fredag 7. juni 2013

Habilitet og gangsyn

Mange tar ikke habilitetsspørsmålet alvorlig, mange ser ikke problemet, og mange tror at de selv kan avgjøre om de er habile eller ikke.

Grenselinjene bør settes lenge før det er nødvendig å få dem vurdert rent juridisk. Den som følger med i det som skjer rundt omkring i kommunal og offentlig administrasjon, ytre og indre etater, ser at habilitet er et spørsmål som tas lett på i mange sammenhenger. Forhold med nære relasjoner, ”noen snakker sammen”, samme person sitter ved flere sider av bordet. Personlige relasjoner undervurderes. Osv. 

Her har media en stor oppgave i å få frem både grove tilfeller men også drøfting av grenseområdene. Norge er et lite land, men det må ikke forhindre åpenhet i slike spørsmål..
Det nasjonale bildet er blitt mindre oversiktlig og gjennomsiktlig. Avstanden øker mellom folk og myndigheter av ulike slag. Mellom de som styres og de som styrer.

Forvaltningslovens §6 peker på inhabilitet i forbindelse med en sak der avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den det gjelder eller noen som man har nær personlig tilknytning til. Men - at en folkevalgt deltar i en sak som gir vedkommende en fordel (eller ulempe), er ikke tilstrekkelig til at man blir inhabil dersom det er mange andre som får den samme fordelen (eller ulempen)

Jan Fridtjof Bernt, en av våre aller fremste professorer på habilitetsspørsmål, mener at terskelen for inhabilitet er for høy, og at vi gjennom lovendring må få en innstramning av habilitetsreglene.

Jeg tror tiden er overmoden for en prinsipiell offentlig debatt der habilitesspørsmål er en del av et kompleks av samrøre, rolleblanding, maktkonsentrasjon, karrierebygging, og utviklingen mot et korporativt og statsbærende system. Det er alvorlig for tilliten til det politiske system at det norske samfunn er inne i en negativ glideflukt fra demokratisk kultur i offentliges beslutningsprosesser.

Strengere lover og regler? Ja, Men politisk anstendighet kan ikke reguleres.
Jussen er viktig – så langt den rekker.  Men den kan aldri unnskylde manglende gangsyn.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar