søndag 30. mars 2014

"Når lyset er ein spegel for ditt liv"

I dag har jeg gått tur i under en totalt skyfri himmel, totalt vindstille. En total opplevelse. Bedre kan vi ikke få det langs barndommens og ungdommens og nå den tidlige (?) alderdoms dels steinete, dels sandfylte jærstrender. Det er om dette landskapet Åse-Marie Nesse skriver:Og ingen ting blir borte –
alt strøymer imot deg her ved det opne hav
når lyset er ein spegel for ditt liv”.
#
Hun skriver om
”bitar av din barndom,
skin i fjøresteinane
som glasskuler frå søkkte garn”,

og hun er opptatt av
”steinane i ditt liv,
steinar du snåva mot,
steinar som fall frå ditt bryst;
her finn du dei att
runde
slipte av havet
som er større enn din angst”

Ute på Reve møtes Norges største lavlandsslette med havet. Der ute aner jeg slitets og steinen og torvmyrenes forblåste uendelighet under Norges største og mest skiftende himmel. Der er det runde linjer og vid synsrand. Øyet kan vandre og aldri møte noe som stenger, stadig lys”.

”Det er annerledes her”, sier Sigbjørn Obstfelder.
”Det er som der ute fra de vide synsrender kommer nye håp, en ser sitt liv i nye lys, en forstår meget en ikke har forstått før”.

Og visst har han rett, ute på Jærens ytterste rev får man uforglemmelige naturopplevelser for sinnet.

Her er verden og her er himmelen. Her møter vi det uendelige – også i oss selv.Blogglisten

mandag 24. mars 2014

De trodde det var umulig

I dag  er det 25 år siden det amerikanske tankskipet «Exxon Valdez» gikk på grunn cirka 4 mil utenfor oljehavnen Valdez i Alaska - en av tidenes verste miljøkatastrofer. «Exxon Valdez» har vært i brukt i alle år senere, men skipet har skiftet navn fire ganger. For et par år siden ble «Oriental Nicety» solgt for 16 mill. dollar til opphugging. Veldig nice.

Supertankeren Exxon Valdez taues mot land etter oljekatastrofen for 25 år siden. Foto: Al Grillo/Ap

Året etter besøkte jeg Prince William Sound i Alaska og fikk se noen av virkningene etter katastrofen. Rundt 40.000 tonn råolje rant ut og hadde en sterk virkning på nesten alle økosystemer og strendene i hundrevis av mils omkrets. Det var en uhyggelig opplevelse å se ødeleggelsene, og eksperter sa da at virkningene ville vare i tiår. 

Hvis man en sommerdag legger seg ned på en av strendene i området, risikerer man fortsatt å ha et tynt lag olje over hele ryggen når man reiste seg. 

I dag forurenses fremdeles regionen der forliset skjedde av anslagsvis 60.000 liter olje. Bestanden av spekkhoggere i farvannene utenfor Alaska viser små tegn til å ta seg opp igjen, og sildebestanden har aldri kommet seg opp til sitt gamle nivå.
Det kan ta tiår, om ikke århundrer, før naturen har brakt seg selv helt tilbake i balanse.

Ulykken første én viktig ting med seg. Året eter vedtok USA Oil Pollution Act, "a powerful piece of legislation that required oil tankers in US waters to have double hulls. It also boosted the government's ability to respond to spills; provided up to US$1 billion to deal with individual accidents; increased penalties for oil companies responsible for spills; and required businesses to draw up exhaustive plans for handling spills".

Det som skjedde i Alaska, skjedde i enda større målestokk  1 år senere da boreriggen «Deepwater Horizon» eksploderte i Mexicogolfen. Men dette området var langt fra så isolert og vanskelig for redningsmannskaper som i Alaska. 

Til sommeren planlegger Exxon å bli først i verden med å bore etter olje i et det russiske Karahavet i Arktis. Jeg er helt enig med Greenpeace: Som en arktisk stat og medlem av Arktisk Råd, må Norge ta ansvar for å innføre regler som holder Exxon og andre borte fra Arktis.


En av de 36.000 sjøfuglene som døde etter katastrofen

Inntrykkene fra Prince William Sound har gjort at for meg fremstår varig vern av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen som helt naturlig. En oljeulykke i et område så nær kysten vil kunne ende i en fatal miljøkatastrofe.

Det som ikke kunne skje, det som var umulig, skjedde likevel. Som kjent var det proffer som bygde Titanic - amatører bygde Arken. Kanskje er det slik at den siste stemme man hører før verden eksploderer, vil tilhøre en ekspert som sier: Det er teknisk umulig!" (Peter Ustinov)

"Exxon Valdez" er borte, men skadevirkningene består. Føre-var-prinsippet bør begrense de mest utbyggingskåte i Lofoten/Vesterålen

Blogglisten