fredag 24. april 2009

Sentrum, store utslag på målinger m.m.

EU og sentrum og antall kommuner - meningsmålinger med sprik - kontantstøtten - den ene og andre hånd - skift kurs!

Morgenen er ung og avislesningen bare begynt. Men et par smakebiter før andre gjøremål kaller og resten av bunken må ligge til kvelden:

I serien enig og tro til Soria Moria faller: EUs tjenestedirektiv ble i går vedtatt av Stortinget. To av tre regjeringspartier stemte imot.

Klassekampen:
Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Veum er bekymret for at et eventuelt EU-ja fra Venstres landsmøte, og sier at da har Venstre forlatt sentrumslinjen. Men er det ikke slik at Sp med å gå i regjering med Ap og SV for lengst har forlatt sentrum?

Er det for øvrig grunn til å tro at Sp noen gang vil kunne innse at vi har for mange kommuner i Norge, ettersom partiet henter svært mange av sine ordførere nettopp i disse kommunene?

Det er alltid forfriskende å lese kommentarene tidligere statsråd Hallvard Bakke Ap). I dag hevder han at mye av motstanden mot kontantstøtten ”har preg av fanatisme”. Han gjennomgår motargumentene, og siterer Bergens Tidendes påstand om at ”alle kritiske innvendinger mot kontantstøtten er blitt bekreftet i løpet av de ti årene den har eksistert”. Bakkes konklusjon: ”Knapt noen av de kritiske innvendingene som ble fremført mot ordningen, har slått til”.

Jeg har ofte sans for den frittalende kommentatoren Arild Rønsen. I dag spør han: ”Hvorfor blir det mye mer ståk omkring en salgsoperasjon til verdi av halvannen milliard, enn det blir rundt de overbetalte pengeflytterne som har tilskyndet enda et par i Oljefondet på 630 milliarder?”

Vårt Land:
Hovedoppslag om at ”Velgerflukten fortsetter” (fra Høyre) og nesten to sider i forbindelse med at avisens meningsmåling for april (1 av til sammen 10 månedlige målinger) viser en Høyre-tilbakegang på 2,5 prosentpoeng fra 13.3 i mars til 10.8 i april. Igjen en av disse målingene med store utslag, som uten unntak blir korrigert neste måned. Tenk om media kunne behandle slike tall med større forsiktighet. La med bare ta med forskjellene mellom Vårt Land talls og gårsdagens måling for Avisenes Nyhetsbyrå
(VL t.v.)
Ap 34.5 – 29.1
SV 6,5 - 7.6
Sp 6,5 - 5,8
Frp 30,3 - 28,5
H 10,8 - 13,9
V 4,2 - 6,2
KrF 4,8 - 5,9

Ifølge VL-målingene skulle KrF ha mistet over en tredjedel av velgerne på en måned. Tror noen på det?

Dagens Næringsliv:
Våre to finansaviser har stor glede av å småmobbe hverandre. Avisen siterer først Trygve Hegnar, som sa i NRK at Røkke stengte døren for ethvert samarbeid med staten, "her kommner intet til å bli endret, ingen transaksjoner blir annerledes".
DN bemerker til dette at "heldigvis har han ikke bemannet Finansavisens redaksjon, med folk av Brustads naive kaliber, men med hardkokte realister. På førstesiden igår het det således at "Røkke er på gli" og "Åpner for priskutt".
Min kommentar: Man har bare tatt ønskene om en differensiert presse et hakk lenger: nå også differensiering innen det enkelte medium.

Kommunal Rapport:
Siden vi er inne på Røkke-saken fikk jeg av en uforklarlig grunn lyst til å ta med et bidra i vitsestafetten som Kommunal Rapport (jeg leste den i går kveld) har gående mellom landets ordførere. Her er bidraget fra Sture Pedersen, Bø i
Vesterålen:
En radiosamtale offentliggjort av den amerikanske marine lød som følger:
- Vær vennlig å endre din kurs 15 grader nord for å unngå kollisjon.
- Jeg vil foreslå at du legger om kursen din 15 grader dør.
- Dette er kapteinen på et amerikansk skip. jeg gjentara, legge om kursen din.
- Nei, du legger om din kurs!
- Dette er hangarskipet "Enterprise, et stort krigsskip i den amerikanske marine.Legg om krusen din!!
- Dette er et fyrtårn. Din tur!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar