lørdag 12. januar 2013

Norge deporterer barn

Nå må Jens Stoltenberg ta til vettet og la de lengeboende barna få bli!" (Brit Nustad, styremedlem i Rettferdighet i asylpolitikken"."Gud velsigne denne aksjonen" (Erling Pettersen, biskop). "De er født i Norge, de har norske venner, snakker norsk, kjenner ikke noen annen kultur enn den norske. Dette er barn som for alle praktiske formål er norske" (Iselin Nybø, Rogaland Venstres 1.kandidat til stortingsvalget).
  
                                                             Brit Nustad
 
Dette var budskapet i tre av de sterke appellene under markeringen i Stavanger mot regjeringens asylpolitikk overfor barn som har bodd kanskje hele sitt liv i Norge. Hallgeir Langeland, stortingsrepr. SV var en av dem som holdt en sterk appell. Arbeiderpartiets ledende talsmann i flere perioder i Stavanger bystyre, Odd Kristian Reme, var også blant de omtrent 1000 som var innom i løpet av demonstrasjonen, AUF i Rogaland kritiserer regjeringens asylpolitikk på dette området, kirken, kristelige, humanitære og andre organisasjoner var med i en bred og verdig markering mot en regjeringens politikk. "Det dreier seg om barn som deporteres, de kan ikke returneres for de kommer ikke fra noe annet land, de er norske" (Brit Nustad).           Sp, Høyre, Frp og Ap deltok ikke.
                                                                Iselin Nybø
Det er et stort paradoks at vi tildeler fredspris til forkjempere for fred og menneskerettigheter, men samtidig tillater barn i vårt eget land å bli behandlet som et stykke gods som ikke har basale rettigheter.  Aina Basilier Vaage. overlege, Ph.D. ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus, har viktig erfaring om situasjonen for barn av asylsøkere. Hun mener lengeværende asylbarn er vår tids spedalske,  på linje med barnehjemsbarn og andre grupper politikere tar oppgjør med og beklager behandlingen av.

Det er politikerne som nå står til ansvar. Lovvverk og forskrifter ikke er tydelige nok med tanke på at barn har egne rettigheter. Flertallet i Høyesterett tar til følge at innvandringspolitiske hensyn teller mer enn barns rettigheter, men mindretallet – med 
 høyesterettsjustitiarius Tore Schei (foto Alexander Andersen, NTB scanpix) i spissen -
mener at Norge bryter barnekonvensjonen. Den slår fast at det som best tjener barnets interesser, skal være et «grunnleggende hensyn ved alle beslutninger som angår barnet». Mindretallet viser også til at utlendingsforskriften slår fast at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt når opphold skal vurderes.

«I praksis har Høyesterett sagt at barnekonvensjonen ikke er juss, men politikk som regjeringen får styre til havari», sier advokat John Christian Elden i en presis kommentar.

Et forslag fra Venstre om å styrke barns rettsikkerhet ved å ratifisere klageordningen etter barnekonvensjonen, fikk i Stortinget støtte av hele opposisjonen. Nei, sa de rødgrønne. Et annet forslag var at jo viktigere avgjørelsen er for det aktuelle barnet, jo mer skal det til for at innvandringsregulerende hensyn skal gis forrang. Bare Venstre og KrF støtte dette, Høyre og Frp tilførte de rødgrønne en sterk blåfarge. 

 Noen av de fremmøtte på demonstrasjonen på Arneageren i Stavanger

Barn må ikke straffes for foreldrenes stundom dumme og ulovlige valg og beslutninger. La de lengeværende barn og foreldre få være. Skap et system med mye raskere behandlingstid slik  at barn ikke får gro fast. Lag et så tydelig lovverk at dagens inhumane praksis opphører.


Blogglisten

4 kommentarer:

 1. "Barn må ikke straffes for foreldrenes stundom dumme og ulovlige valg og beslutninger. La de lengeværende barn og foreldre få være." Så foreldrene skal belønnes for sine ulovligheter?

  SvarSlett
 2. Mener du det er riktig at barna skal bli brukt som "brekkstang" for fortsatt ulovlig opphold i Norge? Foreldrene har fått avslag, gjerne for flere år side. Fortsetter å bli ulovlig bosatt i landet. Skaffer seg barn og dermed mener du familien automatisk skal få oppholdstillatelse? Er ikke dette en smule naivt? Hvor skal grensen gå?

  SvarSlett
 3. Ja, i mange tilfeller får barn vanskeligheter på grunn av foreldrenes ukloke, uforstandige eller ulovlige vag. Og i enkelte tilfeller er det foreldre som skyver barn foran seg i håp om å oppnå også¨en gunstigere situasjon for seg selv. Men dette kan ikke medføre at vi skal sette hensynet til barnet til side. Dersom hensynet til barnets beste tilsier opphold må vi tillate det, selv om det begunstiger foreldre som gjennom dette tjener på det selv. Dette er prisen vi må betale for å være et land som setter barns beste først. Dette er puisen vi må betale dersom vi virkelig mener at barn ikke skal straffes for foreldrenes valg og beslutninger. Disse barns fremtid er verdt den prisen.Barn som er født i Norge og har vært her i opptil 8-9 år er norske.
  Løsning på et åpenbart dilemma: Raskere behandling

  SvarSlett
 4. Behandlingen i UDI har gått drastisk ned,kun 3-4 måneder, såvidt jeg vet. Men foreldrene velger altså å gjemme seg bort,godt hjulpet av vennligstilte nordmenn (landsmenn).istedenfor å ta imot reisepenger og returnere. De vet utmerket godt hva de gjør. Treskoposten i miljøet går samtidig som også flere av dem behersker Internett og gir hverandre tips. Nei dette er ikke så enkelt at vi bare kan si jammen barna er da uskyldige så derfor...det er foreldrene som er ansvarlige ikke staten.

  SvarSlett