fredag 24. april 2009

Slik opplevde jeg Sponheim

Lars Sponheims foredrag på Venstres landsmøte: 5+ for innhold, 4 for fremføring.

Krystallklar beskjed (til landsmøtets trampeklapp): Betingelsesløst Ja til varig vern av Lofoten/Vesterålen.

Repetert krystallklar beskjed (for de i Høyre som ikke måtte ha fått det med seg): Betingelsesløst Nei til å sitte i regjering sammen med FrP. Nei til å sitte i regjering med Ap.

Om regjeringen (bl.a): For mye ensretting, for lite mangfold.
Min kommentar: Ja og amen. Men ord som diktatur hører ikke hjemme i denne sammenhengen. Venstre må aldri forsømme kritikk av ideologier der enkeltmennesket underordnes det kollektive, og av den sosialdemokratiske statens produksjon av likhet særlig i skoloe-og utdanningssystemet.

Om regjeringssituasjonen: Ja til H/KrF/V. Bedre med mindretallsregjering som må søke støtte i Stortinget og dermed øke bredden i saksbelysningen, bedre enn dagens situasjon der alt gjennomdrøftes på kammerset mellom tre rødsgrønne lederne og resten av såvel posisjon som opposisjon.

Ny og viktig sak: Økende pleie- og omsorgsbehov i kommune-Norge kan avhjelpes gjennom større makt og mer penger til et antall kommuner som betydelig mindre enn dagens. Små kommuner med lang avstand til annet sentrum må få spesialordninger.
Min kommentar: Kan bli en vinnersak i valgkampen. Bedre pleie og omsorg med større nærhet. Styrket lokaldemokrati.

EU: Nei i dag, ja i overimorgen. Ja til EU, når EU er blitt annerledes. Ja til et EU der Tyrkia er med og EU kan bygge bro til den muslimske verden.Vi må ikke være oss selv nok. Det viktigste er ikke om Norge tjener eller taper på eventuelt EU-medlemskap, men vi må komme oss i giverposisjon.
Min kommentar: Bra!

Staten og Røkke: Jeg savnet en mer prinsipiell drøfting av statlig engasjement i næringslivet. Privatsamtaler mellom Sponheim som statsråd og Røkke, hører ikke offentligheten til, hvor fristende det enn måtte være.

Mer savn(men det er naturligvis umulig å få med alt): Mer enn noensinne er personvernet utsatt. Overvåkning i stadig flere forkledninger en fare for det frie menneske. Enkeltsiktene kan ha gode intensjoner, men summen blir farlig.

Et minus: OK og etter mitt syn riiktig med klar kritikk av regjeringen på flere felter. Men jeg synes alltid kritikk slår sterkere når man også roser for positive grep.

Fremføring: Kunne ha vært litt strammere. Litt flere hovedsetninger, litt mindre mumling og rask tale etter komma (vanskelig å få med alt bak i salen). Som med alle talere: Klart best når det fremgår at noe virkelig engasjerer og blikkene mot manus blir få.

Alt i alt: Avklarende regjeringsbeskjeder Meget godt innhold, fremføringen typisk Sponheim.

Pluss: Sponmheim er ikke noe produkter fremstilt av smarte konsulenter, han er seg selv. Smart bygget opp spenningen bygget rundt EU-standpunkt dro større mediatropp til Stavanger enn det ville vært ellers.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar