onsdag 29. april 2009

Aano eller Pettersen

Den nye biskopen i Stavanger heter enten Kjetil Aano eller Erling J. Pettersen.
Dette skrev jeg da nominasjonslisten var klar, og det har ikke skjedd noe som endrer min spådom. I antall stemmer er Aano så langt en klar nr.1, mens Bjerkreim er på en trygg 2.plass. Vel har han samlet mange stemmer lokalt, men svært lite på riksplan.
Jeg tror derfor han ikke vil nå opp, han vil neppe fåsærlig støtte hverken i Kirkerådet eller blant biskopene.
Aano topper den lokale stemmegivningen, mens Pettersen er på rikstoppen. Han er først blant landets proster, mens Aano scorer best hos professorene,

Bispevalg blir i våre dager lett et kretsmesterskap. Menighetsrådene har jevnt over dårlig kjennskap til kandidater utenfra, og det er blitt stadig færre store trær i den nasjonale kirkeskogen. Man setter gjerne opp de man kjenner, samtidig som teologisk profil nok også spiller sterkt inn. Homofilisaken har vært sterkt fremme i de siste bispevalgene, og kommer fortsatt til å være det i noen år - inntil dette spørsmålet får samme status som det gamle “testspørsmålet” om kvinnelige prester, det er i dag av helt marginal betydning.

Fire forhold overrasker meg litt i de lokale stemmetallene:
a) Bjerkreim gjør det meget godt blant menighetsrådene.
b) Pettersen toppet i folkerike menigheter som Haugesund, og Sandnes, og han vant sentrale sogn i Stavanger som Hinna,, Madlamark, Stokka og Storhaug (St.Johannes?).
c) Pettersen får nesten like mange stemmer som Bjerkreim blant prestene.
c) Aano er bare på 3.plass blant kateketer, diakoner og kantorer.

Aksjoner for kvinner blant kandidatene får ingen innvirkning på sluttresultatet. Den var på en måte svært forståelig, det er fremdeles helt uforståelig hvorfor bispedømmerådet endte opp med bare menn. Helen Bjørnøy fikk 10 førstestemmer. Jeg vet selvfølgelig ikke, men jeg tror at uten aksjonen hadde de fleste av disse havnet hos Pettersen. Om det er en konsekvens initiativtakerne er fornøyd med, vet jeg ikke.

Nå skal landets 11 biskoper og Kirkerådets 15 medlemmer uttale seg, biskopene gir også en skriftlig begrunnelse for sitt valg. Kirkerådet intervjuer i alle fall de tre første kandidatene. Ved avstemningen i Kirkerådet om ny biskop i Nidaros, la rådet seg på en, etter min mening, litt merkelig praksis. Ifølge avisreferater mente flertallet at man måtte følge de stemmetallene som var avgitt. Jeg håper detter er feiloppfattet, hvis ikke er det helt i strid med den praksis rådet fulgte i ”min” tid som rådsleder. Selvfølgelig betydde stemmetallene en del, men rådet følte at det var dets oppgave å gjøre en helhetskirkelig vurdering. Skal man bare telle stemmer, trenger ikke rådet stemme.
Hvor det lander denne gangen er umulig å si. I noen spørsmål har den “radikale” (jeg fordrar egentlig ikke slik merkelapper, de er ofte misvisende) fløy vunnet avstemninger der den mer sentrum/høyre-orienterte leder Nils Tore Andersen er kommet i mindretall. Blant biskopene kan det bli jevnt-

Til syvende og sist er det regjeringen i statsråd (det var dissens i regjeringen da Valgerd Svarstad Haugland innstilte på Ole Christian Kvarme som ny biskop i Oslo, et mindretall ville ha Erling Pettersen). I praksis vil nok Trond Giske være suveren , men den nye ekspedisjonssjefen i kirkeavdelingen, Ingrid Vad Nilsen, tidligere leder i Mellomkirkelig råd, pleier å ha klare meninger - hvis hun da blir spurt.

Kirkemøtet har tidligere antydet at dersom en ny biskop er blant de tre som har fått flest stemmer, er det innefor begrepet godkjent”. Når man skal drøfte en ny prosess for bispevalg, vil helt sikkert forholdet lokal/riks komme opp. Det vilo komme stad sterkere krav fra kirken om selv å utnevne biskoper. For min del synes jeg man for alvor burde å vurdere både vanlig utlysning og innføring av åremål.

Jeg kjenner begge toppkandidatene, og min holdning er denne: Stavanger vil få en glimrende biskop enten han nå heter Aano eller Pettersen. De har litt ulik styrke på en del felter, men begge er glimrende samarbeidsfolk med stor evne til å se sine medarbeidere, begge har en varm og sentral forkynnelse. Aano er slett ikke så konservativ som en del tror , og Pettersen er slett ikke så liberal som en del vil ha ham til.
Stavanger har hatt en flott biskop, og vi vil få en ny flott biskop.

1 kommentar:

  1. Håper på Pettersen - tror han er den som har best ledererfaring , i tillegg til at han er en god sjelesørger

    SvarSlett