mandag 11. februar 2013

Samlivsetikk i endring


Bør samboere (hetero eller homofilt)  kunne vigsles eller  ordineres? Nei.  5-4.
Likekjønnet ekteskapsinngåelse: Ja.  6-3.
Forbønnsliturgi for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap: Ja. 7-2
Biskopen har selvstendighet og uavhengighet i sak om avgjørelse om ordinasjon og vigsling:. Ja. 9-0.


Dette er kortformen av mer en tre års drøfting av teologiske, etiske og ordningsmessige aspekter ved spørsmål knyttet til ekteskap og samliv. Kirken har vært utfordret av synspunkter og praksis som har gjort seg gjeldende i samfunnet. Normer og holdninger knyttet til seksualitet og samlivsformer har vært i stor endring, og mye av dette er også gjenspeilet i lovendringer.
 
Bispemøtets samlivsutvalg (3 biskoper, 2 prester, 2 fra Teologisk fakultet, 1 fra Menighetsfakultetet og 1 fra Misjonshøyskolen) har i mer enn tre år utredet Den norske kirkes forståelse av ekteskapet som institusjon i et teologisk, kulturelt og rettslig perspektiv. Utvalget har lagt premisser for kirkelig samlivsetisk tenkning og veiledning, og for vedtak som Bispemøtet og Kirkemøtet senere vil fatte.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at nettopp disse spørsmålene vil bli energitappende kampsaker ved valg til nye bispedømmeråd og dermed Kirkerådet.

Utredningen skaper ikke enighet. Men forhåpentlig er den et skritt på veien til økt forståelse. Og den understreker århundrers erfaring: I noen sammenhenger er det som tidligere ble oppfattet som ”Guds klare og entydige ord”, blitt modifisert og nyansert slik at det er åpnet for en ny holdning og praksis. Når en i ettertid likevel ser at bibeltekstene har klare åpninger for endring, er det en innsikt i tekstene som ble vunnet nettopp som en del av selve endringsprosessen.

Fremdeles vil det rå sterk uenighet om samlivsetiske spørsmål i Den norske kirke.
Fremdeles vil Den norske kirke bestå. Dette er ikke en sak om det kirken står og faller med: evangeliet om rettferdiggjørelsen ved troen på Jesus Kristus.

Først og sist dreier det seg om hvordan man leser og forstår Bibelen. Det handler om spenningen mellom bevaringsvilje av det vi har ment og stått for før, og forandringsvilje fordi både verden og kirken og vi som hører til der, hele tiden er i endring. 

Mange opplever at det nye synet på homofilt samliv bryter med deres egen overbevisning om Bibelens status som norm for liv og lære. Men også vi som befinner oss på den andre siden, føler at vårt standpunkt bygger på Jesu liv og lære. Vi  kjenner i økende grad at dette er et standpunkt som har mye felles med en situasjon man har opplevd tidligere – nemlig at et tradisjonelt syn gradvis endres.

Kirken står i spenningen mellom bevaringsvilje av det som den har ment og stått for før, og forandringsvilje fordi både verden og kirken og vi som hører til der, hele tiden er i endring.
Kirken har endret syn i mange forhold, eksempelvis slaveri, gjengifte, skilsmisse, selvmord  og kvinners prestetjeneste . Slike endringer henger sammen med at en ser annerledes på skriftsteder ut fra samfunnsendringer som allerede har skjedd. 

Men det er også viktig å minne om at menneskenes rettigheter har vokst fram gjennom en århundrelang modning av menneskesynet. Antakelig ville ikke denne ha funnet sted utenfor en kristen kulturkontekst, for den har blant annet sitt utspring i middelalderens kristne kultur. Denne modningsprosessen var medvirkende til ideen om menneskerettighetene – og en gradvis utviding av anerkjennelse for ulike menneskegrupper; slaver, kvinner, barn.
 
Jeg mener at i altfor stor grad har vår kirke forsømt seg, og i forkynnelsen latt være å vise for menigheten at det faktisk er mulig å tolke og tyde skriften på forskjellig måte. Er det derfor Bibelen blir en uinteressant bok for det moderne menneske som er lært opp til å tenke kritisk?

Noen bruker bibeltekster  mot grunnleggende verdier som sannhet, rettferdighet, menneskeverd og frihet. Andre mener er det er nettopp dette det bibelske syn på mennesket forkynner.

I en uttalelse noen år tilbake erkjente Den norske kirke lærenemnd at kirkens tro og praksis i Skriftens lys kan vise seg å være feilaktig. ”Det at Skriften betraktes som øverste norm, må føre til at kirken hele tiden arbeider med å forstå Skriften og dens budskap. Dette henger sammen med at lesning av Skriften også alltid innebærer fortolkning”.

Vi trenger alvorlig besinnelse på hva som er grunnleggende og uoppgivelig, og hva som er bestemt av den historiske konteksten. Enhver tid har hatt sitt særlige kjennemerke og understreket spesielle sider av kristendommen.  I arbeidet med å forstå Bibelens tekster  hører det derfor med å vurdere hvordan sosiale strukturer og kulturelle mønstre som den gang var utbredte og innflytelsesrike, er blitt endret og brutt opp under nye livsbetingelse.  I historiens løp har kirkens holdning i en del etiske spørsmål vært farget av omgivelsene, av den ”alminnelige” oppfatning. Dette gir kirkehistorien tydelige vitnesbyrd om. 

Innser vi dette, bør vi bli varsommere med de skråsikre påstander og dommer. I dag er det større oppmerksomhet knyttet til hvordan tekstenes råd og formaninger ble påvirket av ulike sosiale og kulturelle forhold. Lærenemndas flertall  har sagt det slik: «En direkte overføring av de tekstene som omhandler homofil praksis til vår tid, uten øye for denne kulturforskjellen, vil etter vår mening være en feiltolkning. Trusselen mot ekteskapet i dag er imidlertid mer den heterofile samlivspraksis som råder, enn at homofile kvinner og menn gis kirkelig aksept på å leve ut sin kjærlighet i trofaste og ansvarlige parforhold.  Å frata mennesker denne muligheten til å utfolde sin kjærlighet på en ansvarlig måte, kan oppleves som en krenkelse av deres menneskeverd. Det er viktig for kirken at homofile også kan forstå seg selv positivt som skapt i Guds bilde og under Guds omsorg med sine liv.»

Fem  refleksjoner rundt den debatten om samlivsetikk som kommer etter den aktuelle utredningen:

1. Når det i kirken etter hvert blir nye flertall i vanskelige spørsmål, f.eks. kirkelig vielse av likekjønnede,  bør man passe seg vel for å opptre mot det nye mindretall - de som vil holde fast på kirkens syn slik det har blitt tolket gjennom tidene - på samme måte som f.eks den lenge lille gruppen som gikk inn for kvinnelige prester, ble møtt av det daværende overveldende flertall.

2. Det nye flertall må passe seg for den intolerante toleransen, passe seg for at man blir så opptatt av toleranse at man ikke ser ens egen intoleranse overfor den teologiske høyresiden. Jo mer autoritær man er, og jo lenger ut på den ene eller andre siden man står, jo mindre tolerant er man gjerne for ytringer som går imot ens eget syn.

3. Mens det tidligere var vanskelig å inneha det som er kalt en liberal posisjon i kirken, er det i dag nesten like vanskelig å ha et konservativt ståsted (i den grad slike merkelapper har noen mening). Det er i offentligheten mindre rom igjen for den teologiske høyresiden. I og med at liberale synspunkter har fått større plass, er kirken på en måte gjort smalere, mens takhøyden er hevet.

4. Det må ikke være mediers og andre meningsbæreres ”korrekt politiske sentrumsekstremisme” som definerer kirkens ståsted og holdning.

5.
Kjærligheten går ikke utenom tvilen, men gjennom den – på vei mot sannheten. Det bør skape ydmykhet i stedet for skråsikkerhet.


"Vi skal overlate fortiden til Guds nåde, nåtiden til Guds barmhjertighet og fremtiden til Guds ledelse"  (Kirkefaderen Augustin") 


Blogglisten

10 kommentarer:

 1. It really іs a chef's phrase for 'а deѕtinatіon for
  all ѕorts of things and all kіnԁѕ
  of thіngs in itѕ plaсe'. This Florida tenting position is ideal for a family unit on a finances as a result of it is moderately priced for the Orlando area and but it is close to all the principal attractions like Disney. Commence 11 miles, and check out mindfully for the indication to Laupahoehoe Stage Beach Park on the proper.
  my website - old stone oven pizza and baking kit

  SvarSlett
 2. Incredible points. Gгеаt arguments.
  Кeep up thе great wοrk.

  my page - Chemietoilette

  SvarSlett
 3. Hello there! This is kind of off topic but I need
  some guidance from an established blog. Is it hard to set up
  your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about creating
  my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Thank you

  my web blog :: automatske

  SvarSlett
 4. Hi there, I am new to blogging and websites in general and was curious about how you got the "www" included in your web address name?
  I see your web address, "http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1003786012363591076&postID=6857213864861470367" has the www and
  my domain looks like, "http://mydomain.com". Do you know
  exactly how I can change this? I'm using Wordpress platform. Thanks a ton

  Feel free to surf to my blog www.iamsport.org

  SvarSlett
 5. Heya just stumbled upon your website from Bing after I typed in,
  "Blogger: bore-aktuelt" or perhaps something similar (can't quite remember exactly). In any case, I'm happy I found it simply because your
  subject material is exactly what I'm searching for (writing a college paper) and I hope you don't mind if I
  collect some material from here and I will of course credit you as the source.

  Appreciate it.

  Feel free to surf to my web blog ... packaging

  SvarSlett
 6. Hello. I am wondering if you might be interested in doing a website link exchange?
  I notice your blog: http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1003786012363591076&postID=6857213864861470367
  and my website are based mostly around the same subject
  matter. I'd love to swap links or possibly guest author a article for you. Here is my personal email: iona_hurt@yahoo.de. Be sure to contact me if you're even remotely
  interested. Appreciate it.

  Here is my web page dekorativno

  SvarSlett
 7. Hi! My name is Shad and I really just desired to say your
  web site is awesome! It truly is amusing simply because I use to
  have a blogging site that almost had an identical web address: http://www.
  blogger.com/comment.g?blogID=1003786012363591076&postID=6857213864861470367 mine was
  only a few letters different. Anyhow, I'm a big fan of your blog site and if you at any time want a guest post please make sure to email me personally at: tory_pappas@zoho.com. I absolutely love writing!

  my blog pc
  Also see my site: lost data

  SvarSlett
 8. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade solutions with others,
  why not shoot me an e-mail if interested.

  Take a look at my web blog: blog

  SvarSlett
 9. Gday! I am about to begin my own website and was wondering if you know where the best place to acquire a blog
  url is? I am not even sure if that's what its called? (I'm new
  to this) I'm referring to "http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1003786012363591076&postID=6857213864861470367". How do I go about obtaining one of these for the website I'm building?

  Thanks a lot

  Feel free to visit my weblog - group

  SvarSlett
 10. The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just
  so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and
  she has 83 views. I know this is totally off topic but I had
  to share it with someone!

  Also visit my blog beograd

  SvarSlett