fredag 3. februar 2012

Ap og Høyre lukker øynene, toer hendene

Stundom tenker jeg: «Ja, Høyre har kommet seg. Varmere. Snakker mer om mennesker og mindre om penger. Roser velferdsstaten. Maser ikke uavlatelig om skattelettelser. Driver en slags Fretex-virksomhet ved å hente bruke Ap-klær og fiffe dem litt opp. Klarer å holde på et image av å være mer opptatt av egen politikk enn andres, først og fremst ved å sitte stille i båten i den litt rufsete norske politiske innsjøen. Snakker.»

Men så leser jeg Trond Helleland, Høyres innvandringspolitiske talsmann, og skjønner at jeg blir skuffet. Helleland har lest sin Peer Gynt om å være seg selv nok. Stikkord: Inngått returavtale med Etiopia. Mulig returavtale med Eritrea av flyktninger i Norge uten lovlig opphold.

Etiopia. Et land som begår omfattende menneskerettsovergrep mot egen befolkning. Hvorfor hører ikke politikerne på forskere som kjenner distriktene i Etiopia etter oppptil 40 års forskningsarbeid i landet. Som vet at selv om statsminister Zenawi garanterer fair behandling av returnerte flyktninger, er politiet enerådig og partisjefen loven lokalt.

Eritrea. Et av de verste landene i verden når det gjelder menneskerettighetsbrudd. Både i grovhet og omfang. Rapporter som kommer ut. vitner entydig om vilkårlig fengsling uten rettergang på ubestemt tid, utstrakt bruk av grove torturmetoder og umenneskelige fengslingsforhold.
Tvangsretur til Eritrea er i strid med råd fra Høykommisæren for flyktninger.

En rekke eksempler har vist at gjennomførte tvangsreturer til Eritrea fikk fatale konsekvenser. Amnesty International, Human Rights Watch og USAs utenriksdepartementet tegner et dystert bilde av landeti sine rapporter.

Etiopia og Eritrea – to land på Amnesty Internationals verstingliste. Barn som dels er født, dels har bodd mange oppvekstår i Norge. De kjenner ikke noe annet land, for alle praktiske formål er de norske.
Enkelte partier vil legge press på regjeringen for at den før retur skal avklare skjebnen til disse som nå lever i frykt.
Helleland – og Høyre – støtter regjeringens politikk.

Jeg venter dessverre ikke mer av Ap. Frp har vunnet sin største politiske seier ved at partiet har maktet å dra Ap i en mer og mer barskere og mer avvisende holdning i disse spørsmålene, spesielt når det gjelder familier med barn.

Jeg venter dessverre ikke mer av Sp heller, som i slike saker følger Høyres generelle musestillhet.

SV synes å være internt uenige – selv om tidligere retorikk burde entydig tale for sterkt engasjement mot tvangsretur til disse to landene.

Men jeg hadde faktisk et lite håp om at Høyre ville tale humanitetens sak for foreldre med barn og langt opphold i Norge.

«Vi ønsker at returavtaler effektueres umiddelbart og særlig med Eritrea som Norge har lange bistandstradisjoner med»
, sier Trond Helleland til Bergens Tidende.

Litt av et kronargument. Realiteten er at de siste utenlandske organisasjonene som har fortsatt å drive humanitært arbeid er nylig blitt bedt om å forlate Eritrea. Dette inkluderer også Kirkens Nødhjelp, som har holdt på med sine bistandsprosjekter i Eritrea siden 1970-tallet. I mars avsluttes arbeidet i landet.

Ser og hører organisasjonene for mye? Er det mest bekvemt å få dem ut? Skitt i hjelpen, leve bruddene på menneskerettene?

Norge lukker øynene. Toer hendene.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar