søndag 13. desember 2015

Tre lys - for rettferd, frihet, sinne og mot

Vi er over halvveis i adventstiden, og for 3.søndag heter det i sangen:

Tre lys skal flamme for alle som må slåss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.
(Eyvind Skeie)

 I kampen for rettferd og for frihet, mot diskriminering og mot fremmedhat, mot trollene på nettet, må vi begynne med oss selv. Granske våre sinn og motarbeide våre fordommer. Aktivt støtte dem som gjennom sin utrettelige innsats fører an i kampen mot den intoleranse, de fordommer og de holdninger som har kostet millioner uskyldige mennesker livet. Ikke i en fjern fortid, men i vår egen generasjon.

Fred og frihet forplikter til kamp mot umenneskeligheten i alle dens skikkelser og forgreninger. Mot alliansene mellom makten og dumheten, den som frembringer uretten og lar den skje. Mot selvhevdelsen på andres bekostning. Hver dag misbrukes tro til hat der religion skulle skape nestekjærlighet og forsoning.


Når vi kjenner etter finner  vi kanskje også en lengsel. Etter det som en gang var, etter det vi håper skal skje. Lengselen gjør hjertet dypt, som Augustin sier. Mange aner at vi ikke kan kjøpe oss ut av denne lengsel etter mening med livet, eller et møte med det hellige.

Biskop Augustin har mer å si om lengselen.  Han er ikke helt enig i prioriteringen i kjærlighetens høysang Hvorfor skal nå kjærligheten rangeres høyere enn håpet? "Nei, størst blant dem er håpet", sa Augustin, som også hevdet at håpet har to elskelige døtre i verden: sinne og mot.
Sinne, slik at det som ikke bør skje, ikke skjer.
Mot, slik at det som bør skje, kan skje.

 Blogglisten

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar