onsdag 15. april 2009

Asylsøkere - både inn og ut

1. Skal Norge føre en human politikk når det gjelder asylsøkere? Absolutt. I noen tilfeller: mer human enn i dag.
2. Bør personer med norsk statsporgerskap som har begått alvorlige forbrytelser og som har kommet hit under falske forutsetninger, utvises? Ja.
3. Bør asylsøkere som begår alvorlige lovbrudd, sendes ut av landet? Ja

Eksempel(1): Maria Antonia Suarez Hernandez har et barn og venter nr.2. Hun har en samboer - som arbeider i Nordsjøen - men Oslo byfogdembete har bestemt at hun må ut av Norge mens Utlendingsnemnda (UNE) behandler en klage mot et utvisningsvedtak begrunnet med at UDI mener hun tidligere hadde et proforma-ekteskap.
Både mor, far og barn blir skadelidende dersom det blir en atskillelse. Hvordan rimer dette med Menneskerettighetserklæringens krav om beskyttelse av familieliv og styrking av barnets rettigheter?
Er det et problem at domstolens første instans ofte lytter mer til den offentlige enn til den private part?
Proforma-ekteskap skal ikke gi noen gratisbillett til norsk statsborgerskap. Men det må stilles store krav til bevis, ikke minst når utvisning, som i dette tilfelle, fratar barn deres rett til å være med både mor og far.

Eksempel (2): VG forteller i dag at Utlendingsdirektoratet (UDI) har trukket tilbake det norske statsborgerskapet til en egypter. Han kom til Norge i 1995, søkte om opphold på grunn av påstått homofil legning, inngikk partnerskap med en 17 år eldre mann han ble kjent med, fikk oppholdstillatelse i 2002. Et halvt år senere ble det brudd. Underveis i det "homofile" partnerskapet fikk egypteren tre barn med to norske kvinner. Nå står han tiltalt for å ha overfalt og voldtatt åtte kvinner. Et av ofrene har i ettertid tatt sitt eget liv.

Loven gir mulighet til å tilbakekalle et norsk statsborgerskap der
som det er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger fra søkeren. "Avgjørelsen ikke er sterkt nok begrunnet", mener Tor Erling Staff. Når skulle den eventuelt være sterkere?
Men hensynet til barna? I noen tilfelle er det dessverre slik at barn ikke vil være tjent med samvær med far, at det vil være en stor lettelse for mor at kontakten med far er opphevet, at barns oppvekstsituasjonen og familieliv er best tjent med utvisning.

Eksempel (3): "Jeg mener det finnes bare ett Lykkeland, og det er Norge - verdens beste sted. Jeg møtte en bekjent i går. Han kom fra Italia klokka tolv om natta og dro direkte fra flyplassen til «Plata». Jeg spurte hvorfor han kom hit, og han fortalte at han skulle jobbe på «Plata» sier en innvandrer.

På en vanlig fredags formiddag observerte Dokument 2 selgere fra Libya, Algerie, Marokko, Tunisia, Chile, Irak, Kurdistan, Eritrea - og selvsagt også del nordmenn.
Tilsynelatende organiserte asylsøkere opererer både i hovedstaden, Bergen og Stavanger. Flere, spesielt fra afrikanske land, går straks over i en salgssituasjon, de utnytter asylsystemet for å selge alt fra hasj til heroin, mest amfetamin. Ifølge VG er bakmennene som styrer narkoanarkiet i hovedstaden ofte selv asylsøkere eller utenlandske borgere uten lovlig opphold.

Asylsøkere som avventer behandling og begår kriminalitet kan utvises dersom forbrytelsen faller innenfor kravene til utlendingsloven. Men uansett livssituasjon: Vi må ikke importere "dødens håndtlangere", vi har så altfor mange av dem allerede, både etnisk norske og innflyttere.

Disse asylsøkerne skader sin egen sak kraftig, men langt viktigere er at de ødelegger for alle lovlydige asylsøkere og innvandrere generelt. Det skal straffe seg å selge dop når man kommer til Norge som asylsøker.
Slike sakene må behandles individuelt, men likevel i ekspressfart. Alle som søker asyl i Norge har krav på å få søknaden vurdert. Vnligvis kan det ta UDI opptil flere måneder å behandle en asylsøknad, avhengig av sakstypen. Behandlingstiden forlenges når søkerens identitet er ubekreftet eller falsk. Dette er jeg overbevist at narkoselgerne bevisst spiller på. Regjeringen har prisverdig gjort det klart at man vil gi ressurser til å endre situasjonen, og det må skje jo før, jo heller.

Det synes som om nordmenns mistro til innvandrere er økende. For en som ønsker en generelt mer human politikk, er det lett å oppfordre til kraftig og rask reaksjon når systemet uthules, når asylinstituttet misbrukes til åpenbar skade for mennesker og samfunn.

4 kommentarer:

 1. Ditt eks nummer en er gjennomførbart pga. pater-est: Far utnevnes på bakgrunn av sitt forhold til mor og ikke pga sitt forhold til barnet. Er ekteskapet pro-forma vil således far-barn relasjonen ikke ha noen lovmessig beskyttelse og det er fritt frem å skille far og barn.

  SvarSlett
 2. Man vet jo ikke om man skal le eller gråte av de rødgrønne og Venstre. De truer med at FrP vil innskrenke velferdsstaten, samtidig med at de selv fører en innvandringspolitikk som vil få helevelferdssystemet til å kollapse ila få år. Norge har nå den desidert største innvandring i verden målt pr. capita. Man kan ikke ha verdens mest generøse velferdssystem og verdens mest naive, snillistiske innvandringspolitikk samtidig.

  Svært mange av de innvandrerne som kommer til Norge er helt uten anvendbar utdannelse, og mange er analfabeter. Mange kommer fra kulturer hvor kvinnene ikke arbeider utenfor hjemmet, eller ikke får lov til å arbeide utenfor hjemmet. Når man i tillegg kan hente mange andre ikke-arbeidende familiemedlemmer på familiegjenforening, sier det seg selv at denne type innvandring krever mere produkter og tjenester enn den skaper.

  De rødgrønnes asylpolitikk er en ren katastrofe og fullstendig ute av kontroll. I fjor ble antall "asylsøkere" mer enn doblet til over 14.000. Av disse nektet utrolige 96,3% å oppgi identitet. I januar i år har stigningen fra i fjor fortsatt videre.

  Allikevel fikk ca. 7000 av disse innvilget opphold og ca. 7000 avslag og utvises fra Norge. Men regjeringen er overhodet ikke i stand til å sende ut de som får avslag. Av de 7000 asylsøkere som fikk avslag i fjor, greide de rødgrønne kun å sende ut noen ti-talls. Faktum er at så godt som ingen av de som greier å komme seg inn i Norge drar herfra igjen.

  De aller fleste synes at en viss innvandring er helt normalt, men det som har skjedd i Norge de senere år er fullstendig Gale-Matias! I fjor kom det utrolige 67 000 innvandrere til Norge, mens det bor 72 399 i hele Finnmark. De rødgrønne endrer fullstendig Norges demografi ila få år. Et totalt uansvarlig, irreversibelt eksperiment som ingen aner konsekvensene av.

  Det eneste partiet som kan bremse denne eksplosive innvandringen til Norge er FrP. Selv om man, som meg, er uenig med FrP på noen områder, er dette fullstendig underordnet. FrP er nødt til å få regjeringsmakt i 1 periode for å innføre helt nødvendige endringer i innvandringslovgivningen, noe de andre partiene ikke er i nærheten av å tørre.

  Norge tåler ikke 4 år til med denne galskapen, da vil tingene ha kommet helt ut av kontroll, og kraftige innstramminger i velferdssystemet vil være et faktum.

  SvarSlett
 3. Hvem står bak overfallsvoldtektene i Oslo?
  Dagsrevyens reportasje bekrefter mine tidligere antagelser at det er 100 % utlendinger(afrikanere og kurdere) bak overfallsvoldtekter!!!

  SvarSlett
 4. Ja jeg synes også det er på høy tid at noen faktisk TØR å si noe, ja det er greit med innvandring, men synes også selv at det er rart at DE RØR/GRØNNE partiene enten er DUMME? REDDE?UVITENE??eller er det som mange hevder at DE faktisk ikke TØR SNAKKE om det som faktisk er sanheten.
  VIS oss at det noe TÆL i de norske POLITIKERNE og tett igjen alle smutthull som de kan benytte seg av, og det er ikke LITE, bare snakk med en NABO, alle har en HISTORIE å fortelle. VÅKN OPP NORGE!!!!!!

  SvarSlett