mandag 2. februar 2009

Avisnærhet - og ungdom

Avisopplagene avtar. Grunnene er både enkle kompliserte.
Avisannonseringen synker - i de større avisene, i de minste lokalavisene var veksten i desember 6,8 pst og for hele 2008 var den 3,2 pst.(Dagens Næringsliv i dag. Grunnene er både enkle og kompliserte

I mitt nærområde går det så det suser for Solabladet i Sola kommune, som har 22 000 innbyggere. Her økte annonsesalget i desember med 33 pst (!), og i løpet av 2008 steg lesertallet fra 13-14 000 til 20 000 (!!). Staben kan utvides, utgivelsesfrekvensen dobles. Resepten: "Vi er begeistret for lokalsamfunnet, men lager ikke menighetsblad. Det er det enkleste i verden, å intervjue noen folk på gaten eller i rådhuset og skrive jubelsaker etterpå. Men da mister du fem tusen lesere på ett år". (Hilde Garlid, redaktør).

Stor avis, liten avis, nærhet til lesere ( "snakke med dem, ikke til dem" som han sa, Lars Oftedal som grunnla Stavanger Aftenblad i 1893, på et tidspunkt da det allerede var fire aviser i en fattig by), geografisk nedslagsfelt, redaksjonelle prioriteringer, journalisters egne interesser i relasjon til stoffvalg, vinkling, vilje og evne til å høre alle parter, tabloidisert typografi, organisering av arbeidet, osv, osv - det får ligge til en doktoravhandling.

Bare en liten observasjon fra mine to lokalaviser i dag, mandag 2.februar: Det skjer mye i avisenes nedslagsfelt i løpet av en helg. Det er umulig å dekke særlig mye av dette (jfr. bl.a. arbeidstidsbetsemmelser, overtidsbetaling, selv om det også her nok er slik at der det er vilje, er det alltid en vei). Unntaket er sporten som følger sitt felt systematisk på en måte som andre stoffområder kan lære noe av.

Denne helgen var 3000 unge deltagere og medarbeidere med på arrangementet Impuls i IMI-kirken i Stavanger, ifølge Vårt Land. Musikk, lovsang og tilbedelse sto sentralt, slik litt annerledes musikk gjør det i andre lokaliteter og slik tilbedelse også preger entusiastene foran tv-skjermen og NRK Sport, eller på tribunene.
Men også dette: "Mange ønskjer å utgjere ein forskjell i det daglege, dei ønskjer å vere noko for andre". De unge ble utfordret til handling. "Fleire kom med trillevogner inn i salen for å gje til Frelsesarmeen...Mange gav også kledee i oppsette konteinarar, på veg til eit IMI-prosjekt i Albania".

Godt stoff? Ikke for de to avisene. Og stadig er det noen som undres over hvorfor det er så vanskelig å få tak i unge avislesere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar