lørdag 11. april 2015

Sakset uke 15


Var det noen som vant?
Jeg synes at Anders Anundsen har stått som en bauta i dette.
Erna Solberg

Målet må være å stå som en bauta i stormen uten ryggrad. Da snakker vi prestasjon.
Jens Brun Pedersen, twitter

Erna Solberg kan ha undervurdert sprengkraften i denne saken.
Trine Eilertsen, Aftenposten

Hennes lederstil, den delegerende, tillitsfulle, får skryt i mange sammenhenger, men i denne saken burde hun nok ha gått inn tidligere og skåret igjennom.
Anne Marte Blindheim, Dagbladet

Vi burde gjort ting annerledes
Erna Solberg, statsminister

KrF og Venstre har vunnet en eksepsjonell seier. Spørsmålet som gjenstår, er hvor stor Frps seier er.
Frøy Gudbrandsen, BT

Mange av asylbarna Anders Anundsen har sendt ut, får ingen ny behandling. De borgerlige partiene har latt disse barna i stikken. Derfor er dette en enighet med bismak.
Audun Lysbakken, leder i SV

Det er fort gjort å glemme at det er oss selv som har stemt frem innstrammingen av asylpolitikken. Og det er fort gjort å glemme at de rødgrønne var langt mindre anstendige i behandlingen av langtidsværende asylbarn enn de blå. I alle fall på papiret.
Shazia Sarwar i VG

Den greske hærføreren Pyrrhos vant slaget ved Asculum mot romerne i år 279 før Kristus, men han mistet mesteparten av hæren sin samtidig. «En slik seier til, og jeg er fortapt» skal han ha sagt. Om dette ikke er en pyrrhosseier for Venstre, er det i alle fall det for mange asylsøkere.

Martine Aurdal, Dagbladet

En ny asylmulighet for maksimalt 100 barn er «en grei pris» for å få gjennomslag for partiets gamle innstrammingsforslag.
Per Sandberg, Frp-nestleder

Frp burde fått Oscar for politisk skuespill etter asylbarnavtalen. De overselger det de kaller innstramninger i asylpolitikken. Innstramninger som er null verd. Det er imponerende at de ikke blir flaue.
Abid Raja, V

Asylsaken har påført de borgerlige stor skade. Den eneste vinneren ser ut til å være mannen som utløste krisen, justisminister Anders Anundsen (Frp). asylsaken ble en så definerende sak for maktbalansen i det borgerlige samarbeidet, for rollefordelingen mellom regjeringspartiene og støttepartiene i Stortinget og for prestisjen til de involverte, at det kan ha reddet ham. Inntil videre.
Frithjof Jacobsen, VG

For at endringen med familiegjenforening skal innføres, må det klargjøres at den ikke strider med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Det er ikke klart for meg at dette går klar av EMK artikkel 8, som slår fast retten til et familieliv,.
Mads Andenæs, professor ved Institutt for privatrett ved UiO.

De fleste som søker asyl, fordi det er et beskyttelsesbehov, vil som regel ha behov for en varig løsning. Konsekvensene er at livene til de som innvilges midlertidig opphold blir satt på vent, og det er veldig uheldig hvis man er opptatt av god integrering.

Karin Andersen, SV
Om personer skal miste sin oppholdstillatelse, må endringene i hjemlandet ha vært radikale. Det kan for eksempel være om det skulle bli fred i Syria eller om Iran endret lovgivningen for homofile, slik at beskyttelsesgrunnlaget falt bort.
Erna Solberg

Hestehandler bak lukkede dører og i flombelysning, er ikke alltid like vakkert å se på. Trine Eilertsen, Aftenposten
Det må presiseres i nytt regelverk at sakene som gjelder utsendte familier må prioriteres i utlendingsforvaltningen. Flere familier er sendt til land med en svært vanskelig humanitær og sikkerhetsmessig situasjon, og lever i dag under uholdbare forhold.
Ann-Magritt Austenå, NOAS

Avtalen er en seier for fornuften og bidrar til å fjerne misbruk som ødelegger oppslutningen om asylordningen. Sånn sett kom det noe ut av seigpiningen, selv om den tok lovlig lang tid.
Gunnar Stavrum, Nettavisen

Regjeringa har gløymt enkeltindivida i asylsaka.
Margreth Olin, filmskaper

Jeg synes det er usedvanlig uklokt å innføre et prinsipp der man gir et politisk vedtak tilbakevirkende kraft.
Carl I. Hagen 25.mars

Jeg ser på asylavtalen som «en vesentlig innstramming i asyl- og innvandringspolitikken her i landet .
Carl I. Hagen 9.april  

Hvor står Ap?

Regjeringens asylbarn-avtale sender uklare signaler siden den på samme tid myker opp og strammer inn. At asylbarn som ble sendt ut av landet i fjor høst, får prøve sakene sine på ny, støtter jeg .

Jonas Gahr Støre, Ap-leder

Det er helt særegent provoserende å se Arbeiderpartiet plutselig dukke opp og si at de støtter at en del av barna skal få en ny vurdering. De har aldri løftet en finger for asylbarna, Arbeiderpartiets feige opptreden i denne saken er det best tenkelige eksempelet på hvorfor jeg aldri kommer til å stemme på, eller være medlem i, det partiet. fFere barn kunne fått en ny vurdering om Ap ikke hadde gitt mumlende støtte til Anundsens asylpolitikk hele veien. Om justisminister Anders Anundsen er en bauta, er Arbeiderpartiet i så fall opportunistene som gjemmer seg i bautaens skygge. Det er det ingen ære i. Frp har i det minste guts til å stå for politikken sin. Arbeiderpartiet kaller seg ofte «ørnen i norsk politikk». I denne saken ser jeg ingen ørn. Det jeg ser er en gjøkunge i Anders Anundsens reir.

 Snorre Valen,  SV
Støre bør prøve å finne tilbake til røttene til det som partiet hans engang sto for, og ikke være det tøffeste innvandrings- og flyktningpartiet, som de er nå. Ap stemmer altså for at en statsråd skal gå av fordi han har gjort grove feil, men sier nei til Venstre og KrFs krav om at han skal rette opp de samme feilene. Vi hadde ett møte med Ap, og fikk et klart nei til svar.
Trine Skei Grande, V

Pornohevn
Kvinners kjønn, utseende og seksualitet blir ofte et fokus for negative kommentarer og fører til at kvinner begrenser seg.  Men istedenfor å møte en kritiker med noe så sprøtt som, jeg vet ikke, en debatt (!?), så bestemte Trygdekontoret og Thomas Seltzer seg — en mann som for noen år siden ble kåret til årets stemme av hipsterblekka Natt & Dag — for å møte en kvinnes upopulære argumenter med å produsere en ny pornofilm hvor en fiktiv versjon av Jaquesson bli penetrert av en fiktiv versjon av programleder Seltzer.

Madeleine Schultz i Dagbladet

- Ble du krenket?
-Jeg kommer ikke til å svare på det. Jeg har aldri snakket om mine private følelser i mediene og kommer ikke til å begynne med det nå.
- Er ikke reaksjonen din snerpete og humørløs?
- He he, snerpete og humørløs, det er yndede uttrykk å bruke når kvinner er uenig i noe. Jeg har ingen kommentar til det.
Kari Jaquesson

Programmet bruker det eldste trikset i boka mot kvinner som ytrer seg i samfunnsdebatten. Vi blir sjikanert og nedverdiget når vi ytrer oss.
Kari Kristensen, kvinnebloggkollektivet MadDam.

Det er et relevant spørsmål om NRK skal vise porno, også i humoristisk kontekst. Slik går lisensbetalernes penger inn i en bransje som er ganske skitten Heldigvis finnes det noen anledninger der det er helt riktig å være humørløs. Porno på allmennkringkasteren er nok en av disse.
Mimir Kristjansson, Klassekampen

Seksuell trakassering setter rappkjefta kvinner på plass,
Demonstrasjonsplakat foran NRKs hovedkvarter

-Programmet forsøker å si noe om grensene for krenkelse i 2015, tidvis på en morsom måte.
-Ville dere gjort det samme med en mann.
-Selvsagt. -Og har dere gjort det? -Det har ikke vært aktuelt.
Charlo Halvorsen, NRKs underholdningsredaktør

Hva slags sjefer har NRK, som kan tillate slik seksuell sjikane, latterliggjøring og offentlig mobbing?
Erling Borgen, journalist

Innenfor hvilke grenser mener NRK at forskere, politikere og andre samfunnsdebattanter må holde seg, for ikke å bli utsatt for den type sanksjoner som Trygdekontoret tok i bruk? Når vi selv skal ytre oss i denne saken, er det helt uaktuelt å gjøre dette ved fullt navn. Til det er de mulige sanksjonene - fra NRK eller andre medier - for alvorlige. Vi har familier og barn. Vi vil ikke utsette verken oss selv eller familiene våre for denne type sanksjoner. Likevel syns vi det er viktig å si fra: NRK har med dette har bidratt til å bygge opp de barrierene kvinner møter når de skal ytre seg i offentligheten. Terskelen for å ytre seg blir høyere, risikoen blir for høy for oss.
Fire anonyme i Dagbladet

Hevnporno er et inngrep i privatlivets fred, og misbruk av bilder. Det er noe helt annet enn denne sketsjen som er humor og satire. Og så kan man diskutere om den er dum og plump. Videoens intensjonelt dårlige kvalitet ser jeg som et argument mot at den skal ha noe krenkende effekt..Hvis du først skal begynne å klage over NRK bruker lisenspenger til, er dette det siste du burde klage over. Dette programmet er blant de få som tar opp samfunnsproblemer og er litt ordentlig.
Anine Kierulf, jurist

Dere har vel et lite smutthull i loven siden det er er «porno», men porno er bare kjøp av sex pluss filming. Så kall en spade for en spade. NRK betalte for sex, filmet det og sendte det. Thomas Seltzer kunne like gjerne tatt seg en kokainkule på NRKs regning, det er like ulovlig.

Kvinne fra Etterstad i Oslo i klage til Kringkastingsrådet.

Vi vil nok gå noen ekstra runder neste gang vi skal ta opp temaer som vi vet vil utløse reaksjoner, men uten at dette påvirker oss i skjerpende retning i forhold til hva slags programmer vi lager-
Charlo Halvorsen.

De som ønsker å redusere kvinners rett til selv å bestemme over egen fertilitet, er veldig høylytte og får dominere nyhetsbildet.
Kari Jaquesson

En NRK-programleder som forsvarer pornohets med at folk kler seg lett, er et dårlig bidrag til å endre på depresjoner, utbrenthet og generell håpløshet blant annet på grunn av et umulig kroppsideal. Men hva med Jaquesson selv? «Du har gjemt bort ditt egentlige jeg i et lass av fett,» var hennes beskjed til Jørgen Foss, lederen i Landsforeningen mot overvektige, da han kritiserte Nøkkelhullmerkingen av frossenpizza. De to siste postene på Jaquessons egen blogg har titlene «Minus 16 kilo med steptrening!» og «Intensivkurs med Kari: Ned i vekt!». Ikke noe av dette gjør at hun fortjener den uthengingen Trygdekontoret utsatte henne for. Men hun fortjener heller ikke å ha rollen som gallionsfigur i kampen mot kroppspress blant unge.
Hege Ulstein, Dagsavisen

Porno-Thomas mot Fitness-Kari! LOL! Generasjonene som har vokst opp med nettporno og web-basert populærkultur helt siden de var gamle nok til å stave «sex» på et tastatur, er mangelvare i statskanalens seermasse. Derfor gjør NRK hva som helst for å tiltrekke seg kidsa, Når så Kari Jaquesson går til politianmeldelse av et satireinnslag, oppfyller hun alle mediesjefers ønskedrøm – kanskje med unntak av de i de kristne avisene Vårt Land og Dagen.  Kari Jaquessons problem i denne saken er at hun ikke mestrer spillet. Hun går rett på limpinnen og reagerer emosjonelt, og fyrer av en voldsom salve på vegne av... hvem? En liten gruppe kvinner med visse politiske synspunkter. Det holder ikke for å få sympati. Vi lever tross alt i en verden der millioner av kvinner løper trusene av seg for å se en dårlig bondage-film på kino. Skal du få sympati på grunn av at noen har laget satire om deg, må du være en ekte underdog. Det er ikke Kari Jaquesson.
Dagfinn Nordbø, satiriker

Jeg ble ikke veldig provosert, ikke moralsk forarget heller. Pornoinnslaget var et lettvint, uelegant og eklatant brudd på det klassiske prinsipp om at den gode satire sparker oppover.
Torstein Hvattum, Aftenposten

Du har inntatt en seksualisert og snodig posisjon i offentligheten som en trikotkledd fitness-dronning. Derfor laget vi en parodiert pornofilm med deg.
Thomas Seltzer

Et ekkelt og flaut forsøk på å provosere «med å straffepule kvinner for å få dem til å holde kjeft. Nå sier jeg fra, så nå blir det vel kanskje jeg som må gi ham en blowjob i neste program og nyte det og si unnskyld, eller muligens ha lesbesex med Kari Jaquesson.
Kristin Grue, skuespiller og tidl. Underholdningsavdelingen»-profil

Hensikten var å belyse en viktig debatt på en humoristisk måte slik vi ofte gjør i «Trygdekontoret». Vår redaksjonelle vurdering var at innslaget er såpass absurd og tullete at det ikke kan sies å ha injurierende kraft mot henne eller de andre personene som blir nevnt.
Eirik Sandberg Ingstad, Trygdekontorets prosjektleder

Aldri har så mange klaget på NRKs programmer som nå. Det har vært en voldsom økning det siste året
Erik Berg-Hansen, NRK

Tola litt

Vi har eit problem når Nytt på Nytt er yndlingsprogrammet til statsminister Erna Solberg. Ho burde jo frykta og hata det! Politikarar slepp alt for lett unna. Du kan ta rikingane i Norge, Stordalen og Røkke, og dei toler også mye meir. Men folk likar ikkje at nokon seier noko stygt om Jens Stoltenberg. Parodien på Knut Arild Hareide for ei stund sidan, blei alle einige om var mobbing til slutt. Det går nesten ikkje an å køyra satire lenger, utan at folk blir såre. Ein skal tola litt. Humor er ikkje farleg.
 Sigrid Bonde Tusvik til Stavanger Aftenblad

Bergensiana

Det jeg leverer er åndsverk. Åndsverk kan ikke legges ut på anbud.
Erling Dahl jr. talerskriver for ordføreren i  Bergen

Mange forveksler arroganse med det å være fra Bergen.
Ole Torp, NRK

Vi er veldig gode på å være bergensere, men ikke på så veldig mye annet.
Davy Wathne, TV2

Venstre
Ennå er det mykje som  held Venstre saman, og som gjer at partiet forsvarer sin plass i norsk politikk: miljøengasjementet, ein open og varmhjarta asyl- og innvandringspolitikk, omtanken for småbedriftene, viljen til nytenking, ein kunnskapspolitikk i tradisjonen frå det gamle lærarpartiet, og ikkje minst eit gjennomtenkt og prinsipielt forsvar for rettsstat og personvern som andre parti burde ha lært meir av.

Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

Ser av ulike medier at flere lokale toppolitikere i Venstre ønsker å bryte samarbeidet med regjeringen. Da synes jeg de bør gjøre det. Det er ingenting som hindrer dem. Ikke noe mål for FrPere flest å samarbeide med et parti som ikke gjør annet å motarbeide og å snakke ned alt regjeringen foretar seg.
Christian Tybring-Gjedde, Frp

Ola Elvestuen har selv fremmet forslag i Oslo bystyre om at alle møter i offentlige organ skal være åpne. Nå stiller han seg bak forslaget til Frp og Høyre om å hemmeligholde alle saker og sakslister i byrådets forberedende møter. Forslaget som Venstre og Elvestuen støtter, tilsier også at selve sakslisten til byrådets forberedende møter nå skal unntas offentlighet. Altså vil ikke innbyggerne få vite om at saken i det hele tatt diskuteres, før byrådet har lagt frem sin beslutning i saken.
Bergens Tidende

-Venstre har en åpenhetsplakat hvor det står at folkevalgte organ ikke kan unnta dokumenter fra administrasjon på bakgrunn av at de er interne. Samsvarer dette forslaget med det? - I et parlamentarisk system er det nødvendig med et byråd som kan opptre som et kollegium.- -Men samsvarer det med plakaten? - Man får en forsinket offentlighet når det foreligger en innstilling. Men i likhet med regjeringen så må byrådet kunne diskutere notater og saker.

Ola Elvestuen, nestleder, V

Jeg syns det er både respektløst og historieløst at Ola låner bort Venstre-merket til dette forslaget. I mer enn ti år, fra det ble klart at den gamle offentlighetsloven var utdatert, hadde vi det politiske initiativet og kontrollen med nytt lovarbeid, ikke minst gjennom NOUen Harald Hove leverte i 2003. Mye troverdighet er møysommelig bygd opp her og Offentleglova er mer enn noen andres vårt verk.

Hans Antonsen, ordfører i Grimstad, V

Logikken er åpenbar for de fleste små partier som har fått smaken på makt: Nei, vi får ikke fullt gjennomslag for alt, men vi får gjennomslag for uendelig mye mer enn vi får i opposisjon, eller som et fra-sak-til-sak-støtteparti i Stortinget. For Venstre er kontrasten fra åtte rødgrønne år, der de knapt ble bedt med på råd om noe som helst, fremdeles skrikende.
Trine Eilertsen, Aftenposten

Jeg foretrekker folk som sier mye dumt, fremfor folk som later som jeg ikke finnes!
Odd Einar Dørum, Venstre-veteran, om Frp og Ap

Det er først når Venstre trekker regjeringens politikk mer mot venstre at resultatet blir bra, fastslo en selvtilfreds partileder. Det spørs om den blåblå politikken blir venstrevridd nok til at også velgerne blir fornøyd. Det umulige er kanskje mulig.

Tone Sofie Aglen, Adresseavisen

Seriestart
Seriestart i norsk fotball og fansen skal skvises for alle grunkene de har. TV har makta. Vi ber om Milkhake for peace og tror kanskje på et liv etter 90 minutter pluss tillegg.
Tom Stalsberg, Dagbladet

Å være for nytenkning i fotball-Norge er litt som å være tilhenger av politiske reformer i Saudi-Arabia.
Aslak Nore, forfatter

Sportsspådom: Antakelig ligger framtida for den rasfarlige Tippeligaen i at det spiller minst fem lokale ungdomsskole-elever på hvert lag.
Arild Abrahamsen, journalist

Jeg har samme forhold til Molde i norsk fotball som jeg har til SV i norsk politikk. Molde er jo en helt helt fullstendig kjønnsløs klubb.
Øystein Spetalen, investor

Folk dør i kriger og i flystyrter. En akillesskade er ingen stor sak.
Mushaga Bakenga, Molde

Rosenborg-fans ler av Bakenga-skade i Molde-debuten.
Romsdas Budstikke

Bakenga er den nye Quisling!
Rosenborg-supporter på Twitter

Viktige stillinger
Mens vi gjerne lar oss by opp til engasjert krangel når NRK-ledelsen skifter ut en programleder eller to, ja, så er det larmende taust når de virkelig tunge samfunnspostene besettes. Uten fnugg av offentlig debatt dukker det opp en ny sivilombudsmann eller en ny høyesterettsdommer. Og som i dag – ny regjeringsadvokat.

Harald Stanghelle, Aftenposten

Politisk mix
Jeg tror velgerne ser at vi er et parti som tar ansvar når det er nødvendig.
Knut Arild Hareide, KrF-leder

Noen ganger føler jeg at det å være SV nå, er litt som  å være Apple seint på 90-tallet.  Apple snudde alt etter at Steve Jobs forklarte de ansatte at det de egentlig gjorde, var å forvalte noen av de beste verdiene innenfor den sektoren. Sånn er også SV.
Snorre Valen, SV

Det er et problem i norsk offentlig debatt at vi har overført bedriftstenkningen til velferdstjenester.
Trygve Slagsvold Veum, leder, Sp

Jeg vil at vi skal være en venstreside i rødt, grønt og rosa.
Audun Lysbakken, leder, SV

Når var det vestlendingar begynte å snakka slik?
Jon Hustad, Dag og Tid

Det vil gå mange fakkeltog, og Senterpartiet vil gå først i de fleste av dem. Norges mest tilbakeskuende parti har en rik fremtid.
Kjetil B. Alstadheim, DN

Jeg er ser at spørsmålet stilles: Hvorfor skal vi ut av kull med Oljefondet når vi har noe på Svalbard som handler om kull. Og der er mitt svar så enkelt at vi må skille mellom de to sakene.
Jonas Gahr Støre, Ap-leder

Støre har, ved å sitte helt i ro og tenke høyt, klart å tiltrekke seg hver eneste misfornøyde velger i nasjonen.
Trine Eilertsen, Aftenposten

Bill.mrk. «Personlig»
Det er viktig å finne sitt eget ambisjonsnivå. Man må ikke være perfekt hele tida. Hagemøblene må for eksempel ikke oljes hvert år.
Kristin Skogen Lund, direktør NHO

Begrepet «lykke» har blitt tømt for innhold, og brukes vel mest i dag av folk som vil selge deg noe.
Henrik Rafaelsen, skuespiller
Jeg tror de som kjenner meg vet at jeg ikke lar meg imponere av et kommentatorkor som mener veldig mye den ene uka, og som må bite veldig mye i seg den neste.
Erna Solberg, statsminister

Hvis jeg en gang står foran St. Peter med mobiltelefon og handlelapp i lommen, kommer jeg i hvert fall til å være stolt over én ting: Ingen av mine barn går på ski. Men alle spiller dataspill. Det er tankens frihet og selvstendighetens seier over sosiale tvangsforestillinger.
Arild Abrahamsen, journalist

-Hvem vil du helst slippe å stå fast i heisen med? –Den politiske ledelsen i Det norske polarinstituttet. Hadde det skjedd, hadde nok ikke alle kommet ut igjen.
Jarle Andhøy, eventyrer

Jeg tror ikke på noen sammenhengende åpenbaring av Gud som et sammenhengende, logisk system. Jeg tror på Gud i glimtene. Eller som Leonard Cohen sier: «There is a crack in everything, that ‘s how the light gets in”. Jeg tror på Gud I sprekkene.
Kristin Gunleiksrud Raaum, nestleder i Kirkerådet

Lest
«Besettelsen av Trondheim gjennomført i ro og orden. All virksomhet går normalt. 1200 tyske soldater innkvartert i går».

Titler på Adresseavisens førsteside 10.april 1940.

Om du ikkje har lide vert du ikkje eit danna menneske.
Jon Fosse i «Mysterier i trua»

Vi kan ikke holde oss med arbeidsgivere som får panikk straks de ser en kulemage.
Eva Grinde, DN

Du vet du er velkommen når NRK Sørlandet spiller «It’s all over now» med Rolling Stones straks du passerer bomstasjonen i Lyngdal.
Davy Wathne, TV2

Vi styrer sammen med Frp. Vi kommer fra samme bakgrunn. Det er folk fra arbeiderklassen både i Ap og Frp.
Stanley Wirak, Ap, ordfører i Sandnes

I Norges største byer stiger boligprisene til himmels. Flere ser til Sandnes for å holde veksten i sjakk.
Klassekampen

Morten Abel har vært for pop for kultureliten, for ordinær fir musikkelskere. På sin siste plate viser han hva han er god for, og han slentrer videre som en av våre største artister.
Knut Schreiner i Dagsavisen

Religion har knapt stått høyere på dagsorden enn i dag. Interessen for religiøst og åndelighet viser at dette fortsatt er viktige faktorer i folks liv.
Anne Kalvig, religionshistoriker

Feil i politiet må kunne få større konsekvenser enn at ledere innbeordres til Justisdepartementet eller Politidirektoratet til høyere lønn, noe det er rikelig med eksempler på i etaten.
Hanne Rohde, tidl.politileder i Oslo

I dag er det sånn at hvis vi ikke blir friske, er det noen sin skyld.
Oddny Miljeteig, nestleder, SV

Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum er den beste dansepartneren Michelle Obama aldri fikk.
Ordstyrer på Sp-landsmøtet


– Selvsagt.
– Og har dere gjort det?
– Det har ikke vært aktuelt.
Enhver mann er uskyldig inntil han er blakk.
Cato Schiøtz, advokat

Fanatismen betegner en framferd som er radikalt kompromissløs, radikalt uforsonlig og uregjerlig.
Truls Lie, Ny Tid

Det kjennes godt å irritere folk. Det å irritere folk er undervurdert som motivasjon.
Are Kalvø i Aftenposten

Hvor mange Deli De Luca og Starbucks trenger vi? Skal vi ikke gjøre annet enn å ete og drikke? 
Eva Stenlund Thorsen i Klassekampen

Feilfrie mennesker er stort sett utrolig kjedelige.
Erna Solberg, statsminister

Det er en uting at kandidater skal trekke seg for å gi inntrykk av enstemmighet som ikke er reell.
Hallvard Bakke i Klassekampen
Blogglisten

 

 

NRKs prosjektleder mener at ”vi har vårt på det rene rent juridisk”. Hva slags sjefer har NRK, som kan tillate slik seksuell sjikane, latterliggjøring og offentlig mobbing? Skammelig er ordet.

 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar