søndag 19. april 2009

Innvandringspolitisk bombe?

"Gud bevare meg for mine venner - mine fiender skal jeg nok klare selv".
Dette gamle nordiske ordtaket slår meg når jeg i dagens Aftenposten leser at Utlendingsnemnda (UNE) har overprøvd Utlendingsdirektoratet (UDI) og omgjort 50 avslag til somaliske og etiopiske familier med henvisning til at familien vil omskjære jentene hvis de ikke får bli i Norge.

Svært mange av disse familiene har født jenter etter at familien kom til Norge. UNE begrunner sin praksis med at Norge er forpliktet til å følge menneskerettighetene. UNE bryter med dette en instruks fra regjeringen til UDI om ikke rutinemessig å vurdere faren for kjønnslemlestelse. Men fordi myndighetene bare kan styre UNE gjennom forskrift eller lov, er UNE ikke bundet av instruksen.

I utgangspunktet er jeg glad for at det finnes en ankeinstans til UDI, at UNE i noen tilfeller kan vurdere litt annerledes enn regjeringen. Har man fått et selvstendig ansvar, har man fått det. Med den hardhendte asylpolitikken regjeringen etterhvert legger seg på - og det blir neppe bedre frem mot valget - er det godt at vi har en instans som kan ta andre hensyn.

Høyre kaster seg også inn i kampen om en strengere asylpolitikk, og sier at "vi ønsker å kunne instruere Utlendingsnemnda i generelle saker som omskjæring".
Men skal man kunne instruere UNE i alle vanskelige saker, er det bedre å legge ned nemnda. En ankeinstans må være uavhengig.

Et ja til UNEs uavhengighet innebærer imidlertid ikke at jeg trenger å være enig i alle UNEs vurderinger. I denne saken om kjønnslemlestelse frykter jeg at UNE legger en bombe under innvandringspolitikken, som øker opinionens skepsis, styrker Fremskrittspartiet, og på sikt gjøre innvandringsporten trangere og situasjonen klart vanskeligere for asylsøkere med et virkelig stort behov for opphold i Norge.

I Somalia, Eritrea, Sudan, Nigeria og Mali er dessverre omskjæring av jenter en utbredt - og grusom - praksis. Men det kan ikke bety at Norge kan ta imot alle som kommer og vil beskytte seg fra dette. Det finnes - igjen dessverre - mange asylsøkende som har helt prekære behov for beskyttelse av egne liv.

Og hvem har egentlig garantier for at ikke foreldrene likevel drar på ferie e.l. og får jentene omskåret? Statssekretær Lise Rieber-Mohn viser til at det ikke finnes hjemmel til å pålegge helseundersøkelser av barna, eller snakke med barna uten foreldrenes samtykke. Det kunne man skaffe seg, men det er hevdet at obligatorisk sjekk av mindreårige jenter fra spesielle land kan virke stigmatiserende.
Slik det er i dag kan man altså få¨asyl begrunnet i fare for omskjæring, uten at man har garanti for at så ikke vil skjee likevel. Det er ingen holdbar situasjon.

Det hevdes fra UNE at hensynet til menneskerettighetene tilsier asyl. Og det erklart at menneskeretttslige forpliktelser som Norge er bundet av skal følges. De står faktisk over norsk lov dersom dersom det skulle være motstrid.

Men menneskerettighetene er omfattende: Personlig frihet, næringsfrihet, organisasjonsfrihet,retten til liv, ytringsfrihet, stemmerett, rettssikkerhet og religionsfrihet er alle viktige menneskerettigheter. Det kan - atter en gang dessverre - ikke være slik at ethvert brud på disse rettighetene kvalifiserer til opphold i Norge. Da hadde det blitt trangt her.

Når man må velge, må prioritere, er det flere menneskerettigheter jeg anser som viktigere enn mulighetene til å unngå omskjæring.
Å gi asyl begrunnet med at en forbrytelse kanskje kan komme til å bli begått, er farlig. Det kan bety at det oppfattes som en så sterk uthuling av asylprinsippet at flere og flere aksepterer innstramminger.
Jeg gruer meg for en valgkamp der norsk vilje og evne til gi utsatte og forfulgte mennesker asyl, blir en politisk kasteball som alle vil ha i samme mål.14 kommentarer:

 1. La oss redde alle somalere. De er 10 millioner. La oss ta alle hit, og gi de kontantstøtte og sosialhjelp. Gi faen i oss som bor her fra før.

  SvarSlett
 2. Auda, denne er vanskelig. Det er forsåvidt alle prioriteringer hvor man velger mellom pest og kolera. Jeg vil nok tro at det ikke dreier seg om å velge den ene eller den andre menneskerettigheten. Vi kan gjøre begge deler, fordi det er en overhengende fare for at kjønnslemlestelse kan skje. Jada, de kan reise på ferie, gjøre det i skjul - det er mange ting som kan skje. Det blir litt som å sende noen tilbake til sitt hjemland når vi vet det er fare for at de kan bli henrettet. Det er ikke sikkert det skjer, men sannsynligheten er stor.

  SvarSlett
 3. Igrunn en god og reflektert kommentar fra blogg eier.
  Det er ingen god sitasjon dette og selv er jeg veldig kritisk til UNE sin objektivitet. Det sier seg selv att man ikke kan gi opphold på grunnlag av noe som kan skje. Får de opphold, så er jo det ingen garanti siden man ikke får lov til å sjekke dette. En kaller dette å stigmatisere en gruppen, men hvor skal grensen gå? Skal man aldri kreve noe uten å bli stigamtisert? Jeg har en følelse av att det altfor ofte blir brukt trussler som grunnlag for opphold, men viss man vil etterprøve dette i ettertid, så stigmatiserer man eller da gjerne blir kalt rasist. Dette er for domt. Skal UNE fortsette denne praksisen, så blir det trangt i Norge....da også økonomisk da dette er en folkegruppe som ikke bidrar mye til samfunnet pr.idag.
  For en som vil dra til et land med gode ytelser, så blir det veldig enkelt å komme til Norge.
  Søke asyl, lage barn, bruke kjønnslemlestelse som begrunnelse for opphold--> opphold og alt det medfører seg. Kall meg hva dere vil, men hadde jeg selv bodd i et land med dårlige kår, så hadde jeg nok tenkt slik selv. Fair enough igrunn, men da er det opp til asyllandet å gjøre en klok beslutning. Det er mye nød i verden, men Norge kan IKKE ta imot alle, det håper jeg de fleste forstår...men er redd endel venstrevridde folk ikke helt er med på notene her.
  Er vel ikke slik vi vil ha det?

  SvarSlett
 4. Dette er jo absurd. Skal Norge ta imot alle som kommer fra regimer der omskjæring, konemishandling, dødsstraff........er tillatt. Da kan vi bare åpne alle grenser og la andre overta vårt land.

  SvarSlett
 5. Et nytt eksempel på at de som burde kunne tenke prinsipielt, ikke kan det. De forstår ikke rekkevidden av hva de bestemmer.

  Hvor mange millioner bor i land der jenter står i fare for å bli omskåret? Skal vi gjette på fem hundre millioner? Fire hundre millioner av disse har jentebarn. Alle disse millionene kan nå potensielt få opphold i Norge. Gratis hus og sosialhjelp i mange år - familiegjenforening - pensjon uten å ha betalt noe inn til felleskassen.

  Og omskåret kan jentene bli like fullt - i Norge er det ingenting som hindrer foreldrene i å ta med jentene til hjemlandet for omskjæring - Eller så er det sikkert, blandt alle de som kommer, et par hundre omskjærere også -

  SvarSlett
 6. Men dersom brudd på menneskerettighetene ikke skal gi asyl - står de da over andre lover? Kan vi selektivt velge hvilke artikler som gir rett til asyl, mens andre ikke gjør det?

  Problemet med både menneskerettighetene og barnekonvensjonen er at de er fine å dra frem i fest-taler. I hverdagen brytes de over en lav sko. Dessverre også i Norge.

  Mener vi noe med disse konvensjonene er det vår fordømte plikt å følge dem opp. At det er en del utfordringer til det, skjønner alle. Er man ikke innstilt på å følge dem, så burde man latt være å ratifisere konvensjonene. Det er ærligere enn den politikken som føres i dag.

  SvarSlett
 7. Nå må denne rød/grønne regjeringen vise hva de duger til.Steng grensene straks,rydd opp i alle som går å venter på oppholdstillatelse med videre om fast bosettning. Få alle ut av landet som ikke har identifikasjonspapirer i orden og hvor en ikke får tatt fingeravtrykk på g.a.avslipt hud. UNE bør stenges og de annsatte overføres til NAV for å finne seg en annen jobb.La den borgelige siden komme med ett ultimatum til regjeringa på Stortinget om att de rydder opp snarest. La regjeringa få en uke til å rydde opp ellers vil de borgelige forlange en folkeavstemmning om Invandrer-,arbeids- og asylinnvandringen hvor kun-kun det Norske etniske folket får stemme og ikke nye norske borgere som har fått statsborgerskap etter 1960.Det har til dags dato ikke kommet fram noe innvandrerregnskap og dette bør være den virkelige sannhet om kostnadene det norske folk blir belastet med-ikke sant?
  Det Norske etniske folk har alltfor lenge blitt ført bak lyset p.g.a Regjeringers snillisme men ikke minst denne regjeringa, en gang må det ryddes opp.Skulle tro att de ansvarlige handler med "hodet under armen og armen i bind" -ikke sant?

  SvarSlett
 8. Jippi! Alle somaliere kan komme hit hvis de har eller før døtre. Det betyr flere voldtekstmenn til landet! For vi har jo ikke importert nok så langt.

  SvarSlett
 9. "Det sier seg selv att man ikke kan gi opphold på grunnlag av noe som kan skje" -- dette er feil, det er nettopp på grunnlag at noe kan skje at folk får flyktningstatus.

  jo mer alvorlig det som eventuelt kan skje, er, jo mindre sannsynlighet kreves det for at for at det skal skje før opphold må innvilges. Iflg flyktningeretten trenger det ikke være sannsynlighetsovervekt for tortur/forfølgelse så lenge det er en reell risiko. Det kan være en 15% sjanse for den saks skyld.

  I disse tilfellene er det en helt reell mulighet for at disse jentene vil bli omskåret, og Norges forpliktelser ift barnekonvensjonen, flyktningkonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen trigges. Enten regjeringen liker det eller ikke.

  Og det er ellers mange andre grunner enn kjønnslemlestelse til at nesten alle somaliere og eritreere får bli i Norge. De fleste eritreerne som kommer er militærunndragere, og den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast at det er brudd på EMK å returnere dem til Eritrea fordi sjansen er STOR for at de vil bli torturert og fengslet og aldri sett igjen.

  SvarSlett
 10. Norge kan ikke fungere som et sosialkontor for hele det afrikanske kontinent. Å omskjære jenter er en uting. At somaliere skal få opphold fordi de har jentebarn som står i fare for å bli omskåret er helt feil. feil fordi man ikke har noen form for kontroll på om dette faktisk skjer uansett opphold eller ikke.

  En slik praksis vil derimot føre til at man benytter seg av barnet som en faktor for å få opphold i Norge og at hele intensjonen med dette renner ut i sanden. dersom denne praksisen skal bli gjeldende bør man få på plass kontroller som faktisk påser at barna ikke blir omskåret og at en eventuell omskjæring medfører umiddelbar utsendelse av landet for foreldrene.

  Man snakker selvsagt her om menneskerettigheter og beskyttelse for barnet men da må også denne beskyttelsen fungere i praksis. I dag gir man opphold, men beskyttelsen for barnet slås ihjel av det faktum at man ikke kan kontrollere at barnet ikke blir omskåret samtidig som det nesten er umulig å få sendt ut asylsøkere fra landet. Summen på regnestykket blir ikke beskyttelse for barn i det hele tatt.

  Dersom man får på plass en regelmessig kontroll av barna samt at det er forbundet med konsekvenser dersom barna faktisk blir omskåret. En kan gi fengsel, men også inndragning av statsborgerskap og oppholdstillatelse. først da vil denne praksis kunne forsvares.

  SvarSlett
 11. Ja,ja - det var siste spikeren i kista, så nå får vi bare vente på Somalia-tilstander her i landet også.
  Denne naivismen som råder hos rikspolitikerne er helt uhört! Som rikspolitiker burde det väre en grense for hvor naiv man har lov til å väre.
  De ruinerer min framtidige alderdom, og mine barn og barnebarn vil få et helvete om noen år.
  Hvem vil ta ansvaret??

  SvarSlett
 12. Rasistiske idioter. Norge kan faktisk ta i mot ca. 10 millioner mennesker og samtidig være bærekraftig. Bare trekk nisselua ned over øynene og glem at verden er ny og at vi lever i et MULYTIKULTURELT samfunn.

  SvarSlett
 13. vi er vel ikke idioter, men her snakker vi om at vi slipper inn de som kommer med truslene... det blir jo litt galt, vi gir rett og slett etter for trusler. Vi er ikke bærekraftig hvis vi tar imot 10 mill for de jobber ikke og vi kan ikke betale maten til så mange mennesker særlig lenge. i tillegg til det har vi heller ikke noe bosted til så mange mennesker. Det vil heller ikke være ett norge lenger for vi er i undertall og mister regjeringen. Jeg er for å hjelpe mennesker og vil ikke ha helt stopp i innvandring, men dette er bare teit!!!!

  SvarSlett
 14. Bare la de håpløse sosialistene styre oss ut i elendighet,de oppfører seg akkurat som NS under krigen. Såg overhidet ikke noe problem med tysk overherredømme. Tyskerene holdt seg dog for gode til å overfalle norske jenter på gaten om ikke anna. Før eller siden våkner Ola Nordmann, jeg håper bare det skjer før det er alt for sent.

  SvarSlett