søndag 13. desember 2015

Klimasagt

Klimaavtalen i Paris viser hva som er mulig når verden står samlet.
Barack Obama,president

Et lite skritt for klimaet, et stort skritt for det globale samarbeidet.
Bergens Tidende

Det er bullshit å prøve å gjøre det litt bedre hvert femte år mot målet om et øvre tak på to grader global oppvarming.Så lenge fossilt brensel ser ut til å være det billigste der ute, er det olje og gass som vil bli brukt. Avtalen er meningsløst uforpliktende så lenge utslipp av klimagasser ikke blir beskattet over hele kloden. Det er bare knallhard beskatning av CO2 og andre klimagass-utslipp som kan stoppe klimaendringene raskt nok til at det monner.
James E. Hansen, Klimadebattens far

Den er bedre enn noen klimaavtale noen sinne. Men den stanser ikke klimaendringene. Akkurat som forventet.
Ole Mathismoen, Aftenposten

Vi setter verden på et nytt spor. Den langspurten Norge har hatt, så mange timer som er lagt ned i dette arbeidet, det er klart vi føler at vi er med på å skrive historie nå.
Tine Sundtoft, miljøvernminister

Sundtoft vil trolig få en tøffere jobb med å overbevise statsråder i Norges regjering enn det hun har hatt med å overbevise klimakolleger som nå er i Paris.
Frederic Hauge, Bellona

Jeg er glad og imponert. Verdens ledere tok ansvar.
Gro Harlem  Brundtland

Tim Gore, Oxfam


Parisavtalen gir en tydelig retning om hvor verden skal, nemlig til klimanøytralitet. Den etablerer et system for å skjerpe tiltakene for å komme dit. Og den legger grunnlaget for bruk av markedet for å lykkes. Det er slett ikke verst.
Kjetil B. Alstadheim, DN

Ved første øyekast ser det ut til at det nok en gang er de rike landa som har trukket det langste strået. Det ser ut til at de vil få spillerom til å ignorere det de måtte ønske å ignorere.
Pål Steigan, blogger

Forslaget til ny klimaavtale slår fast at landenes nasjonale klimamål gradvis skal skjerpes. Dette kan være et nøkkelelement. Noe av det viktigste med avtalen er at landene gjør hjemmeleksene sine og kommer med nye utslippsmål.
Steffen Kallbekken, forsker

Parisavtalen er et vendepunkt. Det er ikke tvil om at Norge har spilt en nøkkelrolle.
Erna Solberg, statsminister

Gratulerer, verden. Vi har nå fått en helt urealistisk, men helt nødvendig avtale. Norge må nå fase nasjonale utslippskutt inn, og oljenæringen og kvotekjøp ut
Rasmus Hansson, MDG

Nå blir det opp til oss å lede Norge til store kutt og bistå utviklingsland med sine tiltak.
Jonas Gahr Støre, Ap

Toget til en fornybar fremtid er satt i bevegelse. Regjeringen, oljefondet, næringslivet og folk flest må nå velge om de vil stige på eller stå igjen på perrongen når toget går.
Ingrid Næss-Holm, Kirkens Nødhjelp

Det her ikke en avtale som løser klimaproblemer. Det er ikke en avtale som gjør at vi unngår farlige klimaendringer, men det er et gulv som det går an å bygge på.
Arnstein Vestre, leder i Natur og undom

Avtalen ikke er vellykket før det gjennomføres store utslippskutt, veldig fort. Norge og andre rike land har et kjempeansvar og må komme mer på banen.
Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund

Landene trenger tid for å kvitte seg med fossil energi – og da kan oppvarmingen ha kommet for langt.
Ola Storeng, økonomiredaktør

Dersom det endelige utkastet til ny klimaavtale blir stående, betyr det slutten for norsk olje og gass etter 2035.
Frederic Hauge, Bellona

Bare de billigste ressursene kommer til å bli brukt, for forbruket vil bli lavt. Dermed vil norsk olje og gass bli verdiløs.
Marius Holm, Zero

Regjeringen vil pumpe opp olje og gass, akkurat som før. Det er verken grunn til å stanse den 23. konsesjonsrunden eller noen annen olje- og gassvirksomhet.
Tord Lien, energiminister

Vi er klar over at det er flere klimafornektere i regjeringsapparatet enn i Paris. Han bør lese avtaleteksten når han kan si noe slikt.
Frederic Hauge

Jeg visste ikke at de hadde Møllers Tran i Paris; det ser ut som om Hauge har fått i seg altfor mye tran.
Tord Lien

Paris-avtalen betyr at det ikke blir ny norsk oljeproduksjon i nordområdene. Når 195 land samler seg om å sette så ambisiøse mål for hvordan vi skal få ned klimagassutslippene, kan ikke Norge snu ryggen til og fortsette som før.
Ola Elvestuen, nestleder, Venstre

At norsk olje og gass kommer til å miste sin verdi er meningsløse påstander. Tyskland får i dag mellom 30 til 40 prosent av energien sin fra kull, mens i Polen utgjør kull omtrent 90 prosent av forbruket. Dersom dette byttes ut med naturgass kan dette lett halveres. Europa er helt avhengig av norsk energi for å klare klimakuttene.
Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Norsk olje og gass

Jeg tror ikke det blir store endringer. Det viktige er at regjeringen legger til rette for og bidrar med store beløp til teknologiutvikling og til fond som skal bidra til å finansiere slik utvikling.
Stein Lier Hansen, Norsk Industri
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar