresentasjonen fikk hvert parti holde et kort innlegg. Hvis representantene brukte mer enn to minutter fikk de et lett, elektrisk støt. Dersom de fortsatte, økte strømstyrken. SV trakk seg flere dager i forveien
Vårt Land

Om Høyre får flertall med de gamle sentrumspartiene, vil Senterpartiet skifte side på et nanosekund.
Frank Aarebrot, valgforsker

Jeg vurderte å stemme Arbeiderpartiet. Etter å ha lest Per-Mathias Høgmo, Ole Gunnar Solskjær og de andre trenernes forsvar for den rødgrønne regjeringen er jeg langt fra sikker.
  Aslak Nore i VG

Siv Jensen har lagt så mye prestisje i regjeringsprosjektet at hun kan komme til å strekke seg langt. Dessuten er det liten grunn til å tro at hun vil få sjansen igjen.
Berit Aalborg
Sentrale Høyre-politikere åpner for å gi opp partiets kamp mot pappakvoten i forhandlingene om en ny regjering. I stedet kan pappapermen bli krympet fra dagens 14 uker, og ned til 12 eller 10 uker. Erna Solberg sier også rett ut at hun har viktigere saker enn avviklingen av fedrekvoten å kjempe for.
VG
Ap&høyre sier ofte at Norge er en miljønasjon:det blir litt som å teipe en dildo i panna på en hest,og kalle den en enhjørning.
Lars Lundevall på twitter

Fremskrittspartiets andrekandidat i Hedmark, har tenkt selv. Jeg frykter at nynorsk kan føre til kriminalitet. Jeg har snakket med flere ungdommer med innvandringsbakgrunn om dette.
Hege Jensen, Frp-2,kandidat i Hedmark 
Ap-velgeren skiller seg fra gjennomsnittsnittet på få punkter. Hun er mer interessert i miljøvern og u-landsproblemer, går sjeldenere på religiøse tilstelninger.
Forbruker & Media 2013
Av totalt 133 listetopper ved årets valg er 54 kvinner. Sp har flest kvinnelige toppkandidater, 11 av 19. Frp har færrest, 5 av 19.
Alle listetoppene til Ap, Høyre og Frp svarer nei til at to tredeler av norsk olje og gass bør bli liggende av hensyn til klimaet. Både Høyre og Frps kandidater ønsker oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Aps kandidater har ikke bestemt seg. Folk må våkne opp og stemme på partiene som vil løse vår tids store utfordring.
Lars Haltbrekke, Naturvernforbundets leder
Vi vil på det sterkeste fraråde dere å lytte til taktiske overlegningerP oenget med politiske valg er å gi uttrykk for hvilken politikk og hvilke kandidater man faktisk mener er best. Om ingen stemmer taktisk, men heller stemmer etter overbevisning, vil utfallet gi et riktigere bilde av hva folkemeningen faktisk er.
Klassekampen


 Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar