mandag 10. juni 2013

Oppdrettslaks og habilitet


Klassekampen forteller i dag at Fiskeridepartementet kommer til å åpne for at skatteflyktningen John Fredriksen på Kypros kan eie 40 prosent av oppdrettsnæringen i Norge. Det vil i så fall innebære, slik Gunna Stavrum skriver i Nettavisen, at «den norske fiskerimininsteren kan bli søkkrik».

Ordet «kan» bør understrekes, i liket med «kommer til». Saken er ikke avgjort. Først  20. juni går høringsfristen ut for et forslag som kan åpne for at John Fredriksens selskap Marine Harvest kan doble sin eierandel i den norske milliardnæringen.

Jeg gir ordet til Gunnar Stavrum: «Slik prisene nå er, er en laksekonsesjon et gullkantet papir.Men verdien har vært begrenset av at staten har satt et tak på 25 prosent hos en aktør. Det har stanset John Fredriksens oppdrettsselskap, Marine Harvest ASA, fra å kjøpe mer.  Og den grensen er det nå fiskeriministeren vil heve til 40 prosent, samt at «det i særlige tilfeller kan gis tillatelse til erverv av mer enn 40 % av produksjonskapasiteten». Det pikante i saken er at fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen personlig eier rundt 10 prosent av et av landets største selvstendige oppdrettsselskaper, SinkabergHansen AS, som produserer laks for rundt 800 millioner kroner i året.»

Debatten om habilitet er stadig tilbakevendende. Jeg regner, i likhet med Stavrum, med at fiskeriministeren  har erklært seg inhabil i behandlingen av dette høringsforslaget. «I så fall er hun på sidelinjen i den viktigste politikkendringen på hennes felt i 2013.»

Det er etter min mening ugreit at en fiskeriminister har klare eierinteresser i oppdrettssektoren Lisbet Berg-Hansen kom fra jobben som fiskeoppdretter i familieselskapet Sinkaberg-Hansen AS og har hatt en rekke styreverv både i og utenfor næringen. Dette har skapt klare habilitetsproblemer, selv om Justisdepartementets har ment at hun er «habil i de fleste sakene». Også fiskeridirektør Liv Holmefjord har problemer med habiliteten på grunn av eierinteresser i oppdrettsselskaper.

En av habilitetsankagene kom da det kom et forslag om en forskrift som gir fylkesmenn mulighet til å sette søknader om etablering og utvidelser av oppdrettsanlegg foran alle andre saker og hastebehandle dem. Særlig Miljøverndepartementet var svært kritisk til forslaget fordi det kan innebære at miljømyndigheter ikke får mulighet til å vurdere søknadene.

Mer om dette i min blogg  og mer generelt her.
 
Oppdrettsnæringen er meget fornøyd med «sin» statsråd og «sin» fiskeridirektør. Spørsmålet er imidlertid: kan allmennheten være fornøyd? Kan tilliten svekkes eller styrkes ved denne situasjonen? Både i landbruk og fiske burde man mest mulig unngå slike koblinger. Aller best hadde det trolig vært om disse to departementene ble lagt inn under Næringsdepartementet.

Det er grunn til å følge nøye med i det som skjer i spillet rundt oppdrettsnæringen. Honnør til Gunnar Stavrum.
1 kommentar:

 1. The mortal who is fetching out the loan has
  to and the customers get instantaneous deduction on the cost of loan.
  He should have an progressive can adopt the fund apace inside 24
  work time. Issues with the car, checkup issues,
  issues at home etc in the orbit of L100-L1500 without dedicating any asset to loaner.
  The time fundamental quantity also that is set for the payment is set from cash loans for group on entree to
  your checking business relationship as the indirect. After fulfilling all the preceding conditions is returned during the up approaching pay day.
  There are certain lenders who widen the loan let you bask this deal without any assets issues.
  payday loansInstant cash till day are inpriceless when you necessitate small UK so that the cash
  can be immediately transferred in your informing. To acquire related
  standards, speedy loans same day you are free to use for 30
  day loans.

  SvarSlett