torsdag 17. januar 2013

3000 kommer, én må dra

Bjørn Olav  jobber som elektrikerlæring og betaler skatt. Inntekten øker hvert halvår. Som ferdig elektriker vil han trolig tjene mer enn det dobbelte av regjeringens inntektskrav.
Han møtte Emily i  USA. De giftet seg og dro til Norge. Men  UDI vil ikke ha Emily her. Hun må ut, tilbake til USA, det landet nesten en million nordmenn har utvandret til. Bjørn Olav vil i tilfelle følge etter. De har giftet seg for å være sammen.

Dette skjer i en situasjon der Norge hvert år innvilger godkjenning for 3.000 elektrikere fra ulike EØS-land. Det er skrikende mangel på fagfolk i bransjen. En lærling vil være nærmest garantert jobb etter endt læretid; en stilling som gir en årslønn mellom 360 00 og 600 000 kroner.

Underholdskravet innebærer at den som bor i Norge må ha tjent 88 % av lønnstrinn 19 siste likningsår (ca. 242.000 kr). Dette er politisk bestemt, mens UDIs oppgave er å håndheve regelverket. konsulenten i UDI var ikke elektrikerlærling noe som ville gi fritak. «Vi gir bare fritak fra inntekskrav til folk med høyskoleutdanning», skal en konsulent ha sagt til Bjørn Olav.

Jeg skjønner intensjonen bak et inntektskrav. Det er fornuftig. Det jeg ikke skjønner i norsk  innvandringspolitikk er at man ikke  bruker de muligheter som loven gir for å vise skjønn. "Alle skal behandles likt", er rødgrønt mantra. Men nettopp da blir behandlingen ulik, fordi alle ulike individuelle hensyn overtrumfes av "innvandringspolitiske hensyn".

Et ja til elektrikerens kone betyr ingen strøm av innvandrere, det representerer  bedre kontakt med fornuften. Utløs spenningen, la dem se lyset.

Nestekjærlighet og medmenneskelighet i praksis - hva er det? Ikke spør den norske regjering. Den har de siste årene gjennomført en tøffere asylpolitikk enn den Fremskrittspartiet fremførte for bare noen år siden. Rommet mellom loven og det menneskelige er forsvunnet. 

I Klassekampen i dag sier valgforskere at opprøret for asylbarna vil ikke føre til at Ap myker opp politikken. Antagelig tror  Stoltenberg at han kan miste «flytvelgerne» om han gir etter for presset nedenfra. 

-Hvis Ap går inn for en mer liberal asylpolitikk, åpner man samtidig en farlig flanke mot Frp, sier Bernt Aardal.
-Hvis Ap holder seg til strategien om å vinne flytvelgere, er det skummelt å skulle flagge liberale holdninger i asylpolitikken, fremholder professor og valgforsker Anders Todal Jenssen.

Trolig ønsker både Ap og Høyre (og Sp?) en valgkamp med så lite innvandringsdebatt som mulig. I 2008 strammet regjeringen asylpolitikken inn. Aardal og Jenssen mener begge at innstrammingen kan ha bidratt til partiets gode valgresultat i 2009.

Norge ønsker å fremstå som en "humanitær stormakt". Men det er ikke nok å bevilge penger til det som skjer utenfor våre grenser, det handler også om å vise humanitet på hjemmebane.

Det som skjer med asylbarna er en skam, men det er ingen skam å snu. Det som skjer med Bjørn Olav og mange med ham er meningsløst regelrytteri.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar