søndag 8. februar 2009

Gratulerer, Klassekampen!

Jeg henter inn fem aviser hver morgen (de øvrige syv jeg har fast kommer i 11-12 tiden). Noen dager blir jeg lettere irritert når en eller to av dem mangler, jeg kommer liksom ikke i gear før 1.runde med avislesning er tilendebrakt. Klassekampen er den som oftest mangler, det er ikke det samme å få den dagen etter. Og spesielt ille er det når de gode lørdagsutgavene uteblir, slik det var nå lørdag (hører du det, redaktør Braanen, det er en aksjeeier som taler, kan du gjøre noe med distribusjonen?).

Sammen med Vårt Land og Dagens Næringsliv er Klassekampen et verdifullt tilskudd til mitt og andres verdensbilde og meningsdannelse. Det er mye A4 over lederartikler, redaksjonelle stoffvalg og vinkler i norske aviser. Klassekampen er et viktig unntak.
Jeg er en seiler på det sosialliberale hav og leser ikke Klassekampen for å få styrket mine overbevisninger. Men fordi avisen ofte har andre perspektiver, andre røster, er den utfordrende, krever refleksjon og gjennomtenkning av egne etablerte sannheter. Og den overrasker fordi det ikke sjelden kommer klare meninger eller stoff du kanskje ikke hadde ventet akkurat fra en avis som har utgangspunkt i AKM- ml, men som konstruktivt har fjernet seg fra det partibundne og nå fremstår som en uavhengig avis med klar forankring til venstre for Ap.

Når Klassekampen kjører et tema, gjøres det seriøst. Jeg har tidligere gitt avisen ros for måten den behandler religiøse spørsmål på, med unntak av Vårt Land er det ingen riksdekkende aviser som gir så vederheftig og interessant informasjon.

Alle journalister burde egentlig hatt en tid i redaksjoner som Vårt Land og Klassekampen. Der lærer du å arbeide hardt (fordi avisen er avhengig av deg om den skal komme ut), lærer å lage gode aviser under dårlige økonomiske forhold. Så har da også disse avisene levert mye godt journalistmateriale til aviser (i alle fall inntil nå) som beiter på betydelig grønnere annonseganger.

Klassekampen fyller 40 år. Det er en bedrift i seg selv. Samfunnsdebatten styrkes av avisens bidrag. Mitt jubileumsønske må være at den trosser finanskrise (og gir fortsatt gode innspill til å forklare galskapen) og ikke bare klarer å holde, men faktisk forsterke dagens kvalitet.
Gratulerer!

1 kommentar:

  1. Jeg er såpass overbevist at mitt første Klassekampen skal kjøpes inn så snart råd er.

    SvarSlett