torsdag 12. februar 2009

Stå på, Knut Storberget!

Den norske hverdag vil tåle en håndfull kvinner med politiuniform og hijab. Om fem år vil vi smile av dagens opphissede diskusjon, der vi opplever SV'ere hånd i hånd med Frp, Klassekampen og Høyre i skjønn forening, Sp i ny verdikamp. Tjohei så det går unna. Hva er vel truende arbeidsledighet, "pensjonsran" og oljeboring i nord mot engasjementet i dette spørsmålet såvel på grasrotnivå som blant torner, røde roser, blåveis, gullris og grønne planter litt over bakkenivå?

Det begynte med en pressemelding fra Justisdepartementet, etter at politidirektør Killengren hadde tvil seg frem til "ja til hijab i politiet". Departementet fremholdt at "hensynet til å rekruttere bredt og sikre at politiet representerer alle samfunnslag, uavhengig av livssyn og etnisitet, må komme foran et strengt krav til en nøytral politiuniform".

Statsministeren grep inn etter et lite opprør i egne partirekker, pressemeldingen er forsvunnet fra nettet, og politikere i alle farger nesten kappes om å ta avstand. Politidirektoratet skal nå utrede hvordan en løsning med hodeplagg der hår tildekkes, kan innføres.

Symbolsak? Islamfrykt? Avvikling av politiets nøytralitet? "Hvis noen tror på Tor og Odin, skal de få bruke vikinghjelm også?" (Jan Arild Ellingsen,Frp). "Hijab i dag vil være provoserende i en del situasjoner", sier Erna Solberg til VG.a>"Uenighet i regjeringen", lyder en overskrift i Dagbladet.

Andre land aksepterer kombinasjonen hijab-uniform. Og de 9-10 kvinnene i Storbritannia som bruker dette, virker ikke spesielt utfordrende. Også i Sverige og noen andre land er dette på vei inn.
Jeg synes vi skal lytte litt til lederen for det mosaiske trossamfunn i Norge, Anne Sender: "Jeg ville ikke reagert om en politikvinne patruljerte utenfor synagogen med hijab. Da er det (i så fall) mine holdninger det er noe i veien med. Jeg tenker ikke at alle muslimer er terrorister. Jeg vet ikke om hele samfunnet er modent for dette, men jeg synes vi skal åpne for det og prøve".

Politiuniformen skal være nøytral og oppfattes likt for alle. Ja. Men vil alle oppfatte politiet som nøytralt i enhver situasjon? Politiet i Norge gjør en flott jobb. men likevel: Er ytre nøytralitet alltid kombinert med en indre, og minst like viktig, nøytralitet? Hender det i noen situasjoner at annerledes hudfarge fører til mer mer mistenksomhet og kontroll? Hva med enkelte vitnesbyrd om forskjellsbehandling? Og når det gjelder nøytralitet: Hva med politiets egen kamp for økt lønn og bedre arbeidsforhold? Det fortjener de, men jeg tar avstand fra aksjoner i strid med vanlige spilleregler som svekker tilliten til de som skal overholde lov og orden.

Politiet skal også inkludere og speile befolkningen. I Norge opplever innvandrere å bli holdt fast i sin opprinnelsesidentitet, og de blir vurdert ut fra i hvor stor grad de er blitt norske, som om det finnes noen enkel måte å måle det på. Dermed kan de oppleve at de aldri blir gode nok, aldri blir anerkjent som en del av det norske samfunnet.

Politi og samfunn trenger de ressurser som muslimske kvinner representerer i en norsk hverdag som blir mer og mer multikulturell. Politiets arbeidsoppgaver blir mer omfattende, det er oppstått miljøer og tabuer der jeg tror politi i hijab, forståelse for annerledestenkende, kan være til større hjelp både for dem det gjelder og for samfunnet som helhet.

Debatten har styrket min tro på at vi fremmer integrering ved å la muslimske kvinner som ønsker det delta i yrkeslivet med hijab Jeg er redd for at endel uttalelsere og reaksjoner i hijab-debatten, vil styrke en følelse av å være annenrangs innbyggere hos muslimer i Norge og skape en mer aggressiv tone overfor denne minoriteten.

Knut Storberget har åpenbart ikke hatt den mest heldige hånd og tunge i behandlingen av denne saken, men jeg håper regjeringen med statsministeren i suveren lederposisjon har ryggrad til å bakke ham opp og holde fast på de gode intensjonene. Ikke lev opp til handlingsmønsteret: "Vis meg hvor folket går, så jeg kan lede det". De avgjørelser som beveger samfunnet i rett retning, fattes ikke etter temperaturen i den offentlige debatt. Husk forbannelsene over røykeloven - den gang.

Hvis det er riktig som det fremstilles i media at tidligere integreringsminister Bjarne Håkon-Hanssen er den sterkeste motstander i regjeringen mot politi-hijab, synes jeg han svikter sitt ansvar for hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg.

Ta grep! La fremtiden komme nå! Stå på, Killengren!(men du bør ikke få forlengelse). Stå på, Storberget!

4 kommentarer:

 1. Du skriver: "Jeg er redd for at endel uttalelsere og reaksjoner i hijab-debatten, vil styrke en følelse av å være annenrangs innbyggere hos muslimer i Norge og skape en mer aggressiv tone overfor denne minoriteten."

  I dagens Dagladet spiller to av Islams råds leder rasismekortet (http://www.dagbladet.no/2009/02/12/kultur/hijab/debatt/innenriks/4809288/), så jeg er ikke sikker på at motstanderne av hijab i politiet skal ha skylden for en hard tone i debatten. Man kan være sekularist uten å være rasist. Man kan endog være motstander av hijab i politiet uten å være verken sekularist eller rasist.

  Politiet går med uniform fordi de representerer staten, og ingen annen gruppe eller institusjon. Hvis uniformen brukes til å markere tilhørighet til noe annet enn politiet, faller hele poenget med en uniform bort.
  Det er dessuten bare tull at man ved å holde seg til uniformen slik den er stenger noen som helst ute fra å jobbe i politiet.
  Når Tyrkia, med bortimot 100% muslimer, klarer å ha politikvinner hijab-fri uniform, bør også Norge klare det. Dette handler ikke om muslimske kvinners rettigheter, men om andre muslimers ønske om å vinne en symbolsak.

  SvarSlett
 2. Jeg har nå lest meg gjennom snart 50 artikler om dette hodeplagget, dette symbolet - som jeg nå vet mer om enn jeg strengt tatt foretrekker. Jeg er enig i at dette kommer vi til å le av om noen år. Ikke fordi plagget, symbolikken, overbevisningen eller fordommene som er lagt ned i denne diskusjonen. Men all energien. Dette er en fillesak. Jeg startet med et resolutt nei- dog i respekt for uniformen og alt som er norsk. Jeg har ikke skiftet mening. Men er nå mer oppgitt og forbauset at jeg og langt klokere mennesker enn meg, kan bruke så mye energi på dette. La dem eller forby dem. Samma for meg. Bruk heller energien på noe som er samfunnsnyttig og til hjelp. Jeg er rimelig sikker at alle parter i denne saken, lever i beste velgående uansett hva avgjørelse man faller ned på.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 4. Hijab er en ting. Men å bruke det i Politiuniformen blir for dumt! "Du er kommet til norge" det er andre regler her, og de må du følge. Ikke prøv å forandre noe fordi her er det den hv1t3 mann som bestemmer i gata! Men hvis du vill kan du gjærne prøve deg, men det er ikke slik det fungere i Norge. Vi er bygd opp på en kristen tro! Det er ikke du! så gå hjem med koranen senket og gjør dine dagligdakse mål.

  SvarSlett