lørdag 7. februar 2015

Sakset uke 6

Sp og verdiene
Sp går til kamp mot regjeringspartnerne. De mener velferdssamfunnet har feilet om Norge ikke forbyr all tigging.
VG 14/4 2013

Etter måneder med tautrekking har regjeringspartiene latt seg overtale av Sp til å forby tigging i hele landet. Fra sommeren 2014 kan kommuner som ønsker det vedta forbud mot tigging i sine politivedtekter. Fra sommeren 2015 erstattes lokale ordninger av et nasjonalt forbud.
Aftenposten 10/6 2014

Jeg synes dette er en veldig god løsning som er i tråd med vårt partiprogram
Jenny Klinge, Sp, 10/6 2014
Det gikk opp for folk at dette var grunnleggende feil i forhold til våre verdier
Per Olaf Lundteigen, Sp, 5/2 2015

Sp har gitt Lundteigen vetorett.
Michael Tetzchner, H

Det er litt morsomt å observere at Sps grunnverdier er omtrent som budskapet i en av Bush-kampanjens attack-ads mot John Kerry i 2004: «whichever way the wind blows».
Kristian Tonning Riise, Leder i Unge Høyre

Sp's opptreden er «til skade for politikkens omdømme. Jeg har ikke sans for at avtaler brytes.
Ulf Leirstein, Frp

Dette er ingen snuoperasjon fra Sp. Vi sier nei til noe vi aldri har sagt ja til. Jeg lever veldig mye bedre med kritikk fra Frp og H, enn jeg ville gjort dersom dette lovforslaget ble vedtatt.
Anne  Beate Kristiansen Tvinnereim, 2.nestleder

Det var regjeringen som la frem et lovforslagv som ble gjenstand for spott fra Al jazeera til Huffington Post.Å kaste den bar mhjertige samafritan i fengsel? Det gvår bare ikke,
Per Anders  Madsen, Aftenposten

Sp har gjort en anstendig snuoperasjon
Iselin Nybø, V

Sps stortingsgruppe har utvist mot ved å bryte en politisk avtale og eget landsmøtevedtak.
Kjell Ingolf Ropstad, KrF

Det sier kanskje noe om hvordan KrF ser på avtaler.
Carl I. Hagen, Frp

For Sp er det en utfordring å få tilbake troverdighet som avtalepartner, når man ikke tør å stå oppreist i mediestormen.

Gunnar Stavrum, redaktør

Firmaets mann 

Det er første gang statsoljeselskapet får en sjef som ikke må starte med å rydde opp etter en skandale. Sætre kan komme til å føle at tidligere sjefer som bare måtte rydde opp i en liten skandale etter forgjengeren, hadde det enklere.
Alf Ole Ask, Aftenposten

Firmaets mann.
DN

Sætre representerer trygghet, erfaring og kunnskap om selskapets historie og nye utfordringer.
Teknisk Ukeblad

Sunnmøringer er kje nt for å være nøysomme g sparsommelige. Men også for å skape verdier og ikke minst være opptatt av hardt arbeid. Dette kjennetegner meg.
Eldar Sætre

Sætre må skape en ny kultur i selskapet, der det går an å si fra uten å bli stigmatisert.
Frederic Hauge, Bellona

Hvorvidt en som har sett seks tidligere konsernsjefer  komme og gå, er den rette til å øke tempoet i omstillingen til en lavkarbovekst, synes tvilsomt.
Bård Bjerkholt, DN

Statoil er for Rogaland hva smelteverkene har vært for Odda og Sauda….Sætre er ååpenbart nærmere selskapets sjel enn hva tilfellet var for Helge Lund.
Bjørn Sæbø, Rogalands Avis


Splittet miljøbevegelse

Etter to tiår med tomme løfter, trenger vi en klimalov som gjør norske utslippsmål bindende.
Norsk klimanettverk

Skuffende å høre at Norge gir opp klima, men lar EU avgjøre norsk klimapolitikk.
Truls Gulowsen, Greenpeace

Aller helst skulle kuttet i utslippsnivået i Norge ligget på 80 prosent for at Norge skal ta sin del av klimaansvaret.
Maren Esmark, Naturvernforbundet

Vi er i bunn og grunn ganske fornøyd med at Norge nå binder seg opp til det EU gjør. At Norge nå tilslutter seg EUs klimarammeverk gir Norge en anledning til å være med og påvirke og delta i diskusjonen.
Frederic Hauge, Bellona

Det er uklart om dette vil drive det grønne skiftet framover.
Marius Holm, ZERO

 Dette er klimapolitikk for skrivebordet, ikke de som rammes av de katastrofale konsekvensene av et varmere klima.
Arnstein Vestre, Natur og Ungdom.

Grunnleggende fornuftig omlegging av norsk klimapolitikk.
Anders Bjartnes, Norsk Klimastiftelse

Hovedproblemet er at det fortsatt skal være opp til industrien selv om den vil omstille seg til et lavutslippssamfunn eller ikke.
Nina Jensen, WWF
Mange ønsket seg et klimamål som ville gjøre det enklere å forstå hvor mye Norge skal kutte utslippene.
Steffen Kallbekken, CICERO-forsker

 
Klima-medlem av EU

Miljøorganisasjonene kaller regjeringens nye mål altfor dårlige. De burde heller applaudere at vi nå slutter oss til den organisasjonen som er mest ambisiøs og som per i dag viser mest vilje til å kutte utslipp og legge til rette for nye klimabesparende tiltak,
Nikolai Fjågesund, Europeisk Ungdom

Norge er blitt klima-medlem av EU. Men hva det egentlig betyr for Norge, er uklart.
Anne Marte Blindheim i Dagbladet
Norge er opptatt av at EU-landene skal la norsk gass erstatte skittent kull. Som fullt integrert medlem av EUs klimapolitikk får Norge enda bedre kanaler for å presse på for at klimapolitikken skal være så gassvennlig som mulig. Ingen snakket høyt om det.
Spørsmålet er om Venstre og KrF har skjønt hvor mye makt de har gitt fra seg til et uferdig system.
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet
Jeg kan ikke fatte at KrF og Venstre har gått med på regjeringas nye klimamål
Audun Lysbakken, leder i SV

 Det er bare tull. Det er utrolig naivt å tro at EU kommer til å si til rike Norge at det er helt greit at dere skal slippe å kutte i eget land. Det er mer sannsynlig at Norge som et rikt land blir det landet i Europa som må kutte mest,.
Trine Skei Grande, Venstres leder

Siden vi i Norge tjener mest per innbygger, kan de nye utslippsmålene bety at vi også må kutte mest i utslippene fra sektorer utenom olje og industri.
Vidar Helgesen (H), EU-minister

EU vil stille tøffe krav til Norge. Det er grunn til å forvente at Norge kommer til å få krav om 40 prosent utslippskutt. Men også en del av disse kuttene kan tas ved å kjøpe kvoter eller betale for klimatiltak i andre EU-land
Anne Therese Gullberg, Cicero-forsker
De som tror EU lar Norge bli gratispassasjer på denne båten er naive. Denne avtalen vil koste for Norge, samarbeidet med EU gir solide og klare bindinger langt utover et nasjonalt klimaforlik
Frederic Hauge, Bellona

Politisk mix

Å lese Ibsen er som å lese et godt valgprogram for Venstre!
Rune Askeland, Stavanger V
Det finnes knapt mennesker med større hjerte og mer intenst engasjement i norsk politikk enn Oddny Miljeteig, foreslått som ny nestleder i SV. Hun representerer et friskt alternativ til rekken av politikere av typen elevrådsleder som har frontet SV de senere årene.
Frøy Gudbrandsen, BT
Det er ytterst fascinerende med norsk partipolitikk at det er så mye et forhandlingsdemokrati.
Nils August Andresen, Minerva

Støre rygger ikke når han blir presset, har bare går rundt sine egne feil til de forsvinner ned i jorden.
Frithjof Jacobsen, VG
Venstresiden er flinke på å skrive paroler, Høyresiden er flinkere på å skrive faktura-
Øyvind Strømmen i Humanist

 
Bill.mrk."Personlig"
Det er ikke barnetroen lenger. Min tro i dag er tenkt, tvilt og resonnert fram.  Troen betyr mye for meg, men den er ikke uforbeholden. Det er ikke mulig for moderne mennesker å være skråsikker.
Edvard Hoem, forfatter

-Har du en eller annen form for religiøs tro? –jeg har bedt i gitte situasjoner. Når jeg har vært redd for luivet til andre som står meg nær, eller meg selv. Det er min religiøsitet. Jeg ber til noe eller noen som jeg håper er sterkere enn meg.
Thorvald Stoltenberg

Jeg brukte fem år på å lese «Brødrene Løvehjerte» ferdig, fordi det var så maneg triste hendelser i boka.
Jacob Oftebro, skuespiller

Jeg tror at kunst og religiøs lengsel hører sammen. Tro er å gi seg hen til noe som ikke kan bevises.
Svein Tindberg, skuespiller

Jeg var leser av magasiner Foreign Affairs allerede da jeg var 15-16 år. Jeg lese både den og The Economist.
Olav T. Sande, TV2-sjef

Lest
Norge lider av Krekar-slitasje.
Mimir Kristjansson, Klassekampen

Det er selvsagt et inngrep i Krekars frihet at han ikke får bo i Oslo eller andre større byer. Men det er et større inngrep når barn som er vokst opp i Hallingdal og Valdres, nektes å bo der.
Erling Rimehaug, Vårt Land
Ein kan forstå sumarturistane som døyper om Sogn og Fjordane til Sogn og Tunnelane.
Dag og Tid

Den mest praktiske ytringsfrihetsbegrensning i hverdagen er folkeskikken, ellers ville samfunnet vært utrolig guffent å leve i.
Anine Kierulf, ytringsfrihetsspesialist

Nettbrett reddet ikke avisene, men det tok knekken på dem.
Arild Abrahamsen, blogger

Går du med en smarttelefon i lommen, eller er du i lommen på telefonen, smarten?
Yngve Kvistad, VG

I 2014 er det vanskelig å tenke seg at det norske folk en gang har praktisert innerøyking. Eller at man for få år siden pleide å kjøpe filmer på VHS.
Kjetil Rollnes, spaltist
Vi er ikke som Roma, der det eneste du får lov til er å tegne interiøret på fine klesbutikker.
Kjetil Trædal Thorsen, arkitektfirmaet Snøhetta

Nynorsk er sexy.
Amal Aden, forfatter
Problemet med halvsannheter er at det er så fristende å fortelle den gale halvparten.
Per Edgar Kokkvold, pressemann

Folk løper på melkesyre mot uoppnåelige mål og ender opp med stive liv, Finn nokpunktet ditt. Det er et punkt hvor kroppen eller sjelen sier «nok», nå. Ikke mer ja, nå. Ikke mer glansbilde, nå. Ikke mer å la seg tyrannisere av andres forventninger, nå. Ikke mer supermann eller superkvinne, nå. Ikke mer prestasjon og perfeksjon, nå."
Per Fugelli, professor

Jeg pleide å hånflire av dialog. Men dialog på tvers av religionene er ikke naivt. Det er trolig det minst naive du kan gjøre i 2015.
Aslak Nore i  VG
Fremmedfryktere kan slappe rolig av. Å sprenge seg selv i luften vil alltid være forbeholdt spesielt interesserte.
Alf Gjøsund, Vårt Land

 Blogglisten

 

 

1 kommentar:

  1. BlueHost is ultimately the best website hosting company for any hosting services you need.

    SvarSlett