lørdag 4. april 2015

Sakset uke 14

NRK – noe for alle

Skavlans «hemmelighet» er hans evne til å skape en avslappet stemning i det som er blitt selve navet i den fellesskandinaviske offentligheten. Denne utvekslingen er Skavlans kanskje aller største bedrift: hvordan han har forent en norsk og svensk offentlighet i ett felles rom. Nordisk Råd kan bare drømme om å utrette det samme.                                                    
Håvard Nyhus, kommentator
NRKs unge redaksjonsstab planlegger å legge ned seriøse program som "Aktuelt" til fordel for yngre populistiske program som det allerede fins altfor mange av. Statskanalen, bruker av fellesskapet midler til å kjøre i det populære lavsjiktet, og slik aktivt -og med vitende og vilje- motarbeide kvalitet, seriøsitet og folkeopplysning. Dumheten har fått råderett.
Heidi Stakset, Dagsavisen

Det er overhodet ingen fare for at debattene i NRk skal bli  kule.
Per Arne Kaldbakk, nyhetsdirektør

NRK driver med alt mulig. De ansatte jager seertall, i løpende konkurranse med konkurrentene. Noen egentlig konkurranse er det ikke, siden de andre løpende må finansiere seg selv. NRK står altså utenfor konkurransens realiteter, men spiller likevel med. Hvorfor det? Kanskje fordi toneangivende mellomledere liker å tenke at de jobber i en hvilken som helst travel, moderne mediebedrift. Kanskje også fordi det er gøyere å gjøre publikumsvennlige ting - spille flatpop, pludre og tomprate, vandre på alternativmesser og lage godmodige freakshows av LSD-pastorer - enn å være seriøs.                                           
Jon  Rognlien i DagbladetStramm opp, Erna!
Åpenhetsskrekk i forvaltning, byråkrati og politisk ledelse  er et demokratisk problem Erna Solberg må stramme opp maktapparatet sitt. Det er enkelt å holde festtaler om kvalitetsjournalistikken, og statsministeren gjør det gjerne. Men det er også hennes ansvar å si tydelig fra om at hennes maktapparat skal rette seg etter alle lover, også dem som kan sette hennes statsråder og forvaltningen i et dårlig lys. Uten lyder løfter om åpenhet og transparens hule. 
Aftenposten
Dokumenter som ikke finnes. Innsynsbegjæringer som ikke besvares. Ledende politikere som nekter å stille til intervju eller svare på spørsmål, og som bruker tilgangen til medier til å latterliggjøre journalister som skriver kritiske artikler om dem. Regjeringsapparatets innsats for åpenhet er på et lavmål. I sak etter sak har gravende journalister til dels store problemer med å få tilgang til offentlige dokumenter og kilder på departements- og regjeringsnivå.
Siri Gedde-Dahl, Norsk Journalistlag

En kan sette spørsmålstegn ved om hæren av informasjonsrådgivere som i dag danner forsvarsverket mellom media og de ulike departementene jobber for åpenhet og tjener det norske demokratiet, eller først og fremst er satt der til å beskytte eget byrå̊krati og egen ledelse.                                                                                                                                           
Kristoffer Egeberg, Dagbladet

Politisk mix
Politikk utformes nå mens folk smører leverpostei­skiver til trøtte unger, med NRKs «Nyhetsmorgen» på radioen i bakgrunnen. Der, mellom brødskiver og et veltet melkeglass, ligger smarttelefonen sulten på dagens første politiske utspill.
Kjetil B. Alstadheim, DN

Statsministeren må bli flinkere til å skjære gjennom i konflikter.
Trine Skei Grande, V

Høyres Nikolai Astrup har størst formue på Stortinget, men Arbeiderpartiets stortingsgruppe har flest representanter med betydelige millionformuer.                              
DN

SV komme i skade for å utvikle en slags brutalitetens snillisme i redsel for å støte det som defineres som en sårbar minoritet. Det er ikke spesielt fremtidsrettet eller modig.
Harald Stanghelle, Aftenposten

Miljøbevisste velgere har mer tro på Rasmus Hansson enn på Audun Lysbakken.             
Arne Strand, Dagsavisen
Den tøffe tonen Lysbakken varsler mot Ap blir hemmet litt av hans beundring for Jonas Gahr Støre.
Mimir Kristjansson, Klassekampen

Jeg bryr meg ikke om hvor redd Lysbakken er og hva han føler om fremtiden. Jeg vil ha tall, analyser og konkrete, velbegrunnede, tiltak som kan dempe klimautslippene på en kostnadseffektiv måte.                                                                                                                               
Lars Gauden Kolbeinstveit, Minerva
 
Jens Stoltenberg hadde 59 statsråder på åtte år. Og da er ikke alle konstituerte statsråder og settestatsråder regnet med. I denne regjeringen er ingen skiftet ut..
Anne Marte Blindheim, Dagbladet

Vi har et mye sterkere lag enn Stoltenberg hadde,
Erna Solberg

Det er direkte mystisk hvis Anundsen overlever en regjeringsrokkering.                                 
Trine Eilertsen, Aftenposten
Regjeringen og SV har et trangt verdensbilde i forholdet til Russland. Dette kan bli farlig.
Vegard Kjendsli, Oslo SV

Tallene tyder på at sosialdemokratiet skaper en større overklasse enn den amerikanske modellen.                                                                                                                                                   
Kalle Moene, professor
Universitetet – «late som» Universitetet, samfunnets høyeste kunnskapsinstitusjon, viser oss i dag hva som om kort tid kan bli til det norske samfunnet i sin helhet. Det nye slagordet er «å late som». Dette er universitetets dårligst skjulte hemmelighet: Mange sier det lavt, ingen innrømmer det høyt. Det som teller, er det som lar seg telle, helst i penger. Universitetets ledelse og administrasjon er ikke lenger maskineriets smøreolje, men selve maskineriet. Det sørger ikke lenger for at utdanning og forskning får optimale rammevilkår, men med øyne klistret til regnskapet bestemmer det utdanningens form, i total likegyldighet for innholdet.
Respekt for viten er hos studentene nå erstattet med krav: krav om å bestå eksamen, krav om gode karakterer, krav om å bli overbevist om at de gode karakterene er vel fortjente. Slik seiler universitetet videre, rigget som Demagogiens nye flaggskip: tømt for innhold, men pyntet med store ord. Pyntet som eselet til dikterens kiste.
George Chabert, professor, Institutt for språk og litteratur, NTNU
Eggdonasjon og verdier
Eggdonasjon må ikke bli tillatt i Norge. Det avgjørende må ikke være hva som er teknologisk mulig, men hva vi som samfunn mener er etisk riktig. Vi har stor forståelse for ufrivillig barnløses ønsker, men barn er en gave og ingen rettighet. Barn har rett til å vite hvem de er og hvem som er deres genetiske mor. Det er for oss det mest tungtveiende argument.VG

Hvem døde og gjorde VG-lederen til et menighetsblad fra Sunnmøre?
Kristian Tonning Riise, leder Unge Høyre

Skepsis mot egg- og sæddonasjon er ikke, slik mange synes å tro, gammeltestamentlig tankegods knyttet til kristendom og fordums fordommer. Det er tvert i mot det nyeste nye, det bygger på et moderne og humanistisk tankesett, som identifiserer den svakeste parten: Barnet selv
Morten Horn, humanetiker

Er virkelig det å gi bort en kjønnscelle "siste barriere for følelsesmessig anarki"? Syns kanskje de gamle har litt vel sterke følelser rundt dette.                                                                    
Mons G. Reinertsen i Minerva
 
Det er ingen menneskerett å få barn, sies det, men det er faktisk en menneskerett å få stifte familie. Mange lever gode liv uten barn, enten det er planlagt eller ikke, men for mange er ufrivillig barnløshet et stort savn som de bærer med seg hele livet. I den grad det er egoistisk, er alle foreldre egoistiske. Når moderne teknologi kan bidra til å sette ønskete barn til verden, er det et gode både for samfunnet, foreldre og barn, og det er en mulighet den enkelte er i stand til å vurdere konsekvensene av selv innenfor de rammer helsevesenet setter.
Dagbladet

Hva er det med en kvinnes biologiske morskap som i forbindelse med prøverørsbefruktning legitimerer en forskjellsbehandling? Man tillegger en helt annen vekt på kvinnens kjønnsceller enn på mannens.                                                                                                        
Sanna Sarromaa i VG

Den store forskjellen på eggdonasjon og sæddonasjon er at ved eggdonasjon vil barnet få to mødre. En genetisk og en biologisk mor. Ved sæddonasjon har barnet bare en biologisk og genetisk far. Ergo er eggdonasjon dramatisk forskjellig fra sæddonasjon. Man beveger seg da svært langt fra det biologisk naturlige og man tråkker over en farlig grense.
Odd Frantzen i Minerva

Vi vet ikke hva konsekvensene ved eggdonasjon blir.                                                                    
Hanne Skartveit, VG
 
Kva med å spørje dei 20 europeiske landa som tillét det?
Sveinung Rotevatn, V

Styggmoderne Stavanger
Byen er stygg på en halvt moderne måte. Jeg har bodd i Avaldsnesgata i fire år, og det var vakkert. Storhaug er fremdeles by, men skranter. Våland er ennå en bydel man kan nyte sola i når våren kommer fordi den klassiske trehus-ornamentikkens vinglade guder holder liv i noe som gir øynene næring og inspirasjon. Budapest er by. Men ingen reiser dit for å lete etter Wall Street-glassisisme eller moderne varehus ei mil utafor selve hovedstaden. Til Budapest drar man for å se på det de bygde for 200 år siden. Til Wien drar man for å nyte Europas kronglete skjønnhet, ikke for å få med seg boligblokker med 300 familier og en lekeplass. Det er ikke by. 
For øyeblikket er gata vår (Lyckliga gatan) i borettslaget Soltun på Tjensvoll det nærmeste jeg kommer by.
Arild Abrahamsen, journalist 

Bill.mrk. «Personlig»
Hvis jeg angrer på noe, havner jeg i et dypt hull kalt depresjon.
Carl I. Hagen
 
 Den kroppen jeg ble utdelt i sin tid har selvfølgelig vist seg mer holdbar enn dagens mobiltelefoner. Ting var gjerne mer solide før. Men det har vært dårlig med oppdateringer.
Anders Giæver, VG

Det daglige ufullkomne liv har sin egen  skjønnhet. Tørkestativ i stua  for eksempel. Nydelig!
Kari Bremnes, artist
I barndommen var eg svært redd for at eg var Ivar Aasen – reinkarnert.
Gunnhild Øyehaug, forfatter

-Hvis himmelen fantes. Hva ville du likt at Gud sa i det du ankom? –Er det ikke selveste matkjerringa.? Vil du spise ved mitt bord i kveld? Paul Bocuse lager maten.
Ingrid Espelid Hovig

Lest
Hvis Jesus hadde vandret på jorden i dag, ville han ikke vært justisministerens høyre hånd.
Oddny Miljeteig, nestleder i SV

Utstrakt bruk av nettet svekkjer minnekapasiteten i hjernen. I utlandet har digitalt alzheimer vorte eit begrep.  Google ruler! Tenk kor heldige barna var før, då dei vart tvinga til å pugge salme vers.                                                                                                                    
Sylfest Lomheim, språkguru
Veldig interessant at man velger ordet pasientengasjement om Gunhild Stordalen og pasientaktivisme om mindre kjente folk.
Sigrun Tømmerås, twitter

Antiintellektualismen står sterkt i Norge, vi er et populistisk land. 
Rune Slagstad, professor
Nokre menn i Noreg meiner dei har definisjonsmakta når det gjeld kva som er god humor og kor grensa går mellom trakassering og vitsing. Kvinner, feministar, svenskar og andre kjerringer kan berre stå der i surtrusa og klaga så lenge sexisme passerer uimotsagt som humor.
Helga Eggebø i Dag og Tid

Av og til virker det som om Olemic Thommessen drømmer seg bort der han sitter på stortingspresidentplassen. Noen burde henge opp et skilt med «Ikke forstyrr».   
 Kjetil B. Alstadheim, DN
Fotballen tilfredsstiller det grunnleggende behovet folk har for å være en del av en indianerstamme.
Ingebrigt Steen Jensen

Det er helt riktig at vi må skape for å ha noe å dele. Men noen ganger må man også dele for å kunne skape.                                                                                                                                       
Cathrine Sandnes, Manifest
Det eneste som ikke kan kjøpes er tid. Og anstendighet.
Hauk i Klassekampen

Hadde man fått ut alle dei såkalte «hobbysamene», så hadde det vært mulig for oss som er unge til å tjene penger på yrket vårt.                                                                                                 
Mikkel Mathis Eira, reineier

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar