tirsdag 28. februar 2012

Frp frem og Høyre tilbake?

Ni menigsmålinger i februar gir disse gjennomsnittstallene (høyeste – laveste):
SV 4,8 (6,2 - 3,7)
Ap 34.4 (35,8 - 30.9)
Sp 5,2 (6,5 - 4,3)
V 5,3 (6,5 - 4,5)
KrF 5,1 (6,2 - 4,2)
H 27,9 (30,4 - 25,3)
Frp 14,4 (18,1 - 10,7)
Rødgrønt 44.4
Opposisjon 52,7

Noen av sprangene er svært store, særlig for Frp og SV, men store utslag i en enkelt måling gir nesten alltid justering i neste måned. Når man ikke har underlagstallene, er det vanskelig å vite hvor mange som har svart "vet ikke". Jeg tipper at en del SV-velgere ikke har forlatt partiet for godt, men har satt seg på gjerdet for å avvente utviklingen. Like lite som nestleder-saken synes å ha skadet Venstre, tror jeg at Lysbakken-saken vil få innflytelse på SV-tallene, i begge tilfeller er trolig kommentatorene mer opptatt av hendelsene enn den jevne velger.

Ser vi på målingene I siste halvdel av måneden, er det ett interessant trekk: Høyre går tilbake, Frp går frem. Og tallene er slik at det nesten kan virke som et bytteforhold. VG (i dag)): H -1.4 Frp +1.6 Dagens Næringsliv (23/2) H -2.4 Frp + 2.2 Vårt Land (24/2) H -3.2 Frp + 3.0 Aftenposten (17/2) H -1.5 Frp + 1.7. Unntaket er Dagsavisen (16/2) H + 1.3 Frp -3.6 . Om dette skulle være en trend som holder seg , vil det ikke gjøre forhandlingene ved et eventuelt rødgrønt valgtap lettere, men ingen vet om det kan dukke opp en sak som gir plussminus for begge partier. Sammenlagt er gjennomsnittet for de to 42,3 (39,.8 - 44.2).

Venstre har så langt antydet klart at partiet i motsetning til foran valget i 2009, kan tenke seg å samtale med alle opposisjonspartier dersom de rødgrønne taper valget. Mulighetene for å finne et minste felles multiplum er ikke overveldende, men der det er vilje er det ikke sjelden en vei. Landsmøtet avgjør, men noe carte blanche for regjeringsdeltakelse med Frp vil ikke komme. Man kommer tilå bekrefte at partiet ønsker et regjeringsskifte, men utover viljen til samtaler også med Frp, vil det være mange spørsmålstegn.
Uansett Dagfinn Høybråtens utspill i helgen om også¨å se til venstre – og han har mye rett i sin saksanalyse - vil KrF ha så mye å tape ved å skifte side at det neppe kommer til å skje. Partiet vil følge Venstres vei hvis det blir aktuelt med regjeringsdrøftinger.

Og HVIS kan gjerne skrives med store bokstaver, uansett meningsmålinger 18 måneder bør ikke noe tas for gitt. Ap har en formidabel valgmaskin, og mens Sp neppe har noen gevinst av betydning i vente, tror jeg SV kan ha et par prosentpoengs potensial.

Meningsmålinger er alltid interessante for de av oss som er opptatt av politiske tall, men høye og lave utslag fra måned til måned kan man alltid se bort fra. Stundom er detpinlig når en avis for å rettferdiggjøre satsingen på egen måling slår opp slike sprang, og like pinlig er det når politikere kommenterer enkeltmålinger.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar