søndag 3. mai 2015

Sakset uke 18


Lunter av gårde
Høyre lunter av gårde i ganske god regjeringsform, Erna Solberg møter først og fremst mottar applaus etter formuleringer som «Vår regjering lar de langsiktige perspektivene styre politikkens retning». Hun har snakket så mye om det grønne skiftet at det forplikter. Hittil har ikke regjeringen levd opp til forventningene som særlig Venstre har hatt til den på dette området.
Arne Strand, Dagsavisen
Norges frihet og selvstendighet er for viktig til at Høyre kan slå seg til ro med den forsvarsevnen vi har i dag
Erna Solberg, statsminister
Budskapet i statsminister Erna Solbergs tale var tydelig: Fremtiden er farlig. Heldigvis har vi Høyre. Forsvarspolitikk er åpenbart noe Høyres delegater er blitt over gjennomsnittet opptatt av.
Frøy Gudbrandsen, BT
Under radaren for medier, kritikere og asylbarnsaker jobber Erna Solberg jevnt og trutt med å endre Norge gjennom kommunereform, helsereform, samferdselsreform og utdanningsreform.  Spørsmålet er om noen merker det tidsnok til valget i 2017.
Trine Eilertsen, Aftenposten
Folkelig protest i verdioppgjør skaper gang på gang støy når Høyre forsøker å selge ut suksesser fra regjeringslivet.
Per Anders Hoel i Vårt Land
Spørsmålet som gjenstår, er om det overhodet er mulig å lykkes med det partiet nå forsøker på: Å tekkes by og land på samme tid.
Bergens Tidende
Høyres stortingsgruppe framstår ikke som et viktig politisk verksted for tida. Det er langt mellom de spreke utspillene.
Anne Marte Blindheim, Dagbladet
«Itte no knussel»
Norske skolebarn leser fortsatt Barbara Rings klassiker «Itte no knussel» fra 1909. Den korte fortellingen handler om bygdas rikeste dame som ikke tar en eller to, men alle ungene som er etterlatt etter et avdødd lærerpar. «Je tek æille sju», sier Marte Svennerud. Norge kan ikke ta alle flyktninger inn eller hjelpe hele verden på egen hånd. Men vi må slutte å sette alternativene opp mot hverandre i konstruerte problemstillinger.
Hege Ulstein, Dagsavisen
Politikere bør av og til lytte til vanlige folk. Sjøfolk, for eksempel, skriver Marie Simonsen Det er ingen enkle løsninger, men en minste ambisjon burde vært å gjenopprette Mare Nostrum i en akutt og ekstraordinær situasjon. I mangel av en bedre plan, tilbyr sjøfolks urgamle humanitære lov i havsnød en redningsplanke til en forlist politikk. Den kan også anvendes på land.
Marie Simonsen, Dagbladet
Eg brukar gjerne delar av feriebudsjettet for å hjelpa. Det trur eg fleire er villige til. Men eg trur dessverre ikkje det er pengane det står på. Det er viljen.
Tone Vatle i BT
 Kvardagsklisje
For kulturlandskapsfanatikarane er idealet slik det var rundt 1980, då tidene i landbruket var på det beste. For utdanna folk som flytter heim att, ser ein stadig innlegg, òg romanar, om kor flott det er å bu på bygda eller på industristader under avvikling. Sanninga er vel ein annan: Bur du i by, har du ikkje nokon trong til å flagga at du er der, du har det meste rundt deg. Du har valfridom. Slikt vert det sjeldan god litteratur av, av di det er kvardagsklisjeen dei fleste lever i.
Asgeir Ueland, forfatter
 Politikk er å ville
Norsk politikk trenger ikke en eneste medierådgiver, politisk rådgiver eller spindoktor til. Ikke i noe parti, men særlig ikke i venstresidas. Norsk politikk trenger «politikere som vil noe», som Palme sa. Som er modige nok til å stå for det de mener er rett, sjøl om de taper valget på det. Om politikk skal handle om å få folk med seg på å forme framtida, duger det ikke med korte spurter fram mot neste valgkamp. Da handler det om en langsiktig tålmodig øvelse med en modig plan.
Aslak Sira Myhre i Dagsavisen
Politisk mix
Hvor lenge vil Venstre fortsette å si «huff» og «nei» til regjeringens politikk, samtidig som de gir dem tillit til å styre landet?
Lage Nøst og Anna Kvam, Grønn Ungdom
Statsminister Erna Solberg klarer ikke å fortelle hva hun vil med landet. Blir det lettere for henne hvis hun får med seg Venstre inn i regjeringen – uten KrF? I sakene der de skiller lag, kan Venstre likevel få stort gjennomslag. Partiets hjertesaker, som miljø og klima, betyr ikke like mye for Høyre og Frp. Derfor kan de to regjeringspartiene gi mye til Venstre i akkurat disse sakene.
Hanne Skartveit, VG
KrF, Sp og Ap må finna saman i kommunar og fylke. Nærdemokrati og livsrytme viktig.
Karl Johan Hallaråker, sentralstyremedlem i KrF
Vi er i ferd med å nærme oss en grense når det gjelder stordrift. Vi må sørge for at det også vil lønne seg for småbønder å drive,
Knut Storberget, Ap
Sosialdemokratisk populisme fra Ap
Mats Kirkebirkeland, Civita.
Utspillet om høyere lønn og mer penger til jordbruket er vanskelig å ta seriøst og på kanten av uhørt
Gunnar Gundersen, H
Er du selv overbevist om at de klimaendringene som er dokumentert de siste ti årene er menneskeskapte? -Nei
Siv Jensen, Frp,  finansminister
Ingen tvil om at klimaendringene er menneskeskapte"
Tord Lien, Frp, energiminister
SVs Heikki Eidsvoll Holmås vil gi deg godtgjørelse for å gå og sykle til jobben.
VG
I dag bruker svært mange GPS-teknologi når de jogger, går eller sykler. Det er fullt mulig å bruke det til å registrere turen frem og tilbake på jobb.
Heikki Eidsvoll Holmås, SV
Skal man først utvide GPS-sporingen, burde SV for lengst satt slike instrumenter på sine egne velgere for å vite hvor skarene ble av,
Hugin&Munin, Vårt Land
 Bill.mrk. «Personlig»
Det er en inspirasjon for meg å jobbe med ynbgre mennesker. Førpleide jeg å si at alt etter fylte 90 ville jeg ta som fridager. Nå har jeg tenkt på holde på til jeg dør.
Arve Johnsen (81), tidl. Statoil-sjef
Du vet at du er over middels digitalisert når du prøver å zoome inn på bildene i magasinet di leser.
Rune A. Karlsen, twitter
En gang jeg skulle bli portrettintervjuet på tv. Det første journalisten spurte om, var: «Går du i slips du som kommer fra fattige kår?». Da nekta jeg å bli intervjuet.
Edvard Hoem, forfatter
Når jeg leser Jon Fosse, merker jeg at angsten for å dø blir mindre.
Anne Marit Jacobsen, skuespiller
Jeg er ikke så glad i å få spørsmål om å være en rollemodell. Det gjør meg alltid litt brydd. Det er litt ubehagelig. Men jeg renker at alle kan bidra litt og gjøre vårt.
Kronprins Haakon
Jeg føler at jeg har levd i en midtlivskrise hele livet.
Robert Stoltenberg, skuespiller
Trusselen mot troen
Jeg tror tidens trussel mot troen fines i grådigheten som gjør mennesker til økonomiske størrelser for mål og verdi i seg selv. Jeg tror trusselen ligger i ensomheten, eldre som ikke har noen å snakke med og som bisettes uten en eneste venn til stede. Og jeg tror trusselen mot troen ligger i skammen hos unge mennesker som aldri klarer å speile reklamens idealer, som sliter med depresjoner, spiseforstyrrelser og selvskading. Hvis dere igjen er den modige stemmen som snakker disse menneskenes sak, som skaper det gode livet, helse og livsmestring, ja, da har dere nok en gang vært relevante og gått inn i deres tid.
Trond Giske, Ap, i hilsen til Kirkemøtet
Kunnskap er i veien
Kunnskap er det nesten ingen trenger i næringslivet. Det vil si: De fleste bedrifter trenger én eller to ansatte som vet noe. De kalles ingeniører og er ofte vanskelige å omgås. Men de vet at vann koker ved ca 100 grader C hvis det ikke er salt i det og at 3,14 er en forkorta folkeversjon av pi og noen av dem er i stand til å formulere en setning med pluskvamperfektum av verbet istandsette. Disse står for den fysiske eller organisatoriske utviklingen av bedriftens produkter. De andre gjør ingenting. De holder møter der managing officer viser fikse animasjoner av produktet, de setter opp fiktive tall-kolonner over antesipert salg og avkastning, de formulerer dødsharry små slogans for bedriften og de drikker ettermiddagspils med direktøren og roser initiativene hans. For å kunne gjøre sånne ting må man ikke ha kunnskap. Kunnskap er i veien. Personlighet er i veien i næringsliv, nysgjerrighet er i veien og man bør for Guds skyld ikke kunne noe. Kunnskapsrike mennesker blir nesten jihadiserte i de fleste bedrifter, for de protesterer på ting, de formulerer andre muligheter og er i det hele tatt ekstremt upopulære.
Arild Abrahamsen, blogger
Lest
Jeg fastholder at Snåsa-mannens (Joralf Gjerstad)  synskhet er bevist med samme prosentkraft - med samme prosentvise sikkerhet - som vi opererer r med i straffesaker.
Cato Schiøtz, advokat
Politikere skal forme samfunnet. Folk skal forme sine egne liv.
Hadia Tajik, nestleder, Ap
Mange land er skeptiske til redningsaksjoner av den typen Norge nå sender skip til, dels fordi det kan sprenge samfunnskontrakten, dels fordi det aktivt oppmuntrer folk til å ta uakseptabel risiko i forventning om å bli reddet. Det kan paradoksalt nok føre til flere døde flyktninger.
Asle Toje, forskningsdirektør
Hvis taxfree er det eneste som holder noen flyplasser gående, kunne vi ty til samme modell for biblioteker. Museer og andre kuttkandidater?
Klettil Vevelstaved, twitter
Sandnes-Ulf kan slå alle lag i Norge hvis vi har dagen-.
Aksel Skjølsvik etter 2-1 over 3.div.laget Riska
Det er aldri noen asylsøker med i Debatten på NRK, eller  i Dagsnytt 18 når vi snakker om dem, men det burde det være.
Linn Stalsberg, forfatter
Det er påfallende hvordan nasjonalfølelse eller fedrelandskjærlighet i beste fall sees som gammeldags og arkaiske ord, og i verste fall oppfattes som et ferniss over rasisme og autoritære ideer.
Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister
Fisk er sexy.
Bladet Fiskaren
I eit rasjonelt samfunn ville me setje mange direktørar og konsulentar til gagns arbeid.
Olav Randen i Klassekampen
Angsten eter sjelen, og ensomheten fortærer resten.
Hauk, Klassekampen
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar