tirsdag 3. februar 2009

P3-harselas som råtten frukt

Er det satire å klippe og lime fra Kongens nyttårstale, slik at han sier: ”Det hender noen ganger, av og til, når det er ekstra godt å leve, ønsker jeg en jente på 17 år?”
Eller: ”Selv fikk jeg i løpet av noen viktige barneår oppleve kon takt med eldre to ganger” fulgt av antydninger om pedofile tilbøyeligheter?”

P3 i NRK synes dette er morsomt. "Harselas" postulerer de ansvarlige, de vil ”…se hvordan det fungerer i P3s målgruppe mellom 15 og 30”.
Det er VG – hvem ellers – som bringer nyheten, og minner dessuten om at NRKs Ungdomsredaksjon i fjor i en serie oppdiktede kjendisnyheter viste et sexbilde der hodet til en artist er byttet ut med kulturminister Trond Giskes (han kalles "Knulle-Trond" i programmet, og kvinnens hode med Pia Tjeltas.
Av de omlag 19 000 synsere som tilkjennega sin mening om dette, syntes 51 pst at NRK ikke gikk for langt.

Humor? Ironi? Parodi? Satire?
Jeg vet ikke hva Juvenalis (60 – 127 e.Kr.) ville sagt til innslaget i "Grovklipp". Mange regner han som tidenes største satiriker når han i fem bøker refser og spotter tidens og Romas moralske forfall og latterliggjør en rekke aktører.
I Store Norske Leksikon står det under stikkodet satire: ”I moderne litteratur brukes betegnelsen om enhver diktning som med spottens våpen angriper tidens, samfunnets eller det enkelte menneskets skrøpeligheter”.I Norge anno 2009 er det mye å ta av, og heldigvis blir endel tatt. Det er befriende med de grove overdrivelsene og karikaturene som latterliggjør og synliggjøre svakheter ved makten, dobbeltmoralen, løgnene, systemene – ” i systemene Lavinia, der er det godt å være” (fritt etter Nils Kjærs ”Den lykkelige byråkrat”)- som gjør narr av våre mange, mange laster og skrøpeligheter.

Satiren skal vise oss det som står mellom linjene. Den bør først og fremst ta dem som har eller ønsker med mange midler å få makt; slå både i midten, til høyre og til venstre (blir det ikke vel ofte til at slagene går mot høyre?)
Den bør ikke vende seg mot de forsvarsløse som f.eks.Kongen. Men rundt både Olav og Harald har det vært mye god humor, og både kongehuset og vi har satt pris på gode parodier som stundom kan ha vært skjulte kjærlighetserklæringer, eller i det minste sympati med en rolle.Selve kongedømmet som statsform kan det være all god grunn til å ironisere over.
Her som ellers: Det er ikke se som sies eller gjøres som er problemet, det er måten det gjøres på.

Den beste humoren er når vi får lyst til å le når forholdene er slik at vi egentlig burde gråte over dem, når vi tross alt ler. Mikal Rode oppsummerer på en måte med "satire er humor som skal tas på alvor. Tiden roper på satire men det er vanskelig å satirisere over en parodi".

Ordet satire betyr egentlig "blandingsrett" eller "(fruktfat med)blandet frukt". P3s kongeklipp faller inn under kategorien "råtten frukt".

PS. Prøv nettstedet satire.no. Særdeles underholdende videoklipp av bl.a. Rune Andersen, Atle Antonsen, Thomas Giertsen Harald Heide Steen jr. ("Ubåtkapteinen" slår det meste), Otto Jespersen (når han er på sitt bedre), Trond Kirkvaag, Dagfinn Lyngbø, Knut Nærum, Dag Schreiner, Pernille Sørensen (jeg savner flere av de morsomme, ironiske og parodierende kvinnelige aktører), Per Inge Torkelsen (min kollega på Venstre-benken i DStavanger bystyre, han viser der i enkelte glimt at humor i alvor kan være særdeles treffsikker), grupper som KLM og Løgnaslaget, og de internasjonale Rowan Atkinson, John Cleese og Jerry Seinfeld.
Jeg lover et velsmakende fruktfat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar