tirsdag 7. mars 2017

Politisk dagbok 7.mars

Sylvi neste?
På Frp-toppen sitter en Siv Jensen, mildt sagt travelt opptatt med sine krevende oppgaver i Finansdepartementet, og ser sin egen lederposisjon og autoritet svinne hen i takt med Listhaug-euforien. I partirekkene spør man seg hvorfor Jensen ikke fremhever Listhaug mer i den interne partisamtalen, og en ny fortelling er i ferd med å sette seg: Den litt harry vestlandsdamen med sansen for køntri, Kristus og kulturkamp – mot den etter hvert noe konturløse nesten-høyredamen fra Oslos nest beste vestkant. (Hans Petter Sjøli, VG)
Slik Roar Hagen i VG ser situasjonen i Frp

Politisert åndskamp
Jesus var ikke på Oslo symposium. Men det var Sylvi Listhaug. Og skal en skaffe stemmer i dette segmentet, er det viktig å framstå mest mulig gammeltestamentlig.
(Jarl Wåge i Dagbladet)

Oslo Symposium - en politisert åndskamp der forstillelse og gode miner omdefineres til en dyd og strategiske allianser gjennomsyrer alt. (Håvard Nyhus, Vårt Land)
Sosial rettferd. Forrang for fattige. Solidaritet. Det fells beste for samfunnet. Kvifor er desse orda framandord i Ystebø og Oslo symposium sitt politiske vokabular? Det kristne livssynet gir meg aldri svar på kva politisk parti eg skal engasjera med i eller kva eg skal meine om nasjonal Transportplan. 8Emil André Erstad, tankesmien Agenda)
Jeg kommer ikke på en eneste biskop eller prest som deltar i samfunnsdebatten om politiske spørsmål, og som fremstår med et klart borgerlig-liberalt ståsted. Og en biskop i Den norske kirke, som åpent står frem eller virker som en Frp’er, virker helt utenkelig. Så når de føler at noe så prosaisk som et arrangement kan virke så støtende – hvordan tror de da det kan virke på andre kristne, som for eksempel er skeptiske til innvandring og stemmer Frp, at deres parti og deres syn mer eller mindre direkte blir stemplet som ukristelig – til og med av Den norske kirke? (Kristin Clemet, Civita)

Vil – vil ikke
Ap og bygdelista Berg Fellesliste aktet i februar i å å vedta kommunesammenslåing, selv om en folkeavstemning fjor viste at 71 ost ville være egen kommune. Nå i mars banket de to stedet gjennom en oppfordring til Stortinget om å fatte beslutningen (abc nyheter)

Ap har vinglet i saken, uansett hva de høye herrer har sagt. (Jan Harald Jansen, Ap-gruppeleder i Berg kommune)

 Det er tydelig at kuvendingen til Jonas ikke har nådd helt opp til Senja. (Helge André Njåstad, Frp, leder for Stortingets kommunalkomité).

En regionreform som begynner med å fordele offentlige kontorer med ansvar for videregående skoler og distriktstannleger, engasjerer kun fylkespolitikerne. (Bjørg G. Sæbø, redaktør i Rogalands Avis)
Nye og større regioner vil kunne forrykke den politiske balansene og gjøre det lettere for små partier å komme inn på Stortinget. (Bernt Aardal, valgforsker)
Mon ikke Regjeringen heller skulle nedsatt et bredt utvalg,  som Schei-kommisjonen  på 60-tallet, som arbeidet med saken, blant annet gjennom lokale høringer. På bakgrunn av dette, og etter en skikkelig vurdering og klargjøring av hvilke oppgaver større kommuner skulle ha, måtte så  Stortinget avgjøre saken. I tilretteleggingen av forvaltningsnivået i Norge kan ikke nåværende enheter ha nærmest veto.

Familiepolitikken
Dessverre ser det ut til at det som egentlig er et politisk flertall mot kontantstøtten, i alle sammenhenger er villig til å gi etter for presset fra særinteressepartier som KrF i akkurat denne saken, og derfor bli vi ikke kvitt den. (VG)

På lang sikt er det grunn til å frykte at en målretting av barnetrygden mot familier med lav inntekt, vil bli en yndet ordning å kutte for politikere som vil styrke arbeidslinja. (Dagbladet)
Høyre-landsmøte
Statsminister Erna Solberg sier at Norge ikke har råd til å fjerne formuesskatten. Nå er det ventet rabalder på Høyres landsmøte. (DN)
På søndag kan Høgre vedta liberaliseringar innanfor alkoholpolitiokk, genteknologi og prostitusjon. (Jens Kihl i og Kjetil Magne Sørenes, Klassekampen)
Vi må ta stilling til sakene uavhengig av kva KrF måtte mene. (Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre)
Høyres landsmøte vil drøfte om det er behov for permanent bevæpning av politiet på steder og punkter som er spesielt terrorutsatt. Trusselbildet er blitt alvorligere. (Anders Wærp, justispolitisk talsmann, H)
Her prøver Høyre å kamuflere at de på snart fire år ikke har levert på beredskap, slik de lovet. (Hadia Tajik, nestleder, Ap)

Har Venstre Plan B?
Fram mot valget vil Venstre argumentere for et urealistisk regjeringsalternativ og hevde at de ikke vil støtte Frp, samtidig som de i realiteten vil kunne ende opp med dagens ordning dersom regjeringspartiene vinner flertall sammen med Venstre i valget. (Pål Hellesnes i Klassekampen).
Venstre er det ikke-sosialistiske partiet med størst andel Frp-kritiske velgere, og partistrateger tror det sliter på partiet om dagen. Likevel stiller toppene seg bak et utkast der det ikke formuleres noe uttalt nei til å sitte sammen med Frp i regjering. Venstre får neppe fred for plan B. (Per Anders Hoel, Vårt Land)
Deler av Venstre med Grande i spissen har også et betent forhold til de rødgrønne generelt og til Ap spesielt. Noen allianser her er vel utelukket så lenge Trine Skei Grande styrer skuta. På grunn ? (Jon Johansen i Dagsavisen)

Det erkjennes i Høyre at det er en form for politisk risikosport å skremme med regjeringskaos til venstre for den politiske midtstreken. Kaosargumentet kan fort slå tilbake på dagens fire samarbeidspartier. (Harald Stanghelle, Aftenposten)

Bare tanken på å få både de rødgrønne og Frp som flankepartier i opposisjon gir Erna Solberg svette- og skjelvetokter av dimensjoner. (Jon Johansen i Dagsavisen)
Solberg kan være trygg på at Venstre aldri vil gå sammen med Ap å felle regjeringen. Motviljen mot Ap i deler av Venstre er like sterk som motviljen mot Frp. (Leder i Dagsavisen)
Slik det ser ut i øyeblikket, må i alle fall også KrF være med på det borgerlige laget for eventuelt å få flertall. Begge støttepartiene vil bli kjørt hardt frem mot valget. Slik det i mange tiår har vært for sentrumspartier.

Oslo i særstilling?
De nye inntektsgrensene for bostøtte gjør at 100 prosent uføre i Oslo risikerer å måtte betale hele husleia selv. Oslo er i en særsituasjon med svært høye boligpriser og sterk prisvekst.  Jeg frykter at flere vil måtte gå over på sosialhjelp med endringene fra regjeringen. Dette er nok et eksempel på at regjeringen ikke tar innover seg hvordan politikken deres gir utslag i Oslo. (Inger Marte Thorkildsen, sosialbyråd, SV)

I forbifarten
Regjeringen fortsetter å love milliarder til gigantprosjekter i Nasjonal transportplan. Mandag var turen kommet til Møreaksen, Fornebubanen og Hålogalandsvegen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) varsler en offensiv mot marin forsøpling og mikroplast.
Stortingskandidat fra Hedmark, Kristian Tonning Riise, mener ulvesaken skader Høyres distriktsprofil. Trøndelags-topp Elin Agdestein mener hele partiet rammes i sjela (Nationen).

Fremskrittspartiet vil gjøre det mulig å drikke alkohol på restaurant fra klokken 06.00 på helligdager, høytider og søndager. Men bransjen selv er lunken til forslaget.(Østlendingen).
Det er full enighet i Venstre om at det er uaktuelt med endringer i naturmangfoldsloven for økt uttak av ulv (Trine Skei Grande, partileder).
Hvorfor har ikke Listhaug fulgt opp de åpenbare manglene ved det norske regelverket om statssløshet? Stortinget har et ansvar for at Norge ikke bryter folkeretten. Hvis regjeringen ikke tar ansvaret på alvor, må Stortinget instruere regjeringen om å følge folkeretten. (André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Statsminister Erna Solberg (H) og forgjengeren Jens Stoltenberg (Ap) bes begge om å stille til høring om terrorberedskap i kontroll- og konstitusjonskomiteen. 

Det er kun gått tre måneder siden regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om tidenes satsing på biodrivstoff. Nå holder klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) døren åpen for at vedtaket om biodrivstoff ikke lar seg gjennomføre. (Aftenposten)

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er riktig av regjeringen å holde fast ved Utøykaia som minnested etter 22. juli-terroren.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar